test
Viac

  Trh s inkasom pohľadávok sa čistí. Spotrebiteľské úvery už môžu odkupovať iba renomované spoločnosti

  Donedávna stačilo, aby licenciu NBS mali bankové či nebankové spoločnosti poskytujúce spotrebiteľské úvery. Dnes je situácia iná...

  Donedávna stačilo, aby licenciu NBS mali bankové či nebankové spoločnosti poskytujúce spotrebiteľské úvery. Dnes je situácia iná. Nová legislatíva platná od 23. decembra 2015 vyžaduje, aby jej držiteľmi boli aj inkasné spoločnosti, ktoré tieto úvery po splatnosti od bánk a nebankových spoločností odkupujú.

  Ako jedna z prvých spoločností získala potrebnú licenciu NBS spoločnosť EOS KSI Slovensko, venujúca sa manažmentu pohľadávok. O udelenie požiadala už vo februári.

  „Legislatívnu zmenu vnímame pozitívne, keďže po jej zavedení do praxe sa očakáva, že spotrebiteľské úvery budú môcť odkupovať iba renomované spoločnosti. Rozhodne je dobré limitovať trh takýmto spôsobom,“

  uviedol Michal Šoltes, konateľ EOS KSI Slovensko. Je presvedčený o tom, že získanie licencie NBS medzi prvými svedčí o vysokej profesionalite a kvalite poskytovaných služieb zo strany EOS KSI Slovensko.

  Náročné kritériá

  Inkasné spoločnosti, pokiaľ chcú získať licenciu NBS, musia spĺňať náročné kritériá. Je potrebné reorganizovať personálnu štruktúru, znovu nastaviť zabehnuté procesy a pripraviť k tomu potrebné interné smernice a dokumenty.

  Žiadatelia musia disponovať minimálnym základným imaním vo výške 500.000 eur (v hotovosti) a túto skutočnosť preukázať v koncoročnej výročnej správe za posledné tri roky, overenej audítorom.

  Ďalej je potrebné mať minimálne trojčlennú dozornú radu, tiež systém vnútornej kontroly, ale aj vlastný spôsob posudzovania schopnosti zákazníkov splácať spotrebiteľský úver či vytvorený reklamačný poriadok vrátane nastavenia procesov prijatia a vybavovania sťažností.

  V neposlednom rade uchádzač o licenciu NBS musí preukázať, že dodržiava všetky povinnosti vyplývajúce zo zákona o praní špinavých peňazí.

  Dvanásť Áčok

  Spoločnosť EOS KSI Slovensko bola tiež nedávno ohodnotená tým najvyšším symbolom „A“ v rámci Euler Hermes ratingu, pričom ho získala už dvanásty krát za sebou.

  Špecialista na vymáhanie pohľadávok presvedčil audítorov predovšetkým dlhoročnými skúsenosťami pri vyhodnocovaní, odkupovaní a vymáhaní nesplatených úverov.

  Ďalšími faktormi boli veľmi vysoký obrat spoločnosti v priebehu niekoľkých rokov a jeho extrémne stabilné peňažné toky. Ratingovú agentúru zaujala tiež kapitálová štruktúra spoločnosti a schopnosť splácania dlhov.

  Spoločnosť EOS Group s počtom zamestnancov viac ako 8 500 zaisťuje finančnú bezpečnosť pre svojich približne 20 000 zákazníkov v 26 krajinách po celom svete, a to prostredníctvom 50 dcérskych spoločností.

  V rámci medzinárodnej siete partnerských spoločností EOS Group ponúka svojim zákazníkom služby vo viac než 150 krajinách na všetkých kontinentoch. Jej kľúčovými sektormi sú bankovníctvo, poisťovníctvo, služby, telekomunikácie a IT firmy.

  AK SA TI ČLÁNOK PÁČIL, ZDIEĽAJ HO S PRIATEĽMI ?

  Komentáre

  Najnovšie články

  Podobné články