Viac

  Globálny sieťový marketing

  V tejto téme nebudem rozoberať určitý typ globálneho sieťového marketingu, ale jeho rozprestieranie a potenciál v globále, čo má v dnešnom svete široké využitie.

  Prečo v globále?

  Práveže prečo nie? V prvých rokoch 21. storočia nastúpila enormná globalizácia a väčšina podnikateľov (aspoň tých väčších) pochopila, že vykonávať biznis globálne, prípadne aspoň okrem lokálnej úrovne aj pomimo hraníc sa jednoznačne oplatí a lokálne obmedzenie na vykonávanie podnikateľskej činnosti niekedy nestačí.

  Celosvetovo sa rozpínajúce biznisy

  Pochopiteľne, každý chce svoju podnikateľskú činnosť robiť vo veľkom. A to najlepšie celosvetovo. Tu sa doterajšie uvedené fakty prelínajú s trendami biznisu do budúcnosti, keď to vyzerá tak, že takmer všetko do budúcna bude najmä o globalizácii.

  Patrí sem aj sieťový marketing

  Súčasťou globálneho podnikania, prípadne marketingu, sú taktiež spoločnosti zaoberajúce sa sieťovým marketingom. Dovolím si tvrdiť, že sieťový marketing by podnikatelia mali vykonávať globálne, pretože náklady na reklamu spoločnosti sú minimálne (zabezpečuje ich sprostredkovateľ, ktorý dostane zaplatené iba vtedy, ak výrobok predá, resp. poskytne službu), teda reklama sa rozšíri potenciálne rýchlo aj do iných štátov. Vždy najskôr zinkasuje tržby spoločnosť, až potom vyplatí časť z nich príslušnému sprostredkovateľovi.

  Ako ďalšiu výhodu tejto formy podnikania vidím tú, že tento druh biznisu sa rozpína ústnym podaním, teda novším výrazom ODPORÚČANIAMI. Kde toto odporúčanie nahrádza reklamu, resp. sa stáva jej súčasťou. Preto by mal byť (a aj je) záujem majiteľov spoločností zaoberajúcich sa sieťovým marketingom dostať sa do čo najväčšieho počtu krajín enormne vysoký.

  Predstavuje to príležitosť alebo iba hrozbu?

  Ak príležitosť, tak jednoznačne iba pre podnikateľa. Z toho pohľadu, že vždy, ak zarobí sprostredkovateľ, musí zarobiť aj spoločnosť. Respektíve až keď spoločnosť príjme tržby, dostane zaplatené aj sprostredkovateľ. Naopak to neplatí.

  Čo s konkurenciou?

  Pointa sieťového marketingu spočíva v tom, že máte určitú skupinu ľudí, s ktorými spolupracujete a ktorí spolupracujú s vami. Pôsobíte v určitej lokalite – dedina, mesto, kraj alebo štát. Akonáhle by na toto vaše územie prišla konkurencia, dokáže vás o časť vašich odberateľov pripraviť, a tým pádom zarobíte menej.

  Možno si v tomto momente kladiete otázku, aká konkurencia. Sprostredkovateľova konkurencia sú v podstate aj pracovníci z jeho vlastnej spoločnosti, resp. iní sprostredkovatelia. To znamená, že ak vykonávate podnikanie napríklad na lokálnej úrovni, kde ste viac-menej sami a do tejto oblasti príde zo spoločnosti človek, ktorý má na tento druh práce lepšie predpoklady ako vy, bude rýchlejšie rásť a tým pádom vám „preberie“ vašu (potenciálnu) klientelu a váš biznis bude pravdepodobne naberať degres.

  V rámci spoločnosti by však mali byť všetky produkty a služby za rovnakú cenu. Môže sa stať aj horší scenár, a to ten, že príde konkurencia z inej spoločnosti.

  Výsledok degresu

  Výsledkom bude vaša nespokojnosť (najmä vtedy, ak zistíte, že vášho známeho skôr oslovila konkurencia) a tým pádom nezarobíte vy, ale spomínaní konkurenti.

  Tým pádom nespokojnosť spôsobí pokles vašej aktivity a v konečnom dôsledku aj váš príjem.

  Ako sa proti tomu brániť?

  Ukážem vám zopár tipov, čo robiť v tejto situácii:

  1. ZABEZPEČENIE SVOJICH ODBERATEĽOV – čo znamená, že mali by ste mať dobré vzťahy so svojimi odberateľmi, ktorí si pravidelne od vás produkt alebo službu kupujú. Teda v prvom rade hľadieť na spokojnosť zákazníka (svojím prístupom) a až následne sa pozerať na zárobkovú oblasť. Ak to dodržíte, vášho zákazníka vám nikto „nepreberie“ ani lepšou cenou.

  2. BUDUJTE SVOJ BIZNIS VO VEĽKOM – to znamená, že nie je dobré, ak si svoju štruktúru budujete iba v jednom teritóriu a v rámci tohto teritória kompletne. Je lepšie mať zákazníkov v každej lokalite aj za cenu toho, že niekde ich bude viac a niekde zasa menej. Ak budú vaši zákazníci spokojní, referenciu na vás poskytnú ďalej a nielen, že si ich udržíte, ale taktiež získate bez ďalšej aktivity nových.

  3. AK NEMÔŽEŠ NEPRIATEĽA PORAZIŤ, TAK SA S NÍM SPOJ – čo odporúčam použiť vo vyššie uvedenom prípade, ak do vašej podnikateľskej oblasti príde konkurencia. Netreba byť konkurenciou v pravom slova zmysle, ale dohodnúť sa o rozdelení oblastí (prípadne zákazníkov) a obaja môžete dosiahnuť úspech. Síce vždy jedna strana musí získať na úkor tej druhej a druhá zasa stratiť.

  Komentáre

  Najnovšie články

  Podobné články