Viac

  Slovenská sporiteľňa vydáva hypotekárne záložné listy s úrokovou sadzbou 0,90 %

  Slovenská sporiteľňa dňa 15. 6. 2016 začala s predajom hypotekárnych záložných listov určených pre verejnosť. Ich výhodou je garancia pevného výnosu a možnosť kedykoľvek ich zobchodovať a získať tak hotovosť.

  Slovenská sporiteľňa dňa 15. 6. 2016 začala s predajom hypotekárnych záložných listov určených pre verejnosť. Ich výhodou je garancia pevného výnosu a možnosť kedykoľvek ich zobchodovať a získať tak hotovosť.

  Hypotekárne záložné listy s úrokovou sadzbou 0,90 %

  Nový hypotekárny záložný list Slovenskej sporiteľne zabezpečuje jeho majiteľovi ročný výnos 0,90 %. Výnosy bude banka vyplácať každý polrok až do splatnosti 7. júla 2021 vždy v januári a v júli.

  Hypotekárny záložný list si záujemcovia môžu kúpiť vo vybraných pobočkách banky. Ak sa rozhodnú, môžu ho kedykoľvek predať na Burze cenných papierov v Bratislave prostredníctvom Slovenskej sporiteľne alebo prostredníctvom ktoréhokoľvek obchodníka s cennými papiermi. Predaj hypotekárnych záložných listov sa skončí najneskôr 6. júla 2016.

  Slovenská sporiteľňa emituje celkovo 5 000 kusov hypotekárnych záložných listov s menovitou hodnotou 1 000 EUR.

  Maximálna výška objednávky je 500.000 EUR. Minimum nebolo stanovené

  Emisný kurz bol stanovený na 100,00 % menovitej hodnoty. Ponuka je určená výhradne fyzickým osobám. Minimálna výška objednávky nebola stanovená. Maximálna výška objednávky bola stanovená na 500.000 EUR. V súvislosti s upísaním sa investorom neúčtujú žiadne poplatky.

  Základný prospekt pre emisie dlhových cenných papierov schválila Národná banka Slovenska


  • zdroj: slsp.sk
  Komentáre

  Najnovšie články

  Podobné články