Začiatok každej zmeny sa začína odohrávať práve v našom myslení

Možno to niekedy pôsobí tak, že zmeny, ktoré sa nám dejú sa dejú mimo nás. Mimo nášho prežívania, vnímania a vedomia. Opak je však pravdou. Každá jedna zmena, ktorú zaregistrujeme je zmenou v našom myslení...

358

Možno to niekedy pôsobí tak, že zmeny, ktoré sa nám dejú sa dejú mimo nás. Mimo nášho prežívania, vnímania a vedomia. Opak je však pravdou. Každá jedna zmena, ktorú zaregistrujeme je zmenou v našom myslení.

Bez toho, že si neuvedomíme fakt určitej zmeny v prostredí, v situácii, či sami v sebe, najprv vo svojom myslení, nikdy by sme určitú zmenu nezaregistrovali. Dôležitý je aj prvotný moment uvedomenia si akejkoľvek zmeny.

Práve prvotný vnem, pocit, prežívanie a prijatie zmeny vo veľkej miere vplýva na to, ako budeme následne s podnetmi pracovať. Akákoľvek zmena sa odohráva v našom myslení. Bez myslenia, by sme nemali možnosť ďalej pracovať, rozvíjať a prijímať rôzne životné zmeny.

Prijatá zmena je zároveň zmenou v našom myslení. Vzhľadom na jej doterajšiu neprítomnosť, nemala naša myseľ dôvod sa so zmenou zaoberať. Akonáhle sme sa stretli s niečím novým, naše myslenie začalo pracovať novým, nepoznaným smerom.

V myslení sa nám vytvorili nové myšlienky, ktoré nám sprostredkovali nové pocity. A práve od nových myšlienok záleží ďalšie smerovanie spracovávania jednotlivých zmien v našom živote.

Ak si uvedomíme fakt, že každá zmena musí byť najprv prijatá našim myslením, či vedomím, potom môžeme so zmenami pracovať spôsobom, nám prijateľným.

Uvedomením si určitej situácie sa sami môžeme rozhodnúť, pre následne myšlienkové spracovanie, čím sa naučíme vedome selektovať pripisovanie negatívnych myšlienok negatívnym situáciám. Môžeme sa rozhodnúť pre pozitívne, či neutrálne vnímanie a prijatie akejkoľvek životnej zmeny, za pomoci vlastného myslenia.

Práve naše myslenie určuje, či následne spracujeme situáciu ako negatívnu, alebo pozitívnu. Ak sme sa so situáciou už niekedy stretli a vieme, že je veľmi nepríjemná, stresujúca, či zraňujúca, určite si hneď tento fakt uvedomíme.

Vedomím korigovaním svojho myslenia sa však môžeme naučiť zmierniť, prípadne úplne odstrániť negatívny náboj danej situácie.

Stačí, ak si vo svojom myslení vedome pretransformujeme záležitosť ako prirodzenú, potrebnú, poučnú, dôležitú, osudovú a pod. V žiadnom prípade by sme nemali povoliť vlastnému mysleniu uzdu k tomu, aby si samo začalo asociovať a vytvárať tie najhoršie možné scenáre danej situácie.

Ak si nás myslenie v kritickej situácii podmaní, začneme postupne strácať nad sebou a situáciou kontrolu.

Prestaneme sa správať racionálne, naše myšlienky začnú preberať moc nad našim vedomím a následne spustia nežiadúce a neprimerané emócie, ktoré rozložia našu psychiku. V konečnom dôsledku, vonkajšia situácia v nás spustila deštrukčnú reakciu a my sme stratili nad ňou kontrolu.

Ten najhlavnejší spúšťač sa nachádza práve v našom myslení – vedomí. Uvedomením si dôležitosti nášho myslenia pri spracovávaní akýchkoľvek vonkajších, či vnútorných podnetov, sa môžeme pekne naučiť pracovať so svojim myslením a vedome ovplyvňovať naše prežívanie a správanie sa počas akýchkoľvek zmien v našom živote.

To, že zmeny zažívame každý deň, každú chvíľu je nemenný fakt. Ten musíme iba prijať. Nemusíme sa však pasívne prizerať na niektoré situácie, ktoré s nami priam otrasú.

Ak neprevezmeme sami nad svojim myslením vedomú a prísnu kontrolu, situácia spolu s myslením ju prevezme nad nami a spoločne napáchajú na nás škody, ktoré sú častokrát úplne zbytočné.

Začiatok každej zmeny sa začína odohrávať v našom myslení  a práve tam, s ním treba ihneď začať pracovať.

AK SA TI ČLÁNOK PÁČIL, ZDIEĽAJ HO S PRIATEĽMI ?


Silvia Macháčková

www.bohatstvomysle.com

Nekonečné možnosti a genialita nášho myslenia ma fascinuje natoľko, že sa tejto oblasti venujem profesionálne. Som zakladateľkou projektu Bohatstvo Mysle, lektorkou a autorkou viacerých e-bookov v oblasti osobnostného rozvoja a práce s myslením: https://www.bohatstvomysle.com/e-shop/.

Podporujem pozitívny životný štýl bez prítomnosti stresu, mám rada vnútornú rovnováhu, individualitu osobnosti, diskusie, náročný filozofický a intelektuálny spôsob myslenia. Myslenie je najdôležitejším nástrojom k nášmu osobnostnému rozvoju, a ak sa nám ho podarí skrotiť a prevziať nad nim plnú moc, až vtedy si začneme vytvárať cestu vlastným životom.

  • Zdroj titulného obrázka: pixabay.com

PRIDAŤ KOMENTÁR