Viac

  Čas na daňové priznanie z motorových vozidiel za rok 2017 sa kráti

  Čas na podanie priznania k dani z motorových vozidiel sa kráti. Termínom na podanie je 31. január 2018. Prečítajte si, na kedy ste povinní podať daňové priznanie k dani z motorových vozidiel a na čo by ste určite nemali zabudnúť.

  Čas na podanie priznania k dani z motorových vozidiel sa kráti. Termínom na podanie je 31. január 2018. Prečítajte si, na kedy ste povinní podať daňové priznanie k dani z motorových vozidiel a na čo by ste určite nemali zabudnúť.

  Povinnosť podať daňové priznanie k dani z motorových vozidiel

  Daň z motorových vozidiel (cestná daň po starom) upravuje zákon č. 361/2014 Z.z. Daňovníkom dane z motorových vozidiel je podľa tohto zákona každá osoba, ktorá použije vozidlo evidované v Slovenskej republike na účely podnikania.

  Zjednodušene povedané, povinnosť podať daňové priznanie k dani z motorových vozidiel vzniká každému subjektu po splnení podmienok:

  • Ak si osoba v rámci podnikania uplatní výdavky súvisiace s motorovým vozidlom. Ak ste teda aspoň jeden deň v roku 2017 využili automobil na podnikanie a uplatnili si teda k nemu výdavky, ste povinní podať daňové priznanie.
  • Druhou rozhodujúcou skutočnosťou je to, aby vozidlo malo evidenčné číslo pridelené v Slovenskej republike.

  Zákon o dani z motorových vozidiel rozoznáva 5 typov daňovníkov, ktorí sú povinní podať daňové priznanie. Ide o tieto osoby:

  1. je ako držiteľ vozidla zapísaná v doklade,
  2. má v doklade ako držiteľa vozidla zapísanú svoju organizačnú zložku,
  3. používa vozidlo, v ktorého doklade je ako držiteľ vozidla zapísaná osoba, ktorá zomrela, zanikla alebo bola zrušená,
  4. používa vozidlo, v ktorého doklade je ako držiteľ vozidla zapísaná osoba, ktorá nepoužíva vozidlo na podnikanie, alebo
  5. je zamestnávateľom a vypláca zamestnancovi cestovné náhrady za použitie vozidla, ktoré sa nepoužíva na podnikanie.

  Kedy sa na daň z motorových vozidiel zabúda?

  Tu by som sa pozastavil pri 2 situáciách, ktoré bývajú niekedy mätúce:

  • Ak máte automobil obstaraný formou finančného lízingu (na konci doby splácania sa stane aj právne vašim majetkom) ste daňovníkom dane z takého vozidla (aj keď v dokladoch je právnym vlastníkom stále lízingová spoločnosť). Naopak je to u operatívneho prenájmu. Pri operatívnom lízingu je daňovníkom spoločnosť, ktorá vám automobil prenajala.
  • Ďalším dôležitým momentom, ktorý si treba uvedomiť je, že ak máte vo svojej firme zamestnancov, ktorí pri výkone svojich činností využívajú vlastné motorové vozidlo a vy im vyplácate cestovné náhrady, ste povinní podať aj za také vozidlo daň z motorových vozidiel.


  Aj konateľ spoločnosti sa považuje na účely cestovných náhrad za zamestnanca.


  V daňovom priznaní sa tak uvedú údaje aj za vozidlo zamestnanca a daň sa prepočíta pomerne podľa počtu mesiacov, v ktorých bolo vozidlo použité na podnikanie. V poznámkach sa uvedú presné dní, za ktoré boli zamestnancovi vyplatené cestovné náhrady.

  Akú vysokú daň budem musieť zaplatiť?

  Toto je najčastejšia otázka podnikateľov pred podaním daňového priznania. Výška dane závisí od základu dane a sadzby dane. Základ dane sa určuje v závislosti od typu vozidla a následne buď od objemu valcov motora alebo od najväčšej prípustnej celkovej hmotnosti.

  Po správnom určení základu dane je potrebné ho prepočítať platnou sadzbou dane. Sadzby dane z motorových vozidiel sú určené v Prílohe zákona o dani z motorových vozidiel.

  Daň z motorových vozidiel sa s jednou výnimkou prepočítava na celé kalendárne mesiace. Ak ste teda použili vozidlo na podnikanie len určitý počet mesiacov, budete platiť len pomernú časť dane a nie celú ročnú sadzbu.

  Za novšie autá zaplatíte menej

  Zníženie a zvýšenie sadzieb dane v závislosti od veku vozidla sa bude uplatňovať aj tento rok. V tomto znení zákona nenastala žiadna zmena.

  Ak používate na podnikanie vozidlo, ktoré nie je staršie ako 3 roky, viete na dani ušetriť až 25 %. Úprava sadzieb v závislosti od veku vozidla je nasledovná:

  • zníženie sadzby o 25 % počas prvých 36 kalendárnych mesiacov počnúc mesiacom prvej evidencie vozidla,
  • zníženie sadzby o 20 % počas nasledujúcich 36 kalendárnych mesiacov,
  • zníženie sadzby o 15 % počas nasledujúcich ďalších 36 kalendárnych mesiacov.

  Po uplynutí 9 rokov od prvej evidencie vozidla sa použije sadzba uvedená v Prílohe. Táto sadzba sa použije až do 12 rokov veku vozidla. Autá staršie ako 12 rokov sa ocitnú v miernej nevýhode. Tu sa sadzba dane upraví smerom nahor nasledovne:

  • zvýšenie sadzby o 10 % počas nasledujúcich 12 kalendárnych mesiacov,
  • zvýšenie sadzby o 20 % pre vozidlá, ktoré majú viac ako 156 kalendárnych mesiacov vrátane mesiaca prvej evidencie vozidla.

  Pri použití vozidla s hybridným pohonom je možné sadzbu dane znížiť až o 50%.


  logo financie v pohodeNa webstránke financievpohode.sk/ pravidelne uverejňujeme články, ktoré pomáhajú bežným ľuďom zorientovať sa v oblasti osobných financií. Nájdete tam tipy, rady, novinky, prepočty finančných produktov, ale aj odhalenia špekulatívnych investícií. Sme tím finančných sprostredkovateľov a pre ľudí tiež zabezpečujeme KOMPLEXNÉ FINANČNÉ SLUŽBY

  Komentáre

  Najnovšie články

  Podobné články