test
Viac

  12 dôvodov prečo neinvestovať do zlata – druhá časť

  Dnes skompletizujeme 12 dôvodov, prečo nevlastniť zlato. Tiež spravíme krátky záver o výhodách a nevýhodách zlata. Ak zvažujete investovať do zlata, čítajte naše ďalšie vydania.

  7. Ponuka/substitúcia

  Takmer všetko zlato, ktoré na svete máme, je vyťažené. To je zaujímavosť (životnosti) zlata ako peňazí počas celej histórie – a samozrejme, je na tom niečo unikátne. Hoci existuje priemysel, ktorý zlato používa (kvôli jeho hodnote), normálna ekonomika ho recykluje (je to typické v priemyselných procesoch). Znamená to, že začína byť ohraničené množstvo tohto kovu (ktoré je dostupné).

  Na globálnom trhu zlata nie je reálny rozdiel medzi „novým“ (po ťažbe ihneď uvedeným na trh a následne upraveným) a „starým“ (recyklovaným) zlatom. Tieto rozdielne zdroje však ostávajú zachované pre rovnaké množstvo dopytu. Záverom tohto celého je, že ak dopyt po zlate príliš klesne, trh môže ponúknuť nadmernú ponuku ako výsledok sekundárnej dostupnosti kovov.

  Vlastníci zlata sa môžu stať jeho predajcami a v dôsledku toho zredukuje dopyt a zvýši ponuku. Ak to porovnáme napríklad s ropou, ktorá je spotrebovaná ihneď po použití a predpokladáme, že nemá žiaden substitút, vždy bude po nej väčší dopyt.

  V podstate, dopyt po zlate bol (a znovu môže znovu byť) „negatívny,“ so sekundárnou ponukou prevyšujúcou dopyt.

  8. Veľkosť trhu

  Hoci je trh zlata dostatočne veľký a relatívne likvidný, je zanedbateľný v porovnaní s veľkosťou a likvidnosťou akcií, dlhopisov a trhov derivátov. Môže to byť považované za viac pozitívne ako za negatívne, ale je známe, že menší trh môže byť náchylnejší na vysoké pohyby ceny. Z dôvodu zvýšenej volatility. A čo viac, ostatné trhy vzácnych kovov sú oveľa menšie ako trh zlata a dokážu byť viac likvidné – napríklad trhy platiny a paládia. To boli historické fakty trhu vzácnych kovov, ktorých cena bola (ľahko) manipulovateľná.

  ťažba zlata

  9. Zníženie popularity

  Ak sa pozriete na rozvíjajúcu sa západnú časť sveta, existuje tam najväčší rozpor okolo drahých kovov ohľadom pre všetko ostatné ako ozdoby zo zlata a šperky. Sú tam takisto pozoruhodné očakávania ako napríklad v Nemecku, kde zlato považujú stále iba za dekoráciu.

  V predošlom článku sme spomenuli rast a zvyšovanie majetku Číny a Indie na obyvateľa (s ich spriaznenosťou ku zlatu), čo mohlo byť z dlhodobého hľadiska pre zlato výhodné. Tam však môže patriť celá Ázia a ďaleký východ, doplnené o stredomorie, čo naznačuje, že cena zlata začne rásť.

  Avšak, čo ak prosperita vzrastie len po určitý stupeň (ktorý je následným dôvodom rastu dopytu a ceny)? A čo ak sa zmení chápanie a potom aj dopyt po zlate, resp. po drahých kovoch? Vrátane jeho populácie? Čo ak bol „obchod západu“ slabší? Je to potenciálny prípad, ktorý sa oplatí zvážiť.

  10. Vládna konfiškácia

  Ako hovorí staré príslovie „história sa nemôže opakovať, ale môže udať rytmus“ – myšlienka vládnej konfiškácie sa môže zdať divná, ale musíme spomenúť, že v minulosti sa niečo podobné už v roku 1933 v USA stalo.

