Viac

  Nenechajte si ovplyvniť svoje myslenie, vytvárajte si vlastný úsudok

  „Častokrát opakovaná lož sa stane skutočnosťou“. Určite túto vetu pozná každý z nás, napriek tomu sa častokrát necháme chytiť do pasce názormi a pravdami druhých.

  Prečo a kedy najviac podliehame ovplyvňovaniu svojho myslenia, myslením druhých?

  Keď nevieme, keď sme zúfalí, keď sme v strachu, v časovej tiesni, v strese, v smútku, v beznádeji. Jednoducho vtedy, keď nie sme v pohode, máme nízke sebavedomie, existenčné problémy, nevieme povedať nie, či nevieme, čo chceme.

  Nenechajte si ovplyvniť svoje myslenie, vytvárajte si vlastný úsudok.

  Aj keby všetci ľudia okolo vás mali iný názor, ak ste presvedčení o svojom názore, stojte si za ním. Pokiaľ vás niekto argumentačne, logicky nepresvedčil, neopúšťajte svoj názor, pre názor druhých. História zaznamenáva mnoho prípadov, kedy názory tisíce ľudí boli absolútne mylné, naivné, zničujúce. A to iba preto, že títo ľudia boli zbabelí a zo strachu, z nevedomosti, z pohodlnosti zisťovať si nové informácie sa radšej mechanicky priklonili k názoru davu. Davu ľudí, kričiacich a prezentujúcich niečo, o čom častokrát nič nevedeli. Videli iba povrch, nevnímali hĺbku, zmysel a dôležitosť toho, čo sa skrýva pod povrchom. Pod povrchom slov, činov, informácii.

  Nerobte tie isté pochybenia. Nepritakávajte len preto, že vidíte, že pritakávajú aj druhí.

  Používajte vlastnú hlavu, vlastné informácie, vlastné súdy a úsudky. Nenechajte sa strhnúť davovou, ani kolektívnou psychózou. Je v nich nabitá energia, vášeň, ktoré vytvárajú v našom tele adrenalín. Nie však ten správny zo športu, ale s vášňou, agresivitou nabitých emócii, ktoré častokrát nemajú nič spoločné s racionálnym a pragmatickým uvažovaním.

  Nech sa nachádzate v akejkoľvek situácii, či čítate, pozorujete, komunikujete čokoľvek, vždy si zachovajte vlastný názor, vlastný úsudok, vlastný pohľad. Počúvajte pozorne, vnímajte s otvorenou mysľou, vyhodnocujte s vedomou intuíciou, len sa nenechajte ovplyvniť väčším množstvom názorov. Ak to urobíme, náš názor aj s našou osobou sa pohltí do množstva opakovaných, názorov, kedy vzniká jedna veľká názorová masa. Masa, ktorá sa hýbe ako celok smermi, ktorými ju niekto veľmi dobre posúva. Sama by sa len ťažko pod svojou ťarchou vedela hýbať. A častokrát ten, kto túto masu riadi, môže veľmi dobre prenikať a manipulovať s mysľami celého davu.

  Ovplyvňovanie a postupná manipulácia mysle je veľmi sofistikovanou metódou, pri ktorej ľudia začnú vykonávať to, čo chce druhý, zastávať názory, ktoré chce druhý, prijímať pravdy, ktoré predkladá druhý a postupne myslieť, ako chce druhý, aby sme mysleli. Staneme sa nenápadne z manipulovateľnou obeťou, ktorá si v podstate sama môže za to, že sa obeťou stala. A to len preto, že sme nevyužívali svoj rozum, logiku, úsudok, overený zdroj informácii, či hodnoty, ktorým sme verili.

  Autor: PhDr. Silvia Macháčková

  Zdroj: www.bohatstvomysle.com

  Komentáre

  Najnovšie články

  Podobné články