Viac

  Podmienený reflex (peniaze)

  Štartovacím bodom pri dosahovaní finančnej nezávislosti je zdisciplinovať sa a prepnúť Váš prístup k peniazom. Musíte siahnúť do svojho podvedomia a odpojiť káble, ktoré spájajú "utrácanie" so "šťastím". Potom toto "šťastie" musíte káblom prepojiť so "sporením a investovaním."

  Pri čítaní knihy Žiadne výhovorky, ktorú napísal Brian Tracy, sme narazili na zaujímavé myšlienky. Chceme sa s nimi podeliť aj s Vami.

  Hlavný dôvod, prečo má väčšina dospelých finančné problémy, netkvie v nízkych zárobkoch. Thomas Stanley a William Danko vo svojej knihe Váš sused je milionár ukázali, že finančná situácia dvoch rodín žijúcich na tej istej ulici, v rovnako veľkom dome a pracujúcich na tej istej pozícii môže byť úplne odlišná.

  Kým dovŕšia štyridsaťpäť alebo päťdesiat rokov, bude jedna z dvojíc finančne nezávislá, zatiaľ čo druhá bude zadlžená až po uši a ledva splatí povinné minimálne splátky na svojich kreditkách. Dôvodom tohto stavu nie je suma, ktorú zarobia.

  Dôvodom je nedostatok sebadisciplíny a neschopnosť načas sa zriecť pôžitku

  Korene je potrebné hľadať v rannom detstve. Keď ste ako dieťa dostali nejaké peniaze, prvé, čo Vám napadlo, bolo minúť ich na sladkosti. Keď potom v dospelosti začínate zarábať a prijímať peniaze, táto automatická reakcia pokračuje. Ako prvé Vám napadne:

  Ako môžem tieto peniaze minúť, aby som dosiahol okamžitý pôžitok?

  Štartovacím bodom pri dosahovaní finančnej nezávislosti je zdisciplinovať sa a prepnúť Váš prístup k peniazom. Musíte siahnúť do svojho podvedomia a odpojiť káble, ktoré spájajú “utrácanie” so “šťastím”. Potom toto “šťastie” musíte káblom prepojiť so “sporením a investovaním.”

  Aby ste si posilnili tento posun vo svojom zmýšľaní, založte si vo svojej banke “konto finančnej slobody.” Bude to účet, na ktorý budete ukladať peniaze dlhodobo. Vždy, keď naň vložíte peniaze, povedzte si, že ich nikdy neminiete na nič iné ako na dosiahnutie finančnej slobody.

  Samotné zdisciplinovanie na šetrenie peňazí Vám dá väčšiu silu a budete sa viac cítiť pánom svojho osudu. Pravidlo finančnej nezávislosti, keď už ste zmenili svoj prístup k peniazom, znie: Vyplať najskôr seba.

  Väčšina ľudí si ušetrí iba to, čo im ostane z mesačných výdavkov – ak im vôbec niečo ostane. Kľúčom je však vyplatiť najskôr seba, automaticky, z každej sumy, ktorú získate.”

  A my pripájame ešte náš postreh. Aby sme boli schopní zaplatiť každý mesiac najprv sebe, potrebujeme mať v peniazoch poriadok. A ten dosiahneme len plánovaním, pravidelným zostavovaním si mesačného rozpočtu.

  Týmto jednoduchým krokom odstránime impulzívne nákupy, drobné výdavky. Takto získané peniaze vieme využiť na zaplatenie najprv sebe. Na vybudovanie našej finančnej slobody.

  AK SA TI ČLÁNOK PÁČIL, ZDIEĽAJ HO S PRIATEĽMI ?


  Logo-FinancnaAkademia-sroFinančná akadémia

  Spoločnosť poskytujúca finančné vzdelávanie. Ako hovoríme: „Schopnosť správne narábať s peniazmi je umením.” Učíme ľudí zamyslieť sa nad vlastnými peniazmi. Najprv premýšľať a potom míňať.

  Ako prví sme uviedli na Slovensku Finančné pexeso a Slovník finančnej gramotnosti. Tešíme sa aj rastúcemu záujmu o naše prednášky. Efektívne hospodárenie s peniazmi sa dostáva čoraz viac do popredia. Najlepšie to vystihuje náš slogan: „Byť finančne gramotným je IN.”

  Komentáre

  Najnovšie články

  Podobné články