Viac

  Ako založiť s.r.o. – podrobný postup zakladania spoločnosti s ručením obmedzeným

  Konečne ste sa rozhodli. Konečne ste sa odhodlali. Váš sen naberá reálne kontúry a jediné, čo zostáva je, jednoducho sa do toho pustiť a založiť spoločnosť s ručením obmedzeným.

  Konečne ste sa rozhodli. Konečne ste sa odhodlali. Váš sen naberá reálne kontúry a jediné, čo zostáva je, jednoducho sa do toho pustiť a založiť spoločnosť s ručením obmedzeným. Prečítajte si, ako prebieha proces zakladania s.r.o., koľko vás to bude stáť a koľko času strávite behaním po úradoch. So založením eseročky vám vie pomôcť aj špecializovaná profesionálna firma.

  Spoločnosť s ručením obmedzeným patrí medzi najobľúbenejšie formy podnikania na Slovensku, Oproti bežnej živnosti má mnohé výhody, ako napríklad ručenie len do výšky základného imania a nie ručenie celým majetkom, ďalej je to dôveryhodnejšia forma právnickej osoby a tiež aj optimalizácia daňového a odvodového zaťaženia.

  Chcete vedieť ako založiť s.r.o. ?

  V tomto článku vás prevedieme potrebnými krokmi, ktoré sú nevyhnutné pre založenie vlastnej eseročky.

  Začíname!

  • Zvoľte si obchodné meno – názov vašej firmy

  Pri realizácii vlastného podniku pravdepodobne už máte meno vašej firmy na mysli. Vaša predstava sa však musí zhodovať so základnými faktormi: meno firmy už nesmie existovať, názov si skontrolujete v Obchodnom registri slovenskej republiky.

  Skontrolujte si či je voľná aj doména s názvom firmy a koncovkou .sk na stránke www.sk-nic.sk. Na stránke http://registre.indprop.gov.sk/registre/ skontrolujte či názov vašej firmy nie je ochranná známka. Dbajte na to, aby názov vašej firmy bol ľahko vysloviteľný, zapamätateľný a originálny, teda nie príliš podobný existujúcemu názvu.

  • Sídlo vášho podniku

  Ako sídlo vašej spoločnosti s ručením obmedzeným môže byť dom, byt alebo nebytový priestor. Nehnuteľnosť nie je potrebné vlastniť, stačí mať súhlas od vlastníka nehnuteľnosti. Sídlo firmy sa môže riešiť aj cez službu registračné sídlo firmy. Ak si priestory pre svoju firmu prenajímate, potrebujete k založeniu súhlas prenajímateľa. Ako sídlo firmy si môžete zvoliť aj virtuálne sídlo.

  ako podnikať

  • Predmety podnikania

  Zvoľte si hlavné činnosti vašej firmy, delia sa na voľné živnosti, viazané živnosti a remeselné živnosti. Za každú voľnú činnosť zaplatíte kolok v hodnote 5€, za každú viazanú a remeselnú činnosť zaplatíte kolok v hodnote 15€.

  Ak žiadosť o založenie firmy podávate elektronicky, sú tieto poplatky nižšie. Na viazané a remeselné činnosti je potrebný súhlas zodpovedného zástupcu s ustanovením do funkcie zodpovedného zástupcu.

  • Spoločenská zmluva a Zakladateľská listina

  Ak eseročku zakladajú viacerí spoločníci, podpisuje sa spoločenská zmluva. Ak je majiteľom firmy jedna osoba, vytvára sa zakladateľská listina. Oba tieto dokumenty musia obsahovať ustanovené záležitosti ako:

  • obchodné meno a sídlo spoločnosti
  • určenie spoločníkov
  • predmet podnikania
  • výšku základného imania a výšku vkladu každého spoločníka a výšku splatených vkladov pri založení spoločnosti vrátane spôsobu a lehoty splácania vkladu
  • mená a bydliská a rodné čísla prvých konateľov spoločnosti a spôsob, akým konajú v mene spoločnosti
  • určenie správcu vkladov
  • výšku rezervného fondu, ak spoločnosť vytvára rezervný fond pri svojom vzniku, a výšku, do ktorej je spoločnosť povinná rezervný fond dopĺňať, a rovnako aj spôsob jeho dopĺňania
  • výhody poskytnuté osobám podieľajúcim sa na založení spoločnosti
  • predpokladané náklady spoločnosti súvisiace so založením a vznikom spoločnosti
  • ďalšie údaje, ak tak ustanovuje zákon

  K vypracovaniu potrebujete aj vyhlásenie správcu vkladu a podpisový vzor konateľov. Ak je spoločnosť zakladaná jedným spoločníkom fyzická osoba, potrebujete vyhlásenie jediného spoločníka – že nie je jediným zakladateľom alebo jediným spoločníkom vo viac ako dvoch spoločnostiach.

