test
Viac

  Čo robiť, keď sa pre niečo rozhodnete a potom to začnete spochybňovať?

  Predstavte si samých seba, keď ste sa s chuťou vydali na cestu vašich vysnívaných prianí, tešili ste sa, túžili ste kráčať práve tou cestou a odrazu nastal presne nešpecifikovaný blok vo vašej mysli, ktorý spustil pochybnosti o správnosti vašej cesty.

  Predstavte si samých seba, keď ste sa s chuťou vydali na cestu vašich vysnívaných prianí, tešili ste sa, túžili ste kráčať práve tou cestou a odrazu nastal presne nešpecifikovaný blok vo vašej mysli, ktorý spustil pochybnosti o správnosti vašej cesty.

  Tak, ako ste boli v úvode smelí, tak ste ostali spochybnení, váhaví, bezradní a premýšľajúci nad správnosťou toho, čo ste s chuťou začali robiť.

  Čím to je, že napriek tomu, že sa rozhodnete s istotou pre niečo, následne o tom začnete pochybovať?

  Zapamätajte si dôležité pravidlo:

  Ak sa raz pre niečo rozhodnete, pretože ste naozaj dôkladne usúdili, že je to pre vás to najsprávnejšie riešenie, mali by ste si svoju myseľ tejto informácii prispôsobiť.

  Myseľ má tendenciu podliehať množstvu okolitých informácii, rozptyľovať svoju pozornosť a náš adrenalín, nadšenie z toho, čo sme tak veľmi chceli sa postupne stráca.

  Každým dňom sa vášeň z nového postupne stráca a bez toho, aby sme sa nesnažili o jej udržiavanie, nám radosť z toho, čo sme chceli postupne vystrieda neistota, pochybnosť, rozptýlenie pozornosti.

  Nech je vaša cesta akokoľvek náročná, ak ste presvedčení o jej správnosti, nevzdávajte sa.

  Nikdy sa nevzdávajte toho, čo chcete.

  Choďte za tým, žite tým, starajte sa o to a udržiavajte každodenný plamienok vášne a nadšenia z toho, čo chcete.

  Nečakajte a nespoliehajte sa na to, že každý deň vstanete naštartovaní k tomu, čo ste chceli.

  Je dôležité vedome sa naučiť sústreďovať svoju myseľ na to, čo je pre nás dôležité.

  Na to, čo chceme, pre čo sme sa rozhodli.

  Čím viac pochybností by sme nachádzali, tým dokonalejšie spochybníme seba a to, do čoho sme sa pustili.

  Nachádzajte dôvody prečo, a nie dôvody prečo nie.

  Práve to, ako je nastavená naša myseľ na začatie realizácie akejkoľvek situácie je rozhodujúce na tom, či sa nám podarí doraziť až do cieľa.

  Naučte sa sami si motivovať svoju myseľ.

  Kropte ju pomyslene každý deň vodou, aby bola svieža, obsahovala dostatok úrodných živín a neumožnite jej, aby v nej tie najpodstatnejšie myšlienky a nápady začínali oslabovať.

  Ak raz niečo chcete, starajte sa o to nielen v hladine hmotnej, reálnej, ale aj v psychickej, duchovnej, energetickej.

  Jednoducho myslite pozitívne a kreatívne na to, čo chcete.

  Myslite na to, pre čo ste sa kedysi aj dávno z určitého dôvodu rozhodli a obnovte si vo svojej pamäti dôvod toho, čo ste tak veľmi chceli.

  Nikdy nezabúdajte na to príjemné, zmysluplné a dôležité pre vás len preto, že ubehlo veľa času a vaše príjemné emócie vyprchali.

  Strážte si a vedome sa starajte o to, čo je pre vás dôležité a nenechajte to zapadnúť prachom.

  Nech je vaša cesta akokoľvek náročná, ak ste presvedčení o jej správnosti, nevzdávajte sa.

  Iba vy môžete dosiahnuť to, čo sa rozhodnete dosiahnuť.


  Silvia Macháčková

  www.bohatstvomysle.com

  Nekonečné možnosti a genialita nášho myslenia ma fascinuje natoľko, že sa tejto oblasti venujem profesionálne. Som zakladateľkou projektu Bohatstvo Mysle, lektorkou a autorkou viacerých e-bookov v oblasti osobnostného rozvoja a práce s myslením.

  Podporujem pozitívny životný štýl bez prítomnosti stresu, mám rada vnútornú rovnováhu, individualitu osobnosti, diskusie, náročný filozofický a intelektuálny spôsob myslenia. Myslenie je najdôležitejším nástrojom k nášmu osobnostnému rozvoju, a ak sa nám ho podarí skrotiť a prevziať nad nim plnú moc, až vtedy si začneme vytvárať cestu vlastným životom.

  Komentáre

  Najnovšie články

  Podobné články