Viac

  E-SHOP a potvrdenie objednávky (ZMLUVY)

  Keď zákazník spraví objednávku cez váš e-shop, ste povinný mu doručiť potvrdenie o objednávke, teda presnejšie potvrdenie o uzavretí zmluvy, a to na trvanlivom nosiči. To znamená e-mailom alebo na papieri...

  Čo všetko musí obsahovať potvrdenie objednávky v e-shope?

  Keď zákazník spraví objednávku cez váš e-shop, ste povinný mu doručiť potvrdenie o objednávke, teda presnejšie potvrdenie o uzavretí zmluvy, a to na trvanlivom nosiči. To znamená e-mailom alebo na papieri. Nestačí, ak máte tieto informácie uvedené na webstránke e-shopu, www stránky sa totiž nepovažujú za trvanlivý nosič.

  Toto potvrdenie by mal zákazník dostať bezodkladne po uzavretí zmluvy (teda odoslaní objednávky), no najneskôr spolu s dodaním tovaru.

  Túto povinnosť určuje prevádzkovateľom internetových obchodov Zákon na ochranu spotrebiteľa pri predaji na diaľku 102/2014 (konkrétne § 6):

  Predávajúci je povinný bezodkladne po uzavretí zmluvy uzavretej na diaľku, najneskôr spolu s dodaním tovaru, poskytnúť spotrebiteľovi potvrdenie o uzavretí zmluvy na trvanlivom nosiči.

  Čo všetko musí obsahovať potvrdenie objednávky?

  Zákon hovorí, ktoré informácie musí potvrdenie objednávky obsahovať:

  • hlavné vlastnosti tovaru alebo charakter služby (t.z. čo najvýstižnejší názov produktu),
  • vaše obchodné meno a sídlo (či miesto podnikania),
  • telefónne číslo a e-mail,
  • adresu, kde môže spotrebiteľ uplatniť reklamáciu (ak je táto adresa odlišná od sídla firmy či miesta podnikania),
  • celkovú cenu tovaru alebo služby, vrátane nákladov na dopravu, dodanie, poštovné a pod.,
  • platobné podmienky, dodacie podmienky a lehotu, dokedy bude tovar doručený,
  • informácia o práve spotrebiteľa odstúpiť od zmluvy bez udania dôvodu do 14 dní + informácia o postupe a uplatňovaní tohto práva + informácia o tom, že ak zákazník odstúpi od zmluvy bude znášať náklady na vrátenie tovaru,
  • formulár na odstúpenie od zmluvy (vo formáte pdf alebo rt, nie však doc či docx),
  • informácia o tom, kedy zákazník nemôže odstúpiť od zmluvy a kedy stráca právo na odstúpenia od zmluvy,
  • poučenie o vašej zodpovednosti za vady (podľa § 622 a 623 Občianskeho zákonníka),
  • informácie o podrobnostiach záruky, ak sú prísnejšie ako určuje zákon (napríklad ak je prístroj určený len na domáce použitie alebo použitie len v interiéri a pod.),
  • informácia o akejkoľvek zálohovej platbe (ak vyžadujete od zákazníka nejakú platbu vopred),
  • informácia o možnosti využitia alternatívneho riešenia sporov.

  Tieto všetky informácie by ste mali zákazníkovi poskytnúť v potvrdení objednávky – môžu byť v tele e-mailu alebo v prílohe (napríklad ako pdf súbor).

  Ako na to?

  Najjednoduchšie si túto informačnú povinnosť splníte tak, že do e-mailu priložíte obchodné podmienky ako prílohu – samozrejme za predpokladu, že vaše obchodné podmienky obsahujú uvedené informácie. Prikladajte prílohu vo formáte PDF alebo RTF, nie vo formáte doc či docx.

  PDF a RTF sú univerzálne formáty, ktoré si zákazník dokáže otvoriť na akomkoľvek zariadení bez ohľadu na používaný softvér, no doc alebo docx sú formáty sofvéru Microsoft Office, takže nie každý zákazník ich má možnosť otvoriť (ak nepoužíva MS Office).

  V prílohe musí byť aj spomínaný predvyplnený formulár na odstúpenie od zmluvy – t.j. musia byť v ňom vyplnené vaše firemné údaje. Formulár tiež prikladajte vo formáte PDF alebo RTF. Uvedenie len odkazu na stiahnutie z vášho nestačí.

  Ak všetky požadované informácie neposielate v samotnom potvrdení objednávky, môžete ich zákazníkovi poslať aj ako samostatný e-mail (ako potvrdenie o uzavretí zmluvy na diaľku) alebo ich môžete vytlačiť na papier a priložiť ich k tovaru v samotnej zásielke.

  Ak si túto povinnosť nesplníte, dopustíte sa tzv. správneho deliktu a od Slovenskej obchodnej inšpekcie (SOI) vám hrozí pokuta vo výške od 300 do 16.500 EUR.

  AK SA TI ČLÁNOK PÁČIL, ZDIEĽAJ HO S PRIATEĽMI ?


  Komentáre

  Najnovšie články

  Podobné články