  Ak spoločnosť zakladá len jedna právnická osoba, je potrebné vyhlásenie právnickej osoby – že jej jediným spoločníkom nie je s.r.o..

  • Podpisový vzor konateľa

  Nechajte si vyhotoviť podpisový vzor. Tento vzor je potrebný pre porovnanie pôvodnosti podpisu na listinách, s ktorými sú spojené právne dôsledky.

  • Živnostenské oprávnenie

  Je potrebné, aby ste si zažiadali o vydanie živnostenského oprávnenia na jednotlivé predmety činnosti vašej eseročky. Toto oprávnenie sa vystavuje na živnostenskom úrade, na mieste, podľa sídla zakladajúcej s.r.o. Potrebujete dokumenty: zakladateľskú listinu (alebo spoločenskú zmluvu), kolky podľa zvolených živností a pre remeselné a viazané živnosti aj doklady o odbornej spôsobilosti.

  • Základné imanie

  Základné imanie spoločnosti alebo spoločníkov eseročky spolu musí byť minimálne 5000€. Musíte mať určeného správcu vkladu (zvyčajne spoločník) a výšku vkladu každého spoločníka (minimálne 750€ každý).

  Vklad môže byť peňažný, ale aj nepeňažný. Každý zo spoločníkov musí splatiť svoj vklad vo výške min. 30%. Súčet všetkých splatených vkladov (peňažných aj nepeňažných) od každého spoločníka musí byť min. 50% zo zákonom stanovenej výšky základného imania. Správca vkladu musí písomne prehlásiť, že všetci spoločníci zakladajúcej eseročky svoj vklad zložili.

  • Súhlas správcu dane

  Potrebujete žiadosť o súhlas správcu dane so zápisom v obchodnom registri na dokázanie, že nikto zo zakladateľov nemá daňový nedoplatok. Spoločnosť s ručením obmedzeným nemôže založiť osoba, ktorá má daňový nedoplatok.

  • Zápis do obchodného registra

  Formulár na zápis spoločnosti do obchodného registra nájdete na http://www.justice.gov.sk/kop/or/or.htm. K nemu je potrebné doložiť nasledovné prílohy:

  • Formulár návrhu na zápis s notársky overenými podpismi všetkých konateľov
  • Zakladateľská listina (jeden spoločník), alebo Spoločenská zmluva (viacero spoločníkov) s notárskym osvedčením podpisov všetkých spoločníkov, v dvoch vyhotoveniach.
  • Živnostenské oprávnenie alebo výpis zo živnostenského registra, dve notársky overené kópie
  • Súhlas správcu dane – vyžaduje sa pre každého spoločníka (zakladateľa) zakladajúcej firmy
  • Vyhlásenie správcu vkladu o splatení vkladu, dve vyhotovenia
  • Súhlas vlastníka nehnuteľnosti so zápisom sídla firmy v orsr spolu s listom vlastníctva k nehnuteľnosti, poprípade nájomná zmluva
  • Podpisový vzor konateľa/konateľov, dve vyhotovenia
  • Ak je jediný spoločník: Vyhlásenie, že spoločník nie je jediným zakladateľom alebo jediným spoločníkom vo viac ako dvoch spoločnostiach.
  • Kolky v hodnote 331,50€
  • Registrácia na daňovom úrade

  Máte 30 dní na to, aby ste svoju novozaloženú eseročku zaregistrovali na daňovom úrade. Na daňovom musíte ohlásiť aj všetky bankové účty spoločnosti. Daňový úrad má 30 dní na to, aby vašej spoločnosti vydal osvedčenie o registrácii a pridelil DIČ. Je potrebné sa registrovať na každý druh dane.

  Tlačivo na registráciu dane je na adrese: http://www.drsr.sk/wps/portal

  • Overenie podpisovu

  Nechajte si svoje podpisy overiť u notára alebo na matrike. Všeobecne platí, že na matrike zaplatíte menej ako u notára. Ušetrite!

  • Elektronický podpis

  Ako založiť s.r.o.
  založiť s.r.o. online

  Ak si žiadosť o zápis podávate elektronicky, je potrebný elektronický podpis. Touto formou sa vám podarí ušetriť až polovicu zo správneho poplatku 331,50€, teda zaplatíte iba 165,75€. Ako sme spomínali vyššie, ušetríte aj na kolkoch za zvolené živnosti.

  Ušetrite svoj čas i nemalé peniaze a nechajte založenie s.r.o. na profesionálnu firmu, ktorá za vás všetko vybaví elektronicky a v konečnom dôsledku vás to bude stáť menej, ako by ste to robili sami papierovou formou. Postarajú sa o celý proces zakladania spoločnosti a stanú sa vašim sprievodcom na tejto vyčerpávajúcej ceste.

  Čas sú peniaze, nechajte založenie eseročky na profesionálov!

  Komentáre

  Najnovšie články

  Podobné články