test
Viac

  Riziká zvyšovania sadzieb

  Nachádzame sa v čase, kedy Federálny rezervný systém začína proces normalizácie menovej politiky. Normalizácia sa realizuje prostredníctvom kľúčových úrokových sadzieb Fedu.

  V minulosti sme si zvykli, že keď niečo nefungovalo, alebo sa niekto ocitol v problémoch, bezprostrednou reakciou bolo zníženie úrokových sadzieb.

  Jedným z dôvodov, pre ktoré sa Fed snaží normalizovať monetárnu politiku, je preto znovu získať schopnosť zasahovať. Kľúčovým bude ale psychologický aspekt zvyšovania sadzieb.

  Môžeme byť svedkami pádov ale aj rastov. Určite to bude mať nepriaznivý dopad na úvery a teda aj na bankroty firiem. Počas zvyšovania sadzieb významne vzrastie podiel bankrotujúcich firiem, ale aj miera zlyhaných úverov.

  Keď začne cena kapitálu rásť, ziskovosť podnikov klesne. Rovnako sa spomalí aj tempo rastu svetovej ekonomiky. Jednak na strane zdrojov, ale aj na strane dopytu sa teda situácia pre firiem zhorší.

  Firmy budú vďaka tomu čeliť silnému protivetru a budú mať ťažkosti s plnením svojich plánov. Ak sa budú chcieť udržať, budú buď musieť vyvíjať inovácie, investovať do rozvoja, do nových produktov, rastu kvality alebo znižovať náklady.

  Problémy sa teda nebudú týkať len rozvíjajúcich sa trhov a komodít, ale môžu sa dotknúť celých odvetví, aj dlhov vlád. Bude to však očistný proces. V konečnom dôsledku bude podľa mňa zvyšovanie sadzieb pozitívne. Musíme si byť vedomí toho, že najprv to bude bolieť.

  Je možné, že ekonomický rast sa spomalí, ešte viac klesnú ceny komodít a tým sa zvýši riziko deflácie.


  • autor článku: Steen Jakobsen, hlavný ekonóm Saxo Bank
  • zdroj: Saxo Bank
  Komentáre

  Najnovšie články

  Podobné články