  V tomto prípade je možno slovo „konfiškácia“ príliš prehnaný termín pre privátnych vlastníkov zlata, ktorí dostali v minulosti určitú kompenzáciu namiesto neho. Kompenzácia počas tejto udalosti predstavovala 20,67 USD za jednu trójsku uncu a zlato bolo v tom čase precenené hodnotou 35,00 dolárov za trójsku uncu. Súkromných držiteľov, ktorí zlato nezamenili, bolo veľmi málo. Veľa sudcov o tejto udalosti uvádza, že bola čistou krízovou konfiškáciou.

  Na rovinu – aj to môže predstavovať krízový scenár, ktorý môže znehodnotiť majetky ľudí…

  11. Nárast počtu konkurentov

  Digitálna doba nám neposkytuje iba pohodlie mobile bankingu (a nepohodlie sociálnych médií…), ale tiež vytvorila základy pre imaginárne meny, z ktorej je najznámejšou práve Bitcoin. Hoci je to môj osobný názor, že tieto imaginárne meny vytvárajú určité potenciálne negatíva pre zlato, ktoré máme v držbe (majú vplyv na jeho volatilitu, výnosy, nižšiu popularitu a pod.), ale taktiež aj určité výhody.

  Niet pochýb o tom, že keď žijeme v digitálnej dobe, súčasné generácie si zvolia radšej elektronickú (súčasnú) formu, ktorú uprednostnia pred historickou. Imaginárne meny majú výhodu anonymity, priamu akceptáciu obchodníkov a tiež jednoduchý medzinárodný prevod, ktorý fyzické zlato nemá. Sú tieto dve formy investovania „rivalmi?“ Ja by som povedal, že nie. Ale ako podobná alternatíva ku menám to môže znížiť počet investorov, ktorí by sa rozhodli radšej investovať do zlata alebo do iných drahých kovov.

  12. Drastická pamiatka

  V tomto vyhlásení bude spomenutých viacero výsmechov, ktoré boli adresované zlatu. Niektoré z nich pochádzali od významných mysliteľov a investorov, ako Warren Buffett alebo John Maynard Keynes.

  Či s nimi súhlasíme alebo nie, títo ľudia mali obrovský vplyv na súčasné myslenie o monetárnej politike (Keynesiánska ekonomická politika v skratke opisuje všetky rozvinuté ekonomiky) a psychológiu investícií. Ak má príhovor napríklad spoločnosti Oracle alebo Omaha, ľudia počúvajú. Ak majú príhovor centrálni bankári, môžeme počuť (aj keď trochu obmenenú) Keynesovu teóriu.

  Sumárne však možno argumentovať, že títo dvaja ľudia môžu mať určitý vplyv (a nie pozitívny) na postoje ľudí, čo sa týka zhodnotenia zlata a iných drahých kovov. Brali niekedy ľudia ohľad aj na tieto fakty?

  Záver

  Práve sme spomenuli základné výhody a nevýhody investovania do zlata (a drahých kovov), ktoré dúfame, že sú pre vás užitočné. Ako zjavnú nevýhodu pri zlate sme definovali tú, že nemožno uložiť celý náš majetok do tohto žltého kovu (alebo iných vzácnych kovov). Ako výhodu možno tú, že majetok je takto v drahých kovoch.

  Spôsob, ktorým vidím potenciál investovať do zlata, je vytváranie čistých úspor a „motor“ ochrany majetku, v ktorom je zakomponované určité poistenie. Môžeme ho brať ako protiklad investície (investície v tomto ponímaní berieme ako alokáciu kapitálu, ktorá podlieha risku, že náš celkový kapitál sa nezhodnotí).

  Na sumarizáciu, táto cesta nie je tiež úplne „zlatá“ (áno, je v nej použitá určitá slovná hračka, za ktorú sa ospravedlňujem). Ak by sme chceli vlastniť drahé kovy, je dôležité, aby ich vlastník pochopil, že v jeho portfóliu by mali byť drahé kovy zahrnuté iba sčasti.

  Komentáre

  Najnovšie články

  Podobné články