Viac

    Podmienky používania

    • Prevádzkovateľ portálu BOHATYOTEC.SK nie je zodpovedný za prípadné chyby alebo nepresnosti zverejnené na týchto stránkach.
    • Autori ani prevádzkovateľ nie sú zodpovední za žiadnu stratu pochádzajúcu z investícií, nákupov alebo obchodov založených na akejkoľvek informácii tu zverejnenej.
    • Informácie zverejnené na stránkach BOHATYOTEC.SK, nie sú určené pre konkrétnu osobu.
    • Všetky práva vyhradené. Obsah je zakázané kopírovať bez predchádzajúceho súhlasu. Všetok obsah podlieha autorským právam. BOHATYOTEC.SK