Aj sadzba DPH sa dá znižovať na príklade Švajčiarska

Jedným z dôsledkov hlasovania v švajčiarskom referende 24. septembra 2017 je to, že sa daňová sadzba DPH nezvýši. Naopak, nakoľko ostatné zvýšenie bolo dočasné na 7 rokov, DPH sa zníži.

145

Jedným z dôsledkov hlasovania v švajčiarskom referende 24. septembra 2017 je to, že sa daňová sadzba DPH nezvýši. Naopak, nakoľko ostatné zvýšenie bolo dočasné na 7 rokov, DPH sa zníži.

Švajčiarsko malo dlhé roky spotrebu zdanenú daňou z obratu. Táto daň bola priamym príjmom federálneho rozpočtu od svojho zavedenia v roku 1941. V krajinách Európskeho hospodárskeho spoločenstva sa daň z pridanej hodnoty zaviedla od začiatku 70-tych rokov smernicou z 11. apríla 1967 o harmonizácii zdanenia obratu.

Švajčiari DPH odmietali

Krajiny Európskeho združenia voľného obchodu si zaviedli DPH v roku 1972 okrem Švajčiarska, ktoré sa držalo svojej dane z obratu. Mnohí si však mysleli, že napriek jednoduchému princípu to je daň zložitá, ktorú je ťažké adaptovať na rôznorodé prejavy obchodovania s tovarom bez komplikovanej administratívy.

Federálna vláda poškuľovala po DPH, ale ľud tento francúzsky výmysel trikrát zamietol pred urnami (1977, 1979, 1991), než sa ju konečne podarilo pretlačiť v referende 28. novembra 1993. Aby sa skrátila procedúra prechodu, Federálna rada vydala 22. júna 1994 nariadenie o dani z pridanej hodnoty.

Vďaka tomu bolo možné DPH zaviesť už od 1. januára 1995, teda za 13 mesiacov po ľudovom hlasovaní. Príprava zákona o DPH trvala dlhšie a federálne nariadenie bolo jediným právnym základom pre DPH od 1995 až do roku 2000.

Daňová sadzba sa doteraz vyvíjala len smerom hore. Pri zavedení dane z obratu v 1941 bola sadzba 3 % pre veľkoobchod a 2 % pre maloobchod.

Od 1. októbra 1982 do zrušenia 31. decembra 1994 už bola výška dane z obratu 9,3 % pre veľkoobchod a 6,2 % pre maloobchod. Podľa modelu dane z obratu bola tiež zavedená daň z luxusu, ktorá bola v platnosti od 1942 do 1958.

Zvyšovanie DPH

Podobne sa zvyšovala i DPH. Z pôvodnej výšky 6,3 % v 1995 na 7,5 % v 1999 na financovanie deficitu v 1. pilieri, ako sa od začiatku aj predpokladalo. Potom od 2001 na 7,6% na financovanie veľkých železničných projektov a od 2011 na 8 % dočasne na 7 rokov na financovanie poistenia pre prípad invalidity.

Znížená sadzba 2 % v 1995, 2,5 % od 2011, sa aplikuje na vodu, potraviny, nealkoholické nápoje, na rezané kvety a rastliny, na lieky, na noviny, časopisy a knihy, na športové a kultúrne podujatia.

Zvláštna sadzba 3,8 % (3 % v 1996) je pre hotely a ubytovanie. Pokus zjednotiť tri sadzby do jednej neuspel v hlasovaní v 2011. Terajšie zníženie DPH je tak prvým od zavedenia spotrebnej dane.

Aj sadzba DPH sa dá znižovať

DPH predstavuje vyše tretiny príjmov konfederácie (35 až 38 %). V roku zavedenia 1995 priniesla do federálnej pokladne 8,9 miliárd frankov, v roku 2000 už 16,6 miliárd, v 2005 18,1 miliardy a v 2015 22,3 miliárd.

Nahradenie dane z obratu daňou z pridanej hodnoty neviedlo k medziročne významnej zmene výnosov z tejto dane (v roku 1995 o 7%, pričom rok predtým rástol výnos dane z obratu o 8%).

Konkurenčná výhoda?

Napriek tomu, že by sa DPH mala vrátiť na pôvodnú úroveň spred 7 rokov, nie je tomu celkom tak. Nasledovná tabuľka zhŕňa daňové sadzby pred rokom 2010, v rokoch 2011 – 2017 a od 2018.

časové obdobie

normálna sadzba

znížená sadzba

zvláštna sadzba (hotely)

do 2010

7,6 %

2,4 %

3,6 %

2011 – 2017

8 %

2,5 %

3,8 %

od 2018

7,7 %

2,5 %

3,7 %

Keď porovnáme sadzby v niektorých európskych krajinách, švajčiarska konkurenčná výhoda sa prehĺbi.

Veľké európske krajiny majú sadzby od 19 do 22% a pre hotely 10%. Len Nemecko sa mierne dištancuje od svojich rivalov nižšou hotelovou sadzbou 7%. Švajčiarske hotely sú drahé z iného dôvodu: drahá je pracovná sila.

krajina

normálna sadzba

hotelová sadzba

Taliansko

22 %

10 %

Španielsko

21 %

10 %

Francúzsko

20 %

10 %

Spojené kráľovstvo

20 %

20 %

Nemecko

19 %

7 %

Európske krajiny majú rozličné aj iné sadzby DPH. Napríklad detské autosedačky sú na Cypre zdanené 5 %, v Dánsku 25 %. Noviny sú zdanené 2,1 % vo Francúzsku, 20 % na Slovensku. Veľmi rôznorodé sú i sadzby pre lieky a knihy.

Švajčiarsky priemysel si po rokoch silného franku bude môcť trochu vydýchnuť. Zníženie DPH mu dá malú, nepatrnú konkurenčnú výhodu.

Prečítajte si: Americký býk, japonský medveď, čínske tváre, kórejské kakao a slovenský export


PRIDAŤ KOMENTÁR