Viac

  Ako pracuje váš mozog

  Viete, čo sa prihodí, ak svoj mozog neovládate? Príbeh v knihe Davida Rocka na modelovej rodine ilustruje, čo sa s nami deje, keď nemáme veci pod kontrolou.

  Teória je v pútavo podanom príbehu „aplikovaná“ cez rozsiahlu metaforu, ktorá vás sprevádza celou knihou, čím z nej robí podnetné čítanie plné inšpiratívnych faktov. Vďaka názornosti príkladov okamžite pochopíte, čo sa odohráva v mozgoch vystupujúcich postáv.

  V každom zo štyroch tematických blokoch tvoriacich obsah knižky je vysvetlená konkrétna mozgová činnosť z pohľadu toho, ako nás myslenie obmedzuje, a ako sa s tým vyrovnať.

  Kniha nás zrozumiteľne sprevádza cez to, ako zvládať alebo mierniť prílišné emocionálne vybudenie, ako postupovať pri rokovaní s ľuďmi, a tiež objasňuje, prečo je také ťažké vyvolať zmenu u ostatných a ako to možno docieliť.

  Ja osobne považujem za nesmierne užitočné, že každá z tém je uzatvorená ideálnou verziou príbehu, ktorá by sa odohrala, keby aktéri využili to, čo sa v tej ktorej kapitole dozvedeli o svojom mozgu.

  David Rock, konzultant a kouč leadershipu v úvode k svojej práci napísal:

  Táto kniha vám umožní postupovať pri práci premyslenejšie, lepšie sa sústrediť, dosiahnuť lepší výkon, udržať sa pod tlakom v pokoji, skrátiť dĺžku pracovných schôdzok a vysporiadať sa aj s najťažšou výzvou zo všetkých: ako pôsobiť na ostatných. Okrem toho vám napríklad pomôže stať sa aj lepším rodičom či partnerom a možno vám aj predĺži život. Dokonca vám aj uvarí lepšie kávu. No dobre, túto poslednú maličkosť možno nie, ale všetko ostatné, čo uvádzam, hovorím úplne vážne.“

  Súhlasím s autorom, je to úprimné a bez nadsadenia. Kniha je výborne napísaná a skutočne vám umožní lepšie fungovať, pretože vám ukáže, ako vám funguje mozog.

  Pre predstavu som vybrala dve skutočnosti, o ktorých kniha píše.

  MOZOG AKO SOCIÁLNA SIEŤ

  Keď by ste boli vlk, veľkú časť vášho mozgu by zamestnávalo, ako získať potravu priamo z divočiny. Mali by ste komplexnú mapu určenú pre interakciu s fyzickou krajinou: mapy spojené s čuchovou schopnosťou vystopovať vzdialenú potravu a iné mapy pre nájdenie cesty domov za tmy.

  Ako človek však získavate zdroje nie z divočiny, ale od ostatných ľudí. Sociálni neurovedci sa domnievajú, že mozog má veľkú sociálnu sieť umožňujúcu všetky vaše interakcie so sociálnym prostredím, a že táto sieť sa podobá sieťam, ktoré máte pre zrak, pohyb či sluch (strana 186). Sociálna mozgová sieť vám umožňuje chápať ostatných a spájať sa s nimi, ale zároveň chápať a ovládať samých seba.

  Všetky fakty nasvedčujú tomu, že sociálne záležitosti majú pre mozog význam a veľký. Sociálne väzby sú primárnou potrebou často rovnakou dôležitou ako jedlo a voda. Preto sú bezpečné väzby s ostatnými životne dôležité pre zdravie i pre zdravú spoluprácu.

  Jedno z odporúčaní z knihy znie: Kedykoľvek sa stretnete s niekým novým, snažte sa s ním spojiť na ľudskej úrovni čo najrýchlejšie, aby ste zredukovali reakciu na ohrozenie.

  MOZOG POTREBUJE ODMENY

  Prišli ste na to, že keď sa necítite bezpečne, nedokážete sústrediť pozornosť na svoje ciele? Predstavte si, že máte na túto skutočnosť efektívny nástroj.

  Ako to zmení váš život? Z praxe vám môžem potvrdiť, že zásadne. Kľúč je prostý: potrebujete najskôr mozgu ponúknuť určitú odmenu, ktorá preváži pocit ohrozenia. Mnohé z primárnych odmien a hrozieb majú určité spoločné črty a sú rôzne vzájomne poprepájané.

