Viac

  Stavajte na silných stránkach osobnosti, ktoré potiahnu tie slabšie

  Každý z nás disponuje výraznými a dominantnými črtami osobnosti, ktoré nás charakterizujú. Robia z nás to, čo sme. Práve tie najvýraznejšie povahové a charakterové črty vplývajú na všetko, čo robíme, tvoríme a ako premýšľame...

  Každý z nás disponuje výraznými a dominantnými črtami osobnosti, ktoré nás charakterizujú. Robia z nás to, čo sme. Práve tie najvýraznejšie povahové a charakterové črty vplývajú na všetko, čo robíme, tvoríme a ako premýšľame.

  Nie vždy sme spokojní s tým, čím naša osobnosť disponuje. Niekedy nás potrápia také stránky osobnosti, ktoré iných potešia. Dôležitým aspektom je poznať sám seba, svoje silné a slabé stránky osobnosti.

  Vedieť sa v nich orientovať, stavať na nich, počítať s nimi a využívať ich vtedy, keď je to potrebné. Niekto o svojich prioritných stránkach osobnosti ani nemusí vedieť. Neuvedomuje si svoje výsostné kvality, úspešné a jedinečné črty osobnosti, ktorými disponuje.

  Vníma ich ako prirodzený fakt, ktorému neprikladá žiaden dôležitejší význam. Uvedomí si ich až vtedy, keď ho okolie upozorní na určitú genialitu, výnimočnosť, či individuálnu odlišnosť v prejave, správaní, premýšľaní, a celkovom pôsobení.

  Byť odlišný v niečom, vynikať a disponovať výnimočnými osobnostnými kvalitami, môžeme hlavne za predpokladu, že sa nenecháme vtiahnuť do davového spôsobu žitia. Nebudeme sa správať ako stádo ovečiek, ale necháme zažiariť a vyniknúť jedinečnosť našej osobnosti.

  Práve ľudia s výraznou stránkou osobnosti nemajú problém posúvať hranice objavovania, pokroku, vedy, výskumu a originality vo všetkom, do čoho sa pustia.

  Uvedomovať si svoje najsilnejšie a najvýraznejšie črty osobnosti, stavať na nich a uplatňovať ich všade tam, kde je to možné, z nás robí výrazné a jedinečné osobnosti. Netreba mať strach z toho, že nie sme vo všetkom dosť dobrí.

  To ani nie je možné. Stačí, ak disponujeme jednou dominantnou charakteristickou vlastnosťou, ktorá nás privedie k individuálnemu úspechu.

  Zamerať sa na rozvíjanie a prehlbovanie kvalít tých najsilnejších stránok osobnosti, nám pomôže potiahnuť a naštartovať tie menej výrazné. Musíme si však uvedomiť svoju jedinečnosť a to, ktorá charakteristická črta osobnosti nás robí odlišných od ostatných. Tiež je dôležité vážiť si sám seba, svoje hodnoty, vlastnosti a byť hrdý na svoju osobnosť.

  Práve naša osobnosť vyžaruje svetlo, lásku, pozitívnu energiu, kreativitu, odvahu a čokoľvek, čím disponujeme do priestoru.

  Nemusíme vyslovovať ani slová a naša osobnosť buď žiari, vyniká, alebo je stratená, nenápadná a vyhasnutá.

  Pokiaľ máme záujem mať silnú a jedinečnú osobnosť, dôležité je ju nechať zažiariť. Neudupávať aj tie posledné zvyšky iskričiek, ktoré v nej ešte žiaria. Treba sa vyhýbať stádovosti, kritickým a negatívnym ľuďom, nebáť sa prejaviť a dôverovať svojim schopnostiam.

  Neexistuje jediný človek, ktorý by v niečom nevynikal za predpokladu, že to neschováva, nedá o sebe vedieť, alebo svoj talent nerozvíja. Zabudnite na to, čo neviete, čím nedisponujete.

  Zamerajte sa na to, v čom ste dobrí, čím disponujete, čo máte iné ako druhí a to rozvíjajte. Stavajte na silných stránkach svojej osobnosti, a tie následne potiahnu tie slabšie a menej odvážne črty a vlastnosti osobnosti.

  AK SA TI ČLÁNOK PÁČIL, ZDIEĽAJ HO S PRIATEĽMI ?


  Silvia Macháčková

  www.bohatstvomysle.com

  Nekonečné možnosti a genialita nášho myslenia ma fascinuje natoľko, že sa tejto oblasti venujem profesionálne. Som zakladateľkou projektu Bohatstvo Mysle, lektorkou a autorkou viacerých e-bookov v oblasti osobnostného rozvoja a práce s myslením: https://www.bohatstvomysle.com/e-shop/.

  Podporujem pozitívny životný štýl bez prítomnosti stresu, mám rada vnútornú rovnováhu, individualitu osobnosti, diskusie, náročný filozofický a intelektuálny spôsob myslenia. Myslenie je najdôležitejším nástrojom k nášmu osobnostnému rozvoju, a ak sa nám ho podarí skrotiť a prevziať nad nim plnú moc, až vtedy si začneme vytvárať cestu vlastným životom.

  • Zdroj titulného obrázka: pixabay.com
  Komentáre

  Najnovšie články

  Podobné články