Kam až môžu ceny pohonných látok klesnúť?

643

Ceny pohonných látok …

Klesá cena ropy, tým klesá aj cena benzínu či nafty. Pre každého motoristu dobrá správa. Kam však až môže cena benzínu a nafty klesnúť? Koľko by stál benzín a nafta, ak by bola ropa zadarmo alebo by bola až v zápore?

ŠTRUKTÚRA PREDAJNÝCH CIEN

Kľúčom k tomu je rozloženie si ceny benzínu, resp. kam putuje každé naše euro. Na výpočet v prvom rade potrebujeme cenu pohonnej látky, na čo bola použitá priemerná cena benzínu (95-oktánového) a nafty Podľa Štatistického úradu SR, z druhého týždňa roka 2016. Tá predstavovala 1,166 eura za liter benzínu (Natural 95) a 0,979 eura za liter nafty.

Fixné položky

Cenu pohonných látok na Slovensku tvoria dve pevné čiastky. V prvom rade je to poplatok do štátnych hmotných rezerv, ktorý predstavuje 2 eurocenty na liter. V druhom rade ide o spotrebnú daň.

Podľa dát z finančnej správy je spotrebná daň pri motorovom benzíne 550,52 eura na 1 000 litrov a pri nafte 386,40 eura na 1 000 litrov. Na jeden liter benzínu je spotrebná daň bez ohľadu ceny samotnej suroviny cca 0,55 eura a na jeden liter nafty je asi 0,39 eura.

Cena suroviny

Pre cenotvorbu pohonnej látky je viac ako cena ropy dôležitá cena benzínov a nafty na burze v Rotterdame. Pochopiteľne, cena benzínu či nafty sa vysoko odvíja od cien ropy, pričom v Európe ide o ropu Brent.

Korelácia medzi cenou ropy Brent a cenou 95-oktánového benzínu na Rotterdamskej burze, t. j. ako sa ceny daných komodít pohybovali v relácii k sebe, bola za rok 2015 v priemere 0,87 a medzi cenou ropy Brent a cenou nafty až takmer 0,98.

Za rozdielom stojí okrem nákladov rafinérii na rafináciu ropy a výrobu benzínu či nafty aj dopyt po benzínoch, ktorý môže byť napríklad v časoch motoristickej sezóny (leto) vyšší a tým pôjde cena benzínu na Rotterdamskej burze nahor, hoci cena ropy bude stagnovať, resp. klesať.

ropaPre zjednodušenie sa však v tomto príklade bude v oboch prípadoch počítať s perfektnou koreláciou (1,0).

Cena benzínov a nafty použitá vo výpočte je dvojtýždňový priemer (obdobie 4. až 15. januára) ceny danej komodity na burze v Rotterdame. Táto cena je však čistá cena metrickej tony v dolároch.

Na dosiahnutie ceny jedného litra bola použitá hustota benzínu (0,755 kg/l) a nafty (0,845 kg/l), pričom konverzný kurz eura voči doláru je dvojtýždňový priemer za obdobie 4. až 15. januára (1,086 USD/EUR).

Náklady a marža predajcu

V neposlednom rade sú s predajom pohonných látok spojené aj náklady a marža predajcu. Benzín či nafta sa musia na čerpaciu stanicu dopraviť, uskladniť a náklady sú okrem iného spojené aj s prevádzkou samotnej čerpacej stanice, ktorá si k tomu priradí ešte svoju ziskovú maržu. Tá sa pohybuje v okolí 1 – 4 percent celkovej ceny.

DPH

Po spočítaní spomínaných nákladov a výdavkov sa na tento balík ešte pridá daň z pridanej hodnoty. DPH na benzín a naftu je 20 percent.

Keď si to celé prepočítame na jedno euro, za ktoré pri spomínanej priemernej cene 1,163 eura za liter benzínu dostaneme asi 0,86 litra benzínu a pri nafte (0,976 eura) takmer celý liter, zistíme, že dane tvoria výrazne viac ako polovicu.

Cena suroviny, v tomto prípade benzínu a nafty, je len 18, resp. 23 centov pri kúpe paliva za jedno euro.

DPH na paliva

ROPA ZADARMO

Predstavme si absurdnú situáciu, keď ropa klesne natoľko, že by bola za jeden dolár alebo zadarmo. Tu treba podotknúť, že rafinácia ropy a výroba benzínu niečo stojí.

Tento rozdiel sleduje tzv. crack spread (pozri graf), ktorý ukazuje na dolárový rozdiel medzi cenou ropy Brent a kombinácie pohonných látok (benzín a nafta v pomere 2 : 1).

Vo výpočtoch na jeden liter benzínu či nafty sú z dlhodobého hľadiska náklady rafinérskych spoločností na produkciu jedného litra benzínu či nafty približne 9,5 eurocenta. Inak povedané, asi 9,5 centa za jeden liter je pri cene benzínu z dlhodobého hľadiska akási minimálna cena.