  Mozog narába s piatimi oblasťami sociálneho zážitku rovnakým spôsobom, ako so záležitosťami na prežitie. Tieto oblasti vytvárajú model, ktorý sa nazýva SCARF, čo je akronym od slov:

  • Status (postavenie)
  • Certainty (istota)
  • Autonomy (samostatnosť)
  • Relatedness (previazanosť)
  • Fairnest (spravodlivosť)

  Tento model popisuje 5 hlavných sociálnych domén, ktoré sú buď primárnou odmenou alebo ohrozením, a ktoré sú pre mozog dôležité. Ak tieto prvky beriete na vedomie, je to spôsob, ako si rozviniete jazyk pre skúsenosti, ktoré by inak mohli prebiehať nevedome; jeho účelom je, aby ste tieto zážitky boli schopní v reálnom čase zachytiť.

  Je totiž preukázané, že najintenzívnejšie emocionálne reakcie v živote sú tvorené súhrou prvkov práve zo SCARF-u.

  Na ilustráciu si predstavte, že niekto verejne napadol vaše postavenie nefér spôsobom, ktorý nechápete a nemôžete proti nemu nič urobiť. Bolesť z tejto skúsenosti je taká silná, že prekonať ju môže trvať roky.

  Výskum sociálnej bolesti z roku 2008 zistil, že sociálna bolesť sa vracia zakaždým, keď si na ňu znovu spomeniete, zatiaľ čo fyzická bolesť nie (strana 227). Potrestať niekoho za nejakú chybu tak, že ho capnete po ruke môže byť teoreticky „láskavejšie“, než ho verejne napadnúť.

  V SCARF-u máte mocný nástroj, s pomocou ktorého si môžete navodiť skvelý pocit sami pre seba, ale aj pre ostatných.

  Spomeňte si, aký je to pocit, keď hovoríte s niekým, kto vás upozorní na niečo, čo máte v sebe dobrého (zvýši vám status), kto vyjadrí jasne, aké má od vás očakávania (zvyšuje vám istotu), kto vás nechá, aby ste sa slobodne rozhodli (zvyšuje vám samostatnosť), kto sa s vami spojí na ľudskej úrovni (zvyšuje prepojenie) a kto s vami zaobchádza čestne.

  Je prirodzené, že sa potom cítite šťastnejší, máte väčšiu sebadôveru, pocit prepojenia s ostatnými a pripadáte si inteligentnejší.

  Odporúčania, ktoré v knihe nájdete hovoria napríklad o tom, že znížiť u druhých ľudí pocit ohrozenia ich postavenia môžete tak, že si znížite vlastný status a podelíte sa s nimi o vlastné zážitky a chyby, ale aj tým, že im budete dávať pozitívnu spätnú väzbu.

  INŠPIRATÍVNE MYŠLIENKY Z KNIHY:

  Pri dvoch poznávacích úlohách vykonávaných naraz môže poznávacia kapacita klesnúť z úrovne absolventa Harvardu na úroveň 8 ročného dieťaťa.

  Neustále písanie e-mailov a SMS správ znižuje duševné schopnosti na IQ teste v priemere o desať bodov – u mužov je to zhruba trikrát viac než účinok fajčenia marihuany.

  Vyrušenie na pracovisku zhltne v priemere 2 hodiny denne; zamestnanci strávia prácou na projekte cca 11 minút, ak ich niečo vyruší, potom im trvá 25 minút, než sa vrátia k pôvodnej úlohe, ak sa im to vôbec podarí.

  Ľudia v kancelárii zmenia zameranie pozornosti 20-krát za hodinu (každé 3 minúty).

  Náhodné myšlienky rýchlo miznú: ľudia udržia myšlienku v priemere 10 sekúnd, než im myseľ preletí inam.

  Mozog milencov, ktorí sa práve zamilovali, má veľa spoločného s ľuďmi, ktorí sú pod vplyvom kokaínu.

  Ženy všetko dokončia týždeň vopred, pretože nemajú radi tlak… Muži čakajú do poslednej minúty, než ich patričná dávka dopamínu a norepinefrínu donúti, aby vec urobili. Amy Arnstenová

  Prezieravosť má každý. Väčšinou nejde o žiadnu veľkú vedeckú teóriu, môže sa to týkať napríklad len toho, ako si inak usporiadať garáž, aby sa tam vošlo auto. Mark Beeman

  Pochopením svojho mozgu si zväčšujete schopnosť mozog meniť.


   

  janette simkovaJanette Šimková

  Prešla som jednu etapu životnej cesty bez toho, aby som sa „hlbšie“ pozerala do svojho srdca. A hoci sa mi naplnil detský sen a roky som pôsobila ako publicistka, moje pravé poslanie je v pomáhajúcej profesii. Môj osobný zmysel života „prehovoril“ presvedčivo a zanietene, keď som objavila koučovanie. Teraz som šťastná, že môžem „hľadajúcich“ sprevádzať na ceste za otvorením brány do vlastného vnútra, aby si zodpovedali, kým sú, čo v nich je a kam chcú smerovať. Navštívte môj blog www.lifekoucing.sk

  Komentáre

  Najnovšie články

  Podobné články