Viac

  V platobnej morálke sú spomedzi krajín západnej Európy najhorší Briti

  Platobná morálka Britov klesla. Krátko po referende o odchode Veľkej Británie z Európskej únie prichádzajú zaujímavé zistenia v rámci reprezentatívnej EOS štúdie „European Payment Practices“ 2016.

  Platobná morálka Britov klesla. Krátko po referende o odchode Veľkej Británie z Európskej únie prichádzajú zaujímavé zistenia v rámci reprezentatívnej EOS štúdie „European Payment Practices“ 2016.

  Podľa nej britské firmy medziročne predĺžili lehoty na úhradu prijatých faktúr v priemere až o 4 dni, čo je najviac spomedzi krajín západnej Európy. Kým v roku 2015 mali 31-dňovú lehotu, v aktuálnom roku je to 35 dní.

  Spomedzi krajín západnej Európy badať ešte výrazné zhoršenie pri termínoch splácania faktúr v Belgicku. Tu priemerne nastalo predĺženie o 3 dni na súčasných 35 a vo Francúzsku o dva dni na 34 dní.

  „Vo Veľkej Británii je najmarkantnejšie predĺženie lehôt splatnosti faktúr v porovnaní s ostanými krajinami západnej Európy, ktoré boli zahrnuté v štúdii „European Payment Practices“ 2016. Možno konštatovať, že plánovaný odchod z Európskej únie vplýva na hospodársky vývoj danej krajiny a tamojšie spoločnosti odkladajú dôležité investície a strategické rozhodnutia, až kým nebudú jasné všetky dôsledky tohto kroku,“

  hodnotí Michal Šoltes, konateľ spoločnosti EOS KSI Slovensko venujúcej sa manažmentu pohľadávok.

  V snahe o zlepšenie podnikateľského prostredia a oživenie ekonomických prognóz odborník odporúča skôr kratšie lehoty splatnosti faktúr než dlhé.

  Rovnako tak medziročne klesla platobná disciplína Britov – ukazovateľ neskoro splatených faktúr vrátane úplne nedobytných pohľadávok vzrástol o 3 percentuálne body a je momentálne na úrovni 23 percent. Aj krajiny ako Poľsko či Chorvátsko sú na tom lepšie (obe 22%).

  Ak sa pozrieme ďalej do minulosti, Veľká Británia mala v rámci tohto ukazovateľa naštartovaný pozitívny trend. V medziročnom porovnaní 2014 a 2015 zaznamenala pokles o 8 percentuálnych bodov (z 28 na 20 %).

  AK SA TI ČLÁNOK PÁČIL, ZDIEĽAJ HO S PRIATEĽMI ?

  Komentáre

  Najnovšie články

  Podobné články