Viac

  ZÁRUČNÝ LIST – čo musí obsahovať a kedy ho vystaviť zákazníkovi?

  Kedy je vystavenie záručného listu dobrovoľné a kedy je povinné? Aké všetky informácie musíte uviesť v záručnom liste? Musí zákazník predložiť pre uplatnenie reklamácie aj záručný list aj doklad o kúpe?

  Kedy je vystavenie záručného listu dobrovoľné a kedy je povinné? Aké všetky informácie musíte uviesť v záručnom liste? Musí zákazník predložiť pre uplatnenie reklamácie aj záručný list aj doklad o kúpe?

  Nasledujúce informácie platia pri predaji tovaru v kamennom obchode aj pri internetovom predaji v e-shopoch.

  Kedy vystaviť zákazníkovi záručný list?

  Záručný list nie je potrebné vystavovať vždy. Záručný list vystavíte zákazníkovi, ak o to požiada. Predávajúcemu to nariaďuje Občiansky zákonník (§ 620):

  Na žiadosť kupujúceho je predávajúci povinný poskytnúť záruku písomnou formou (záručný list).

  Zákon ďalej hovorí, že ak to povaha veci umožňuje, postačí namiesto záručného listu vydať doklad o kúpe. To znamená, že ak na tovar poskytujete štandardnú zákonnú záruku a k tovaru sa nevzťahujú žiadne osobitné obmedzenia záruky, tak stačí vydať len doklad o kúpe. Prečítajte si, čo musí obsahovať doklad o kúpe.

  Ak ale na výrobok poskytujete predĺženú záruku, mali by ste zákazníkovi vystaviť osobitný záručný list, v ktorom budú uvedené podmienky pre uplatnenie tejto predĺženej záruky.

  Rovnako by ste záručný list mali vystaviť aj v prípade, ak je záruka nejakým spôsobom obmedzená – napríklad ak sa záruka nevzťahuje na mechanické poškodenie výrobku, spôsobené kupujúcim, nesprávne zaobchádzanie s výrobkom a jeho použitie v rozpore s návodom na použitie alebo inštrukciami výrobcu, poškodenia vzniknuté zanedbaním údržby a ošetrovania podľa inštrukcií výrobcu, či poškodenie tovaru spôsobené nadmerným zaťažovaním v rozpore s návodom na použitie alebo inštrukciami výrobcu.

  Ak má tovar niektoré charakteristiky, ktoré sú pre neho typickými vlastnosťami a nie je ich možno považovať za vadu, tiež by ste mali vystaviť záručný list a uviesť v ňom tieto vlastnosti.

  Napríklad pri ručne vyrobených keramických výrobkoch s glazúrou sa na povrchu môžu objavovať malé praskliny (tzv. krakeláž), ktoré sú typickou vlastnosťou pri takýchto výrobkoch a nie je to ich vada.

  Vystaviť záručný list je ideálne aj v prípade, ak je k tovaru potrebné priložiť písomný návod na používanie alebo informácie o jeho údržbe či ošetrovaní – tieto potom môžete uviesť v záručnom liste.

  Záručný list je vhodné vystaviť aj v prípade, ak predávate tovar, pre ktorý existujú autorizované strediská – v záručnom liste môžete uviesť adresy firiem, ktoré vykonávajú záručné opravy daného tovaru.

  Povinnosť vždy vystaviť záručný list sa týka vecí, ktoré sú zhotovené na zákazku a sú určené na to, aby sa používali po dlhšiu dobu a zákon pri nich určuje záručnú dobu dlhšiu než 24 mesiacov.

  V takomto prípade je zhotoviteľ veci na zákazku vždy povinný vystaviť záručný list s vyznačením záručnej doby. Napríklad pri zhotovení stavby je záručná doba tri roky.

  Podobne to platí aj pri oprave alebo úprave vecí. Ak je záručná doba na opravu alebo úpravu veci dlhšia ako zákonná lehota 3 mesiac, potom je zhotoviteľ povinný v tomto prípade vystaviť záručný list s vyznačením tejto záručnej doby.

  Čo musí obsahovať záručný list?

  V záručnom liste musíte uviesť nasledujúceho informácie:

  • vaše obchodné meno alebo názov, prípadne meno a priezvisko,
  • sídlo alebo miesto podnikania,
  • obsah záruky, jej rozsah a podmienky
  • dĺžka záručnej doby
  • údaje potrebné pre uplatnenie záruky

  Pozor, ak nebude obsahovať všetku uvedené náležitosti, nespôsobuje to neplatnosť záruky, teda zákazník bude môcť reklamovať tovar aj v takomto prípade.

  Odporúčame v záručnom liste uviesť aj dátum predaja, aby bolo aj zo záručného listu jasné, odkedy začala zákazníkovi plynúť záručná doba.

  Predĺžená záruka

  A na výrobok ponúkate predĺženú záruku (napríklad 3 roky namiesto zákonných 2 rokov, prípadne doživotnú záruku), uvediete to práve v záručnom liste.

  V prípade predĺženej záruky si môžete stanoviť vlastné podmienky pre uplatnenie tejto záruky, ktoré môžu byť odlišné od povinnej 24-mesačnej záruky.

  Ak si pre uplatnenie rozšírenej záruky stanovíte vlastné pravidlá, odporúčame v záručnom liste vyslovene uviesť, že tieto podmienky sa vzťahujú na uplatnenie záruky až po uplynutí zákonnej záručnej doby 24 mesiacov a že tieto podmienky neobmedzujú práva spotrebiteľa pre uplatnenie zodpovednosti za vady počas zákonnej záručnej doby.

  Záručný list pre uplatnenie záruky

  Pre uplatnenie záruky musí zákazník preukázať, že tovar bol zakúpený u vás a že výrobok je ešte v záruke. Ak toto vie preukázať aj záručným listom, tak potom pre uplatnenie reklamácie stačí zákazníkovi aj záručný list.

  Zákazníkovi ale pre uplatnenie zákonnej 2-ročnej záruky stačí doklad o kúpe a nemôžete od neho vyžadovať doklad o kúpe aj záručný list.

  Ak však ide o uplatnenie rozšírenej záruky (zákazník reklamuje výrobok po uplynutí 24 mesačnej záruky od kúpy výrobku), môžete žiadať aj záručný list.

  AK SA TI ČLÁNOK PÁČIL, ZDIEĽAJ HO S PRIATEĽMI ?


  Komentáre

  Najnovšie články

  Podobné články