test
Viac

  Ako generovať investičné nápady?

  Investovanie je jednoduché, ale nie ľahké. Investičný proces možno rozdeliť do štyroch krokov: generovanie investičných nápadov; analýza firmy; valuácia firmy; riadenie portfólia.

  „Investing is simple, but not easy.“ (Warren Buffett)

  Investovanie je jednoduché, ale nie ľahké. Investičný proces možno rozdeliť do štyroch krokov: generovanie investičných nápadov; analýza firmy; valuácia firmy; riadenie portfólia.

  Prvým krokom pri tvorbe akciového portfólia je generovanie investičných nápadov. V roku 2016 sa celosvetovo obchodovalo viac ako 43tis. akciových titulov. Najviac firiem sa historicky obchodovalo v roku 2011 – takmer 47tis.

  Výber akcií nie je jednoduchý

  Vybrať najlepšie akcie z tak rozsiahlej množiny nie jednoduché. Portfólio manažéri pristupujú ku hľadaniu nápadov rôzne. John Mihaljevic, autor výbornej knihy The Manual of Ideas, vydal článok, v ktorom sumarizuje myšlienky manažérov na tému hľadania investičných príbehov.

  John sa počas siedmich rokov rozprával s viac ako 50timi investormi. Ako teda generovať investičné nápady ?

  Počet verejne obchodovaných firiem vo vybraných krajinách v tisícoch (1975-2016)

  Zdroj: worldbank.org

  Čítanie, čítanie a ešte raz čítanie. Aj takto sa dá zodpovedať táto otázka. Osemdesiat percent pracovného času Warrena Buffetta tvorí čítanie. Pravdepodobne viac číta len Charlie Munger, z ktorého sa jeho deti smejú, že vyzerá ako kniha z ktorej trčia nohy.

  Jake Rosser z Coho Capital Management opísal svoju prácu nasledovne: „…sitting between four walls reading and thinking.“

  Metódy vytvárania investičných nápadov rozdeliť do nasledujúcich skupín:

  § screening

  Až polovica investorov uviedla v rozhovore, že používa určitú formu kvantitatívneho screeningu. Selekcia akciových titulov touto metódou slúži ako odrazový mostík pred ďalšou analýzou. Samozrejme, používané fundamentálne kritéria sa rôznia.

  V súčasnosti značné množstvo investorov opúšťa od tohto spôsobu selekcie z dôvodu nemožnosti screeningu poskytnúť bázu pre kvalitatívne kritéria. Okrem platených aplikácií (Bloomberg, Thomson Reuters, Capital IQ, Zack) existuje aj veľké množstvo voľne dostupných screenerov.

  Osobne preferujem globálny screener od Financial Times, ktorý kumuluje viac ako 37tis. akcií, čo predstavuje takmer celú investovateľnú množinu.

  § investori

  Približne tretina opýtaných portfólio manažérov uvádza, že čerpá nápady sledovaním alebo komunikáciou s inými investormi. Každý investičný manažér v USA spravujúci viac ako 100mil.

  USD má zákonnú povinnosť (SEC 13F report) zverejňovať dlhé pozície do 45 dní od konca ukončeného kvartálu. O aktivite v oblasti 13F informuje napr. web whalewisdom.com.

  Druhou možnosťou je gurufocus.com, ktorý prehľadne zaznamenáva aktivitu najlepších svetových investorov. Nevýhodou je, že veľa funkcionalít je za poplatok. Twitter a blogy investorov, aj to je možnosť ako sledovať tých najlepších.

  Početnosť výskytu jednotlivej metódy v rozhovore s investormi

  Zdroj: Vlastné spracovanie na základe https://www.linkedin.com/pulse/idea-generation-intelligent-investors-john-mihaljevic

  § investičné publikácie a buletíny (newsletters)

  Ďalším zdrojom investičných príbehov sú rôzne biznis publikácie. Medzi najpopulárnejšie patria: The Financial Times, The Wall Street Journal, Business Week, Barron’s, Forbes, Fortune, The Economist.

