test
Viac

  Poznajte rozdiel medzi MLM a franšízou: Podrobný pohľad

  V dnešnej podnikateľskej sfére existuje množstvo modelov, ktoré umožňujú jednotlivcom či firmám šíriť svoje podnikanie. Aj keď nie je podnikanie ako podnikanie, pretože to pravé je samostatnou zárobkovou činnosťou pod vlastným menom, vlastným logom, na vlastnú zodpovednosť, za účelom dosahovania zisku.

  Poďme sa ale pobaviť o MLM a franšíze

  Hoci môžu mať MLM – Multilevel Marketing a franšíza niektoré spoločné prvky, sú to odlišné koncepty so svojimi vlastnými charakteristikami a výhodami.

  MLM je obchodný model, kde nezávislí predajcovia zarábajú nielen zo svojich predajov, ale aj zo sponzorstva nových predajcov, ktorých regrutujú. To vytvára viacstupňový marketingový systém, kde každý predajca môže mať svoj tím pod sebou. Tímy sa hierarchicky rozdeľujú a každý stupeň získava provízie z predajov nižšie postavených členov. Výhody MLM zahŕňajú možnosť budovania vlastného tímu a pasívneho príjmu z predajov tímových členov. Na druhej strane však tento model často čelí kritike kvôli svojej podobnosti s pyramídovými schémami a nízkemu percentu podnikateľov, ktorí skutočne dosiahnu významné zisky.

  Naopak, franšíza je obchodný model, kde jednotlivec alebo firma (franchízor) povolí iným jednotlivcom alebo firmám (franchízantom) využívať svoje obchodné meno, obchodný model a podporu za poplatky a zároveň získať provízie z ich prevádzky. Franšíza ponúka overený koncept a etablovanú značku, čo môže viesť k rýchlejšiemu úspechu v porovnaní s samostatným podnikaním. Výhody franšízy sú jasné: dostupnosť overeného konceptu, podpora od centrály, marketingová pomoc a prístup k výhodným dodávateľom. Napriek tomu je dôležité si uvedomiť aj nevýhody, ako sú obmedzená kreativita v riadení podniku a platby za franšízové práva.

  Rozdiely a kedy vybrať ktorý model

  Hoci sa môže zdať, že MLM a franšíza majú niektoré spoločné prvky, ich podstatné rozdiely stoja za pozornosť. Zatiaľ čo MLM sa zakladá na tvorbe tímu a viacstupňovom marketingu, franšíza sa sústreďuje na overený obchodný koncept a podporu od centrály. Pri rozhodovaní medzi týmito dvoma modelmi je dôležité zvážiť vlastné preferencie, ciele a schopnosti. MLM môže byť vhodný pre tých, ktorí majú schopnosť budovať a riadiť tímy, zatiaľ čo franšíza je ideálna pre tých, ktorí uprednostňujú overený koncept a podporu. V záverečnom hodnotení, predtým než sa rozhodnete vstúpiť do akéhokoľvek obchodného modelu, je dôležité starostlivo preskúmať všetky aspekty a zvážiť ich v súvislosti so svojimi cieľmi a hodnotami. MLM a franšíza môžu byť úspešné, ak sú správne implementované a podporované angažovaným podnikateľom.

  Komentáre

  Najnovšie články

  Podobné články