Viac

  5 rád ako efektívne investovať

  Veľa ľudí si ponecháva na bežnom účte vyšší objem svojich peňazí. Niekedy je však dobré prehodnotiť, ako a kde sú uložené úspory. Správne rozloženie financií totiž umožní peniaze lepšie zhodnotiť a rýchlejšie si tak splniť svoje sny a priania.

  Úspory je možné uložiť rôzne, často však ležia bez väčšieho úžitku na bežnom účte. Praktické je s vytvoreným kapitálom pracovať a rozumne ho investovať.

  1. Ujasnite si, čo chcete

  Nielen investovaný objem je dôležitý. Zamyslite sa aj nad tým, ako dlho nebudete investované prostriedky potrebovať, aký výnos očakávate a aké riziko ste ochotný podstúpiť. Podľa toho Vy alebo Váš poradca vyberie vhodné investičné produkty pre Vás osobne.

  2. Čo s 50 EUR?

  Aj s menším objemom máte otvorený svet investovania. Podielové fondy sú dostupné už od 15 eur mesačne. Na menšej čiastke si tak môžete investovanie vyskúšať a postupne využívať viaceré produkty. Podľa Slovenskej asociácie správcovských spoločností majú Slováci v podielových fondoch zainvestovaných spolu viac ako 6 miliárd eur.

  3. Ako uložiť 10 000 EUR?

  Čím vyšší objem chcete investovať, tým dôležitejšie je rozložiť svoju investíciu do rôznych tried aktív (akcie, dlhopisy, atď.), regiónov, odvetví. Prípadný pokles jednej akcie alebo dlhopisu tak výrazne neohrozí celú investíciu, naopak, nárast napríklad určitého regiónu sa premietne do celkovej investície.

  4. Nechávajte si niečo „bokom”

  Myslite v dlhodobej perspektíve. Nastavte si trvalý príkaz (hoci aj na malú sumu), ktorá Vám postupne vytvorí pevný základ do budúcnosti, napríklad deťom na vysokú školu alebo na Váš dôchodok.

  5. Kontrolujte si pravidelne svoje finančné zdravie

  Čím lepší prehľad máte, tým lepšie viete reagovať na zmeny a neočakávané situácie. Ak si s tým neviete poradiť, využite skúsenosti svojho bankového poradcu. Pomôže vám usporiadať Vaše plány a premietnuť ich do konkrétnych riešení.

  Komentáre

  Najnovšie články

  Podobné články