Tieto štyri písmenká sú súčasťou každej úverovej zmluvy. Je úplne jedno, či si požičiavame z banky alebo nebankovky.

So skratkou RPMN sa stretneme v obidvoch prípadoch. Vieme, čo znamenajú tieto štyri písmenka? Ak áno, prečo si väčšina ľudí vyberá “dobrú” pôžičku podľa úroku?

RPMN – ročná percentuálna miera nákladov – vyjadruje cenu úveru.

Tvorí neodeliteľnú súčasť úverovej zmluvy. Vyjadruje sa v percentách. Zohľadnuje nielen úrok ale aj ostatné poplatky súvisiace s úverom.

Ak sa pri výbere vhodnej pôžičky orientujeme len podľa úrokovej sadzby, škrtáme si ďalšie náklady súvisiace s úverom. Znižujeme svoju kúpnu silu. A peniaze, ktoré by sme mali k dispozícií, dávame od seba preč.

Zloženie RPMN je jednoduché. Obsahuje úrokovú sadzbu a poplatky. Pri poplatkoch sa berú do úvahy jednorázové poplatky (napríklad za poskytnutie úveru) a pravidelné poplatky (napríklad poistenie úveru).

Do výpočtu sa rátajú len tie poplatky, ktoré je v každom prípade potrebné pri konkrétnom úvere zaplatiť. Poplatky, kde nie je povinnosť platiť ich pri danom úvere, sa do výpočtu nazahrňujú (napríklad úroky z omeškania).

Povinnosť zverejňovať RPMN v úverových zmluvách má aj právne pozadie. Danej problematike sa venuje zákon číslo 129/2010 Z.z. o spotrebiteľských úveroch.

Pri výbere vhodného úveru nezabudnite pozrieť aj na hodnotu RPMN.


BYŤ FINANČNE GRAMOTNÝM JE IN!