  Úspešným investorom pomáhajú tieto periodiká nielen udržovať prehľad o aktuálnom dianí, ale čas od času môžu priniesť aj konkrétny investičný nápad. Kvalitným zdrojom sú aj rôzne investičné buletíny: Value Line Report, Manual of Ideas, Daily Reckoning, SumZero, Value Investors Club, Value Investor Insight.

  § watchlist

  Väčšina manažérov sleduje tzv. watchlist. Ide o skupinu firiem, ktoré síce spĺňajú požadované kvantitatívne ako aj kvalitatívne kritéria, avšak ich ocenenenie nie je v súlade s investičnou stratégiou.

  Do tejto skupiny firiem patria aj spoločnosti, ktoré sa v minulosti nachádzali v portfóliu, avšak z rôznych dôvodov boli z tohto portfólia odstránené. Jednoduchý spôsob ako vytvoriť takýto watchlist uvádza indický investor Vishal Khandelwal na webe safalniveshak.com.

  § 52 week lows

  Firmy, ktorých akcie sa obchodujú na 52 týždňových minimách sú ďalšou množinou potencionálnych investičných príbehov. Averzia zo strany trhu môže spôsobiť krátkodobé poklesy cien akcií, pričom dlhodobé vyhliadky firmy zostávajú nezmenené.

  Pomerne častým javom je prehnaná reakcia trhu na nedosiahnutie očakávaných kvartálnych výsledkov. Na internete je niekoľko stránok, ktoré sledujú cenové minimá, napr. investing.com.

  § distressed firms, industries, countries

  Úrodnou pôdou pre hľadanie investícií sú firmy, priemyselné odvetvia alebo krajiny, ktoré sa z určitého dôvodu nachádzajú v nelichotivej situácii.

  K takýmto okolnostiam môže dôjsť na mikro ako aj makroúrovni. Aktuálnym príkladom na mikroúrovni je uvalenie pokuty zo strany EK, na troch výrobcov automobilových svetiel (Automotive Lighting, Hella, Valeo), z dôvodu uzavretia kartelových dohôd.

  Táto správa môže vyvolať prehnanú reakciu na akciovom trhu. Ďalším príkladom môžu byť celé sektory, ktoré sú závislé na určitej komodite (ropa, zemný plyn, vzácne kovy).

  § návšteva firmy, rozhovor s manažmentom

  Táto možnosť má značné obmedzenia a je dostupná hlavne inštitucionálnym investorom. Na jednej strane ide o časovú a finančnú náročnosť spojenú s cestovaním, na strane druhej vyvstáva problémom nedostupnosti manažmentu firmy pre malých investorov.

  § špeciálne situácie

  Ide o samostatnú investičnú kapitolu, do ktorej patria najmä firemné reštrukturalizácie, akvizície a fúzie, bankroty, rights offering, stock splits, spätné odkupy akcií, delisting, spinoffs, insider trading atď.

  Jednou z možností ako sledovať tieto situácie je cez web gemfinder.com (mesačný poplatok 29 USD). Spinoffy je možné nájsť na stockspinoffs.com. Ďalšie užitočné weby sú catalystcorner.com a insiderscore.com.

  § A to Z

  Jedná sa o najpracnejšiu metódu zo všetkých. Investor vyberie množinu firiem, napr. celý index S&P500 a postupne analyzuje všetky spoločnosti podľa abecedy.

  Ďalšou možnosťou je výber firiem podľa trhovej kapitalizácie alebo analýza celých priemyselných odvetví. Výhodou tejto metódy je kumulácia obrovského množstva znalostí o rozsiahlych oblastiach trhu.

  § investičné konferencie

  Poslednou možnosťou na pomyselnom zozname je návšteva investičných konferencií. Investičný networking je plodný a prináša nové pohľady a myšlienky.

  V Českej republike sa v novembri uskutoční už štvrtý ročník Českej Investičnej Konferencie. Podobné podujatia sa konajú všade vo svete. Najznámejšiou je Value Investor Conference v Omahe, USA. Na webe konferencie možno nájsť prepisy prednášok z minulých ročníkov (valueinvestorconference.com).


  • autor článku: Dávid Súkeník
  • zdroj: ako-investovat.sk
  • zdroj titulného obrázku: pexels
  Komentáre

  Najnovšie články

  Podobné články