Ziskový faktor

V prípade, že operujeme vo finančnej oblasti, a to najmä na devízovom trhu, jeden z najdôležitejších ukazovateľov je ziskový faktor, teda kvocient ziskovosti. Ten ukazuje, aké má určitá stratégia zisky v pomere s jej stratami. Napríklad ziskový faktor 10 znamená, že získame 10 dolárov za každý dolár, ktorý stratíme.

386

Ziskovosť má mnoho ukazovateľov – môžeme zmerať návratnosť investícií, kapitálovú návratnosť, efektívnosť. Tie môžeme považovať za absolútnu hodnotu alebo ich môžeme porovnávať vo vnútri alebo mimo sektora, s ktorým operujeme. V prípade, že operujeme vo finančnej oblasti, a to najmä na devízovom trhu, jeden z najdôležitejších ukazovateľov je ziskový faktor, teda kvocient ziskovosti.

Ten ukazuje, aké má určitá stratégia zisky v pomere s jej stratami. Napríklad ziskový faktor 10 znamená, že získame 10 dolárov za každý dolár, ktorý stratíme. Keďže je to veľmi dôležitý ukazovateľ, jeho identifikovanie je zásadné. Identifikovanie ziskového faktora poukáže na hodnotu, teda výkon našej stratégie.

Keď si zvolíme stratégiu, povedzme v rámci nášho vlastného samostatne spravovaného účtu alebo so správcom financií, je dôležité vedieť, aký veľký zisk by sme mali od tejto stratégie očakávať. Ak je hodnota po odpočítaní provízie vyššia ako 1, znamená to, že potenciálny zisk je vyšší ako potenciálne straty.

Keď len trochu nahliadneme do lokalít najväčších stratégií ako je myFXbook, MQL5, FXBlue, atď., môžeme vidieť, že je skutočne ťažké nájsť dobre fungujúci, individuálne riadený výsledok obchodu. Sú to pravdepodobne nedostatok času, informácií, vedomostí alebo skúseností, ktoré bránia v dosiahnutí stabilného a spoľahlivého zisku zo svojich účtov.

Poskytovatelia spravovaných účtov, ktorí sú v dnešnej dobe takí populárni, však ponúkajú účty so ziskovým faktorom medzi 1,5 a 2,5. Tieto účty môžu byť sledované po celý deň a štruktúra nákladov je takisto transparentná. Je to vyslovene prospešné pre tých, ktorí majú záujem o obchodovanie, ale budú spočiatku radšej sledovať prácu profesionála pred tým, než začnú na vlastnú päsť.

Jedna z najvyšších hodnôt ziskového faktora nájdených na tejto lokalite je vyššia než 14.

ziskový faktor tabuľka č. 1

Náš prieskum ukázal, že správca účtu je firma ET Consultants, ktorá sleduje obchodníkov s najlepšími výsledkami, akredituje a zmluvne sa zaviaže s tými najvhodnejšími, a poskytuje im klientov výmenou za spravovanie ich financií. Po dlhšom prieskume vytvorili tzv. Stratégiu manuálneho obchodovania Mentix.

Nielenže sme sa spolu rozprávali o výsledku myFXbook, ale dokonca nás nechali nahliadnuť do svojej platformy MT4 (toto je ponúkané každému).

ziskový faktor graf č. 1

Tajomstvo ich úspechu je vysoký pomer výhry. Tento ukazovateľ poukazuje na podiel pozícií, ktoré končia ziskom. Pri dlhých pozíciách predstavuje tento pomer 95%, pri krátkych pozíciách je to 84%, a agregovaný pomer je 91,8% – čo je dosť pôsobivé.

Stratégia manuálneho obchodovania Mentix

Mnoho stratégií bolo zlúčených s cieľom vytvoriť túto stratégiu. Okrem technickej analýzy grafov takisto sledujú základné aspekty trhu. Ak kedykoľvek dôjde k zásadnému riziku, obchodovanie je pozastavené až do zaznamenania pozitívnej zmeny, a to môže trvať aj niekoľko dní, niekedy aj niekoľko týždňov.

Stratégie boli osobitne prispôsobené každému obchodovanému nástroju a volí sa ideálny menový pár na obchodovanie. Najdôležitejším cieľom týchto kombinácií ukazovateľov je vyhnutie sa riziku, zaistenie minimálnych strát a čo najvyššieho zisku z obchodovania.

Či už ide o daytrade, čo znamená, intradenné obchodovanie, alebo polovičné kolísania, ktoré môžu dokonca trvať niekoľko týždňov, dĺžka obdobia, počas ktorého ostáva pozícia otvorená, je ovplyvnená podmienkami trhu.

ziskový faktor tabuľka č. 2

Ak by sme to mali zhrnúť – výber vhodnej stratégie môže byť náročný. Musíme mať jasno v tom, koľko máme času, koľko peňazí môžeme investovať a musíme nastaviť realistické očakávania zodpovedajúcim spôsobom.

PRIDAŤ KOMENTÁR