test
Viac

  Ako zvládať dlhy?

  Otázku v názve článku si kladie možno čoraz viac ľudí. Podpisom úverovej zmluvy preberáme na seba záväzok. Splácať úver. Ako teda zvládať dlhy? Pozrime sa na to spoločne...

  Otázku v názve článku si kladie možno čoraz viac ľudí. Podpisom úverovej zmluvy preberáme na seba záväzok. Splácať úver. Ako teda zvládať dlhy? Pozrime sa na to spoločne…

  Čím dlhšie úver splácate, tým viac ho preplácate. Inými slovami, musíte viac peňazí vrátiť, ako ste si požičali. Pokiaľ si nastavíte príliš krátku lehotu splatnosti, budete mať vysokú mesačnú splátku.

  Zvážte hneď na začiatku, akú sumu ste schopní mesačne splácať. Je dôležité nastaviť si optimálnu lehotu splatnosti.

  Pokiaľ začnete splácať aktuálny úver novým úverom, a ten ďalším novým úverom, dostávate sa do úverovej špirály. Z dlhodobého hľadiska je takáto situácia nezvládnuteľná. Robte všetko preto, aby ste sa v nej neocitli.

  Úver od nebankovej spoločnosti býva zvyčajne drahší. Aj keď to nemusí byť vždy pravidlom. Pri podpise úverovej zmluvy si pozorne prečítajte úverovú zmluvu. Porovnajte si hodnotu RPMN.

  Vytvorte si rezervu na neočakávané udalosti (strata zamestnania, choroba, úraz). Aspoň na šesť mesiacov dopredu. Odporúčame Vám náš druhý článok v blogu: “Platenie sebe má zmysel”.

  Načerpané úvery sa snažte splácať bez omeškania. Zabezpečte vždy na bežnom účte dostatok peňazí na úhradu mesačnej splátky.

  Pokiaľ máte viacej úverov, pokúste sa ich spojiť do jedného väčšieho. Prerátajte si, či sa Vám to oplatí. Ako sa to prejaví na mesačnej splátke, lehote splatnosti, výške úroku a RPMN.

  V prípade, ak nestíhate úver riadne a včas splácať, nastavte si dlhšiu lehotu splatnosti úveru. Síce viacej preplatíte, ale nebudete mať záznam v úverom registri.

  Ak stratíte schopnosť úver splácať, aktívne komunikujte s bankou. Majte na pamäti, že Vy ste dlžníkom.

  V bežnom živote, a pri úveroch zvlášť, platí nasledovné:

  “Najprv premýšľať a potom míňať.”

  Spomeňte si na to, keď budete premýšľať nad úverom.


  Byť finančne gramotným je IN!

  Komentáre

  Najnovšie články

  Podobné články