Predstavme si však, že by benzínu a nafty bol taký prebytok a/alebo že by sa technológia rafinácie natoľko zlepšila, že by aj táto cena klesla na nulu.

Cenu benzínu na čerpacej stanici by v takom prípade v jednoduchosti tvoril súčet spotrebnej dane, poplatku do štátnych hmotných rezerv, nákladov a marže a na konci by k tomuto balíku bolo ešte pridané DPH.

OPECV prípade, že by náklady ostali bez zmeny a nezmenila by sa ani marža, cena benzínu by bola 90,9 centa a cena nafty 69,8 centa.

Cena ropy Brent (barel)$ 32,8*$ 25,0$ 20,0$ 15,0$ 10,0$ 5,0$ 0,0$ 0,0
Cena benzínu (priemer)1,1660 €1,1125 €1,0718 €1,0310 €1,0228 €1,0228 €1,0228 €0,9088 €
DPH20,00 %20,00 %20,00 %20,00 %20,00 %20,00 %20,00 %20,00 %
Spotrebná daň0,5505 €0,5505 €0,5505 €0,5505 €0,5505 €0,5505 €0,5505 €0,5505 €
Cena suroviny0,2144 €0,1698 €0,1359 €0,1019 €0,0950 €0,0950 €0,0950 €0,0000 €
Poplatok do štátnych hmotných rezerv0,0200 €0,0200 €0,0200 €0,0200 €0,0200 €0,0200 €0,0200 €0,0200 €
Náklady + marža0,1868 €0,1868 €0,1868 €0,1868 €0,1868 €0,1868 €0,1868 €0,1868 €
Podiel dane na cene benzínu67%69%71%73%74%74%74%81%
Cena ropy Brent (barel)$ 32,8*$ 25,0$ 20,0$ 15,0$ 10,0$ 5,0$ 0,0$ 0,0
Cena nafty (priemer)0,9790 €0,9184 €0,8743 €0,8302 €0,8120 €0,8120 €0,8120 €0,6980 €
DPH20,00 %20,00 %20,00 %20,00 %20,00 %20,00 %20,00 %20,00 %
Spotrebná daň0,3864 €0,3864 €0,3864 €0,3864 €0,3864 €0,3864 €0,3864 €0,3864 €
Cena suroviny0,2342 €0,1837 €0,1470 €0,1102 €0,0950 €0,0950 €0,0950 €0,0000 €
Poplatok do štátnych hmotných rezerv0,0200 €0,0200 €0,0200 €0,0200 €0,0200 €0,0200 €0,0200 €0,0200 €
Náklady + marža0,1752 €0,1752 €0,1752 €0,1752 €0,1752 €0,1752 €0,1752 €0,1752 €
Podiel dane na cene nafty59%62%64%67%68%68%68%75%

Dvojtýždňový priemer (4. – 15. 1. 2016)

ROPA V ZÁPORE

Trh s ropou ostáva pod tlakom a je možné, že bude klesať ďalej bližšie k 20-dolárovej hranici za barel. To platí pre hlavné ropné benchmarky Brent a WTI. Kanadská ropa sa predáva len za približne 8 dolárov.

Táto ropa je však nízko kvalitná s veľkým obsahom síry. S ešte šokujúcejšou cenou prišla spravodajská služba Bloomberg, ktorá informovala, že Flint Hill Resources, rafinérska jednotka spadajúca do vlastníctva bratov Kochovcov, priznala, že bude kupovať ropu zo Severnej Dakoty za -0,5 dolára (mínus pol dolára!).

Ropa je v takom prebytku, že producenti platia kupujúcim, aby si ju od nich zobrali. Okrem toho je táto ropa rovnako málo kvalitná, a teda s vysokým obsahom síry, pričom North Dakota Sour má veľmi limitovanú a nedostačujúcu kapacitu ropovodu, čo tlačí ceny nadol, v tomto prípade až do mínusu.

Je preto možno zaujímavé, hoci bláznivé, zamyslieť sa, v akom zápore by musela byť cena ropy Brent, aby bola cena benzínu a nafty na Slovensku zadarmo. Pre benzín by to za predpokladu nezmenenej spotrebnej dane, poplatkov, marže a nákladov (čísla použité vyššie) bolo približne -83 amerických dolárov za barel ropy Brent, pri nafte za rovnakých podmienok asi -62 dolárov.

To je však len v rovine fantázie.

Pri cene ropy zadarmo by však liter benzínu na Slovensku za predpokladu nezmenených nákladov a marží stále stál v priemere tesne nad jedno euro (1,02 eura) a liter nafty by bol za asi 81 centov.


PRIDAŤ KOMENTÁR