test
Viac

  Všetky finančné trhy sú manipulované – časť 1.: Úvod

  Vzhľadom na to, že sa v téme manipulácie pohybujeme aj v rovine práva, je nutné zabezpečiť právnu istotu výkladu pojmov, definícií a protiprávneho (manipulatívneho) konania. Pridajte k tomu, že každý štát má iný právny systém a že rozsah regulácií je tak veľký, že nedopustiť sa objektívne protiprávneho konania nie je niekedy vôbec jednoduché...

  Rozhodol som sa napísať sériu blogov o manipulácií na finančných trhoch a trhoch so zlatom a striebrom. Neviem koľko kúskov ich bude nakoniec.

  K danému ma viedli viaceré absolvované diskusie s niektorými ľuďmi z komunity okolo zlata a striebra, ale i neustále nové a nové správy valiace sa z internetu o tom, čo, kto, a ako so všetkým manipuluje. Tento blog je malým úvodom.

  Nič nie je čiernobiele

  Čím viac a viac o danej téme čítam, tým viac nadobúdam presvedčenie, že celá téma manipulácie vôbec nie je jednoduchá. Odporúčam každému vždy pred tým, než vysloví, že je niečo manipulované, dobre preskúmať úplne všetky argumenty a hlavne fakty okolo.

  Téma je kombináciou práva, ekonómie, politiky, technických detailov spôsobu vykonávania obchodovania a zároveň teoretických názorov na tieto témy.

  Pod pojmom „názorov“ si je potrebné uvedomiť, že iný náhľad na právo, ekonómiu, politiku a technické prevedenie obchodu bude mať človek s ľavicovým cítením, úplne iný človek s pravicovým cítením, úplne rozdielny náhľad bude mať libertarián a úplne iný politický pragmatik.

  Má právo ako také skôr prikazovať alebo vytvárať podmienky? Má ekonómia popisovať aktuálny stav veci alebo teoretické konštrukty? Má politik ako taký zasahovať do systému obchodovania a určovať, či je cena vysoká alebo nízka? Je technické prevedenie obchodu spravodlivé? Je samotný zisk (povedzme veľmi vysoký) akceptovateľný?

  Garantujem Vám, že na každú otázku bude odpoveď motivovaná aj politickým presvedčením.

  Právna istota

  Vzhľadom na to, že sa v téme manipulácie pohybujeme aj v rovine práva, je nutné zabezpečiť právnu istotu výkladu pojmov, definícií a protiprávneho (manipulatívneho) konania. Pridajte k tomu, že každý štát má iný právny systém a že rozsah regulácií je tak veľký, že nedopustiť sa objektívne protiprávneho konania nie je niekedy vôbec jednoduché.

  Prečo by definícia manipulácie mala byť presná? Nuž minimálne preto, aby sme vedeli objektívne odhaliť manipulatívne konanie od nemanipulatívneho konania. Ale aby to vedel aj ten, kto sa manipulácie údajne dopúšťa. To však nie je vôbec jednoduchá úloha. Americké právo napr. definuje manipuláciu nasledujúcimi podmienkami:

  • musí byť dokázaný akt manipulácie,
  • musí byť dokázaná schopnosť ovplyvniť cenu,
  • musí byť dokázaný zámer manipulovať,
  • musí byť preukázaná kauzalita, t.j. že dané konanie naozaj manipuláciu spôsobilo,
  • a musí byť dokázané, že na trhu bola výsledná cena dosiahnutá umelo, neprirodzene.

  Ak sa čitateľ poctivo zamyslí, tak každá z daných podmienok je značne subjektívnou záležitosťou a závisí od náhľadu na daný problém. Už len reálne dokázať posledný bod, znamená popísať alternatívnu minulosť bez toho, že nastala. Detailne sa k téme právnej istoty ešte vrátime v ďalších blogoch.

  V nasledujúcom článku blogu sa zamyslím nad témou predaja na krátko (stávka na pokles ceny) bez toho, aby obchodník vlastnil/mal požičanú podkladovú komoditu – naked contracts. O manipulácií cien zlata a striebra rovnako píšem vo svojej knihe „Mrcha“ zlato.

  Tento text vychádza z aktuálnych mediálnych obvinení o manipulácií, ktoré sa objavujú napr. na zerohedge, silverdoctors, butlerresearach, goldsilver, KWN a knihy prof. Markham, J.M. Law Enforcement and the History of Financial Manipulation.

  AK SA TI ČLÁNOK PÁČIL, ZDIEĽAJ HO S PRIATEĽMI ?


  matus-posvancMatúš Pošvanc

  je riaditeľ Nadácie F.A. Hayeka. Dlhodobo sa venuje problematike drahých kovov. Od roku 2012 píše pravidelne svoj blog o aktuálnom dianí na trhoch s drahými kovmi www.viagold.sk. Autor sa rovnako zaujíma o kryptomeny – technológiu budúcnosti.

  Komentáre

  Najnovšie články

  Podobné články