Viac

  Budovanie firmy a produktu s dobrým sloganom

  Držíme v ruke ďalšiu knihu od Pavla Šenkapouna – WEB COPYWRITING pre samoukov. Ide o veľmi prínosné čítanie pre všetkých marketérov a copywriterov, ochotných učiť sa. Pretože nikto nevieme všetko a žiadna informácia nie je navždy. Svet sa totiž mení. Menia ho technológie. Mení ho pokrok.

  Z knihy vyberáme kapitolu o sloganoch, základných kameňoch firemnej identity, hneď vedľa obchodného názvu a loga. A pre copywriterov je práve slogan kráľovskou disciplínou, pretože je to obsah, ktorý je vidieť najviac.

  SLOGAN = CLAIM

  Sú slogany, na ktoré buď ihneď zabudnete, alebo sa vám vryjú do pamäti. Niektoré z nich dokonca zľudoveli a ľudia ich používajú len tak medzi rečou.

  Claim, teda slogan, sprevádza značku a produkt. Mal by byť krátky, úderný, rytmický. Ak si ale všímate v reklamách slogany, tak mnohé vám také neprídu. Dokonca sa už vytrácajú aj tie rýmované. Možno si pamätáte napríklad na Maximálna čistota a cena aj pre Škóta, či Vanish – škvŕn a špiny sa zbavíš. Z tých rytmických a dokonale produkt zvýrazňujúcich sloganov môžeme spomenúť napríklad Dlhý život pre vašu práčku, váš Calgon. Tento slogan je dokonca spievaný, takže sa zapamätá ešte ľahšie. Ide o legálnu manipuláciu.

  Doba sa však mení a s ňou aj reklama. Produkty sú v úzadí a na výslnie sa predrali značky. Takže nie slogany produktov, ale samotných značiek. Nie sú v nich jednoznačne spomenuté produkty, ale slogany, ktoré patria značke. Bez nej by ste nevedeli, čo je to za slovné spojenie. K čomu patrí. Napríklad:

  • Simply clever
  • Just do it
  • Impossible is Nothing
  • Sme s vami
  • Pre vás

  Vedeli by ste na základe týchto sloganov, o aký produkt ide? Keďže tam nie je spomenutý? Tieto pekne znejú a budujú identitu značky. Jej image. Nevzťahujú sa k produktu. Nehľadajme však za tým nič zlé. Práve naopak. Navyše, brandové slogany sú častokrát súčasťou loga.

  Ako sme písali vyššie, slogan by mal byť krátky a úderný. Mali by ste si ho zapamätať, opakovať si ho a ak je súčasťou nejakej melódie, tak si ho pospevovať. Určite takéto silné slogany poznáte a niektoré z nich dostali aj vás. Že vo vás ostali rezonovať.

  Každý text, aj krátky slogan má svoj rytmus. Nebudeme vás vracať do školy na hodiny literatúry, aby ste si spomenuli, čo je to daktyl, trochej a jamb. Ani čo je to prízvuk a neprízvuk. Ono, na rytmike asi ani tak nezáleží, keďže sa dokážu uchytiť aj slogany so zníženým prahom rytmickosti a prinesú svoj výsledok. Takže neexistuje jasný recept, aký by mal slogan byť. Koľko by mal mať slabík, či by sa mal rýmovať, koľko by mal mať slov a ako by sa mali striedať prízvučné a neprízvučné slabiky. Objavujú sa dokonca aj spievané slogany, alebo smiech, pokrik či nejaký zvuk namiesto slov. Ktorý je teda ten správny, ak každý prinesie očakávaný efekt? Nie každý slogan vyzdvihuje benefit daného produktu, niektoré sú abstraktnejšie alebo sú brandovo orientované. Takže vyzdvihujú značku, nie konkrétny produkt.

  Slogan by mal byť jednoduchý, bez krkolomných slov, zložený z výrazov základnej slovnej zásoby. Každopádne, ako dnes vidíme, netreba sa báť experimentovať, šokovať, liezť na nervy. Pretože určite poznáte zeleného mužíčka, ktorý kričí o stovke tabletov týždenne. Podstatný je výsledok a pochopenie u zákazníka.

  A na záver. Sú slogany, na ktoré zabudnete a také, ktoré zľudovejú a ostatnú rezonovať v hlave. Najhoršie však je, keď poznáte slogan, no neviete k akému produktu patrí. Určite si napríklad pamätáte reklamu Bobika. V čínskej reštaurácii prinesú na podnose psa Bobika. Vtipná, zapamätateľná reklama, no viete si spomenúť, na aký produkt tá reklama bola?

  Komentáre

  Najnovšie články

  Podobné články