Viac

  Byť dlžníkom sa nevypláca. Registre vedia o vás všetko

  Lekárske ošetrenie len v urgentných prípadoch, zamietnutie žiadosti o úver, poriadne vysoké penále.

  Aj takéto nepríjemnosti na vás čakajú, ak sa objavíte na niektorom zo zoznamov dlžníkov kvôli neplateniu splátok úverov, faktúr, zdravotných či sociálnych odvodov.

  Pokiaľ ste napríklad živnostníkom alebo samozamestnávateľom a pozabudli ste zaplatiť poistné, najmä v prípade súkromných zdravotných poisťovní sa to nevypláca.

  Zákon totiž hovorí, že dlžníkom poisťovňa nemusí uhrádzať zdravotnú starostlivosť s výnimkou prípadov ohrozujúcich život. A práve súkromné poisťovne už tento paragraf začínajú využívať.

  Jednoducho povedané, buď si uhrádzate odvody riadne a načas, alebo si ošetrenie u lekára zaplatíte z vlastného vrecka.

  Finančný trest k tomu

  spotrebny uver

  Navyše, už figurujete na čiernej listine dlžníkov.

  A nejde len o to, neplatiča zdravotných odvodov čaká aj finančný trest. Pri výpočte úroku z omeškania sa používa ročná úroková sadzba na úrovni 15 percent.

  Zoznamy dlžníkov zdravotných poisťovní sú verejne dostupné na webe poisťovní.

  Dostane sa naň každý, kto nezaplatil odvody za tri mesiace v kalendárnom roku alebo neuhradil nedoplatok z ročného zúčtovania vyšší ako 10 eur. Podľa zákona stačí, ak sa zoznam aktualizuje len raz mesačne, a to k 20. dňu v mesiaci.

  „Len som zabudol“

  Na zozname neplatičov Sociálnej poisťovne sa firmy aj fyzické osoby ocitnú, keď nezaplatia poistné načas alebo v správnej výške.

  Aj Sociálna poisťovňa si uplatňuje penále za meškajúce platby – vo výške 0,05 percenta z dlžnej sumy za každý deň omeškania. Svoj zoznam aktualizuje štyrikrát mesačne.

  „Niektorí dlžníci nechcú platiť takpovediac zo zásady, iní nemôžu platiť kvôli platobnej neschopnosti, často krát len dočasnej. Sú aj takí, čo síce zaplatia, ale termín odkladajú na poslednú chvíľu,“

  opisuje Michal Šoltes, konateľ spoločnosti EOS KSI Slovensko venujúcej sa profesionálnemu inkasu pohľadávok.

  Ich prieskumy dokonca mnohokrát naznačujú, že kameňom úrazu býva aj zábudlivosť. Odporúča každému nájsť vlastný systém pripomienkovania a radšej svoje záväzky uhrádzať riadne a včas.

  Radšej bez súdu

  ako zhodnotit peniaze

  Niekedy ale človek ani nemusí vedieť, že sa ocitol na zozname dlžníkov. Stačí, ak napríklad nestihnete zaplatiť banke načas splátku hypotéky alebo mešká s platbou za faktúru za mobil či televíziu, prípadne nesedí uhradená suma a zostal nejaký, aj malý dlh.

  Každá z inštitúcií si vedie svoje registre – platí to pri bankách, rovnako tak pri lízingových aj nebankových úverových spoločnostiach, mobilných operátoroch.

  Samozrejmosťou sú aj zoznamy dlžníkov na daniach, ktoré má Finančná správa, existuje dokonca neverejný register platiteľov povinného zmluvného poistenia.

  Pokiaľ si neplníte svoje povinnosti voči nim, výrazne sa vám skomplikuje život, ak by ste chceli využívať ich ďalšie služby.

  Okrem toho môžu prísť penále, upomienky, mimosúdne vymáhanie, prípadne aj súd.

  „Odporúčame nenechať vec zájsť až k zdĺhavému a finančne náročnému súdnemu procesu. Určite sa nájdu aj iné, jednoduchšie riešenia,“

  dodáva odborník Michal Šoltes.

  Komentáre

  Najnovšie články

  Podobné články