Viac

  9 cieľov, ktoré môžeš dosiahnuť v online marketingu

  V tomto blogu sa budem venovať tomu, aké ciele môžeš online marketingom naplniť. Existuje množstvo online marketingových nástrojov, z ktorých každý je vhodný na dosiahnutie iného ciela...

  V tomto blogu sa budem venovať tomu, aké ciele môžeš online marketingom naplniť. Existuje množstvo online marketingových nástrojov, z ktorých každý je vhodný na dosiahnutie iného ciela.

  1 nástroj, viac cieľov, viac kreatív

  Väčšiu online marketingových nástrojov môžeš využiť na splnenie rôznych cieľov. Napríklad na Facebooku môžeš osloviť nových zákazníkov, budovať si vzťah s existujúcimi, predať im produkt a pod. Dôležité je to, že na splnenie každého cieľa použiješ inú taktiku.

  Ak sa napríklad rozhodneš osloviť nové publikum, nestačí pridávať pravidelné posty na fanpage, pretože tie uvidia iba tvoji fanúšikovia.

  Mal by si použiť platenú reklamu alebo vymyslieť spôsob, ako sa k tvojim postom dostanú aj ľudia, ktorí nie sú fanúšikovia tvojej fanpage. Pravidelné pridávanie postov na fanpage však na druhej strane môže byť vhodná taktika na budovanie vzťahu s existujúcimi zákazníkmi a pod.

  Svojmu cieľu musíš prispôsobiť aj kreatívu. Od jednej kreatívy nemôžeš očakávať, že ti pomôže naplniť všetky online marketingové ciele.

  Napríklad na budovanie vzťahu s existujúcimi zákazníkmi nestačí, aby si im dookola zobrazoval tvoje produkty s cenou. Musíš nájsť spôsob, ako byť tvojim zákazníkom nápomocný, resp. ako dosiahneš, aby si tvoju firmu / značku obľúbili.

  Čo je kreatíva? Všetko, čo ukážeš v baneri, ako napíšeš reklamný text, blog, e-book, prípadne natextuješ stránku, resp. čo ukážeš a povieš vo videu.

  Obdobne, a ešte oveľa detailnejšie, by sme si mohli rozobrať všetky online marketingové nástroje a všetky marketingové ciele. V nasledujúcich blogoch sa budem bližšie venovať jednotlivým nástrojom a tomu, ako ich využiť na plnenie rôznych cieľov.

  9 marketingových cieľov

  Vždy, keď sa rozhodneš robiť nejakú marketingovú aktivitu, mal by si v prvom rade vedieť, čo je tvojim cieľom. Tvojim cieľom môže byť napríklad:

  1. Oslovenie nových potenciálnych zákazníkov
  2. Budovanie povedomia o značke – brand awareness
  3. Získanie kontaktu na potenciálneho zákazníka – lead generation
  4. Presvedčenie k nákupu
  5. Vysvetlenie produktu – edukácia
  6. Pripomenutie
  7. Predaj produktov novým zákazníkom
  8. Predaj produktov existujúcim zákazníkom
  9. Budovanie vzťahu s existujúcimi zákazníkmi

  Pozn.: Uvedený zoznam marketingových cieľov nie je konečný. Môžeš si stanoviť aj iný cieľ, resp. doplnkový – konkrétnejší cieľ. Ak ti niečo v uvedenom zozname vyslovene chýba a nedovolí ti to spať, tak mi to napíš do komentárov. V prípade, že sa zhodneme na tom, že to je opodstatnené, rád zoznam rozšírim.

  1 kampaň – 1 cieľ

  Jedna kampaň by sa mala zameriavať iba na jeden marketingový cieľ. Aj takto by sa dalo zhrnúť základné odporúčanie.

  Premakané a veľké kampane môžu plniť viacero cieľov súčasne. Veľa marketingových cieľov má substitučný charakter a.k.a. splnenie jedného cieľa priamo podporuje naplnenie ďalšieho.

  Príklad:

  Ak urobíš kampaň, ktorá zvýši povedomie o tvojej značke, tak sa pravdepodobne zvýši aj tvoj predaj. Nemusí to mať však priamu nadväznosť v tom istom časovom období.

  V Truniversity sme na Vianoce robili kampaň “Staň sa Truniversity Ježiško”, v ktorej sme prostredníctvom našich fanúšikov na Facebooku rozdávali online kurzy. Neočakávali sme, že táto aktivita priamo zvýši predaj našich kurzov v tom istom mesiaci. Z dlhodobého hľadiska to však určite malo zmysel, pretože naša značka sa dostala k novým ľuďom, ktorí nás dovtedy nepoznali. Zároveň sme v nej pracovali s tými, ktorí nás už poznajú. V budúcnosti sa z týchto ľudí môžu stať naši zákazníci oveľa skôr.

  V úvode tohto článku som napísal, že jedným nástrojom môžeš plniť viacero cieľov, a teraz ti hovorím, aby si sa jednou kampaňou zameriaval iba na splnenie jedného cieľa.

  Zjednodušene to znamená, že napríklad na Facebooku môžeš robiť simultánne viac kampaní, pričom každá z nich bude zameraná na splnenie iného cieľa.

  Nestačí robiť iba predaj

  Viackrát som sa stretol s tým, že klient chcel robiť iba kampaň zameranú na predaj. Takýmto príkladom by mohla byť kampaň vo vyhľadávaní Google zameraná na zvýšenie predaja.

  Faktom však je, že ak sa budeš sústrediť iba na zvyšovanie predaja, tak sa pravdepodobne nezvýši v takej miere, ako by sa mohol, keby si tvoje aktivity sústredil zároveň na rôzne podporné marketingové ciele.

  Najlepšie celkové marketingové (a business) výsledky dosiahneš, ak sa zameriaš na viac marketingových cieľov súčasne. To by malo vyústiť do funkčného marketingového mixu a stratégie.

  Pravdepodobne sa ti to nepodarí za jeden deň. Musíš na to ísť postupne. Zistiť, čo ti funguje a čo zas nie.

  AK SA TI ČLÁNOK PÁČIL, ZDIEĽAJ HO S PRIATEĽMI 🙂

  bohaty_otec_banner truniversity

  Komentáre

  Najnovšie články

  Podobné články