Viac

  Je náročnejšie byť sám sebou, ako napodobňovať druhých

  Môžete povedať o sebe, že ste presne tým, čím chcete byť? Alebo len napodobňujete druhých?

  Môžete povedať o sebe, že ste presne tým, čím chcete byť, že ste sám sebou?

  Patríte medzi ľudí, ktorí žijú z veľkej časti životom, ktorý charakterizuje ich vnútorné postoje, princípy a hodnoty, ktorým veria?

  Alebo ste jedným z tých, ktorí sa prispôsobujú, kopírujú, napodobňujú a v podstate prežijú život tým, že sa zaradia do stáda mnohých?

  Náročnejšie je byť sám sebou, ako napodobňovať druhých

  Je pohodlnejšie nevyčnievať z davu. Je jednoduchšie prispôsobiť sa väčšine a nemusieť zdôvodňovať, prečo sme konali ináč, ako ostatní.

  Naše vnútorné strachy, dogmy, častokrát nesprávne naučené presvedčenia nás dohnali k tomu, že sa správame, konáme a riadime tým, čo robí väčšia časť populácie.

  Jednoducho sme sa dokonale zžili a prispôsobili podmienkam, aké nám boli vytvorené, predložené.

  Čím častejšie vykonávame to, čo vykonáva väčšia časť populácie, tým dokonalejšie sa vzďaľujeme od svojich vízii, cieľov, presvedčení a toho, čo chceme my.

  Naše Ja sa stráca v množstve pováh a osôb druhých. Rozplýva sa vo veľkom dave jedincov, správaním podobných k nám.

  Vidíme sa v nich, zrkadlíme v nich svoje slabé, či silné stránky a myslíme si, že to sme my, ktorí žijeme vlastným špecifickým a nám prijateľným spôsobom života.

  Možno skôr, možno až na sklonku svojho života zistíme, že sme toľko toho neurobili, čo sme chceli, neprežili sme svoj život podľa seba, ale napodobňovaním prevzatých skúseností a vzorcov správania, ako majú druhí.

  Nebojte sa žiť vlastným životom.

  Nebojte sa byť takí, akí chcete byť, sám sebou bez ohľadu na to, čo si o vás budú myslieť druhí. Buďte tým, čo je pre vás charakteristické.

  Riaďte sa hodnotami, o ktorých ste presvedčení, že vám v živote pomáhajú, život vám uľahčujú a spríjemňujú.

  Žite tak, aby bol práve ten váš život pre vás najkrajší.

  Ukážte nielen sebe, ale aj druhým a svetu vašu jedinečnosť. Ukážte to, čo je charakteristické výlučne pre vás.

  Vesmír nepotrebuje rovnakosť. Vesmír víta absolútnu odlišnosť, jedinečnosť, nenapodobiteľnosť

  Odpútajte svoju myseľ od stereotypov, rutinných návykov a toho, čo robí každý druhý človek. Buďte tým, čo vychádza z vašej mysle, vašej fantázii, vášho racionálneho rozumu.

  A to nielen vo svojom vnútri, ale aj vyjadrením v činoch a skutkoch, ktoré vykonávate a po sebe zanechávate. Pokiaľ vaša jedinečnosť nenarúša slobodu, zdravie a životy iných jedincov, je všetko v poriadku.

  Skúste si položiť otázky:

  „Čo by ste chceli, aby po vás v živote ostalo, ako si vás majú ľudia a Vesmír zapamätať?

  Čo je tým absolútne charakteristickým pre vás, vašu jedinečnú osobnosť?“

  Pokiaľ si neviete sami pre seba odpovedať znamená to, že vaša jedinečnosť sa stráca v dave rovnakosti, priemernosti, nepestrosti.

  A to by bola veľká škoda nielen pre vás samotných, ale aj pre spoločnosť, Vesmír.

  Zaraďte každý deň do svojho dňa aspoň jednu vašu individuálnu výnimočnosť. Niečo, čo je charakteristické výlučne pre vás.

  Či je to už smiech, pozdrav, privítanie sa, spôsob obliekania sa, komunikácie, pestrosť vašich záujmov, alebo čokoľvek iné. Nech to, čo robíte, vychádza z vášho srdca, z vašej mysle.

  Čím menej napodobňujeme druhých, tým viac si vážime svoju jedinečnosť, individualitu a vzácnosť života, v ktorom máme naozaj veľké možnosti byť tým, čím chceme byť.


  Silvia Macháčková

  www.bohatstvomysle.com

  Nekonečné možnosti a genialita nášho myslenia ma fascinuje natoľko, že sa tejto oblasti venujem profesionálne. Som zakladateľkou projektu Bohatstvo Mysle, lektorkou a autorkou viacerých e-bookov v oblasti osobnostného rozvoja a práce s myslením.

  Podporujem pozitívny životný štýl bez prítomnosti stresu, mám rada vnútornú rovnováhu, individualitu osobnosti, diskusie, náročný filozofický a intelektuálny spôsob myslenia. Myslenie je najdôležitejším nástrojom k nášmu osobnostnému rozvoju, a ak sa nám ho podarí skrotiť a prevziať nad nim plnú moc, až vtedy si začneme vytvárať cestu vlastným životom.

  Komentáre

  Najnovšie články

  Podobné články