test
Viac

  Slovensko je 2. najrýchlejšie rastúcim trhom s tepelnými čerpadlami, od klasických trhov sa však odlišuje

  Slovensko je 2. najrýchlejšie rastúcim trhom s tepelnými čerpadlami, od klasických trhov sa však odlišuje

  Trh s tepelnými čerpadlami rastie bez prestania minimálne od roku 2013. V tuzemsku  je málo známym faktom, že je to práve Slovensko, ktoré sa radí na špičku krajín v rámci celej Európskej únie v rámci pomyselného rebríčka krajín podľa medziročných nárastov počtu inštalovaných tepelných čerpadiel.

  Slovensko tak postupne dobieha náskok, ktorý rozvinuté trhy v podobe Nórska, Švédska, Nemecka a pod. ziskali v uplynulých dekádach, veď v západnej Európe sú tepelné čerpadlá inštalované masívne už od sedemdesiatych rokov minulého storočia. S tempom rastu 36,3 % (medziročný rozdiel počtu inštalovaných tepelných čerpadiel s prepočtom na 100 obyvateľov) patrí slovenský druhá priečka za Litvou vykazujúci nárast o 131 %.

  Pre krajiny Škandinávie sú typické tepelné čerpadlá vzduch/vzduch, Poľsko a Maďarsko vsádza vo väčšej miere na geotermálne teplo, na slovenskom hrajú hlavnú úlohu tepelné čerpadlá typu vzduch/voda. Dôvodov k tomuto je hneď niekoľko:

  • Inštalované tepelné čerpadlá slúžia ako hlavný zdroj tepla po celý rok, čo jednotky vzduch/vzduch nevedia garantovať.
  • Tuzemské domácnosti vo väčšej miere používajú tepelné čerpadlá aj k ohrevu vody, čo jednotky vzduch/vzduch nezvládnu.
  • Tepelné čerpadlá vzduch/voda majú nižšie obstarávacej náklady v porovnaní s tepelnými čerpadlami zem/voda.
  • Tepelné čerpadlá vzduch/voda sú výrazne menej náročné na priestor v porovnaní s tepelnými čerpadlami zem/voda, ktoré si vyžadujú pozemok pre umiestnenie zemných kolektorov.

  Počet tepelných čerpadiel zapojených do prevádzky v členských krajinách EHPA

  Zdroj www.ehpa.org, dáta za rok 2017

  Zdá sa, že zvýšený záujem o tepelné čerpadlá nás nevyhnutne čaká aj v nasledujúcich rokoch, kedy budú do hry vstupovať trendy ako:

  • zákaz prevádzkovania kotlov na tuhé palivá, a to vrátane kotlov na zemný plyn,
  • tlak na znižovanie uhlíkovej stopy domácností všeobecne,
  • tlak na znižovanie účtov za energie spojené s prevádzkou nehnuteľnosti,
  • zmena preferencií nakupujúcich, ktorí môžu voliť nehnuteľnosti spĺňajúce vyššie uvedené podmienky.

  Ak uvažujete o novom zdroji tepla pre vašu nehnuteľnosť, venujte zvýšenú pozornosť tepelným čerpadlám. Majte pritom na pamäti, že:

  • Univerzálne vhodné tepelné čerpadlo neexistuje, konzultujte svoj zámer s obchodníkom, ktorý má vo svojej ponuke viac typov čerpadiel, napr. vzduch/vzduch, vzduch/voda, zem/voda a pod.
  • Rovnako dôležitá ako kvalita zariadenia je aj kvalita inštalácie a servisu. Venujte teda výberu inštalačnej firmy rovnakú pozornosť ako výberu tepelného čerpadla.
  • Aj na trhu s tepelnými čerpadlami pôsobia podvodníci ponúkajúci produkty, ktoré v reálnej prevádzke nie sú schopné plniť sľuby. Za účelom ochrany zákazníkov vzniklo označenie Európska značka kvality Q, ktorú získajú tepelné čerpadlá, ktorých výkon bol overený nezávislým skúšobným ústavom. Pri výbere tepelného čerpadla sa teda pýtajte, či konkrétny produkt získal toto ocenenie.
  Komentáre

  Najnovšie články

  Podobné články