test
Viac

  Chcete byť úspešný investor? Musíte byť optimista. Potvrdzujú to grafy

  V roku 2001 napísali autori Elroy Dimson a Paul Marsh knihu s názvom: “Triumph of the Optimists: 101 Years of Global Investment Returns” (Triumf optimistov: 101 rokov globálnych investičných výnosov). Je to veľmi zaujímavé čítanie...

  V roku 2001 napísali autori Elroy Dimson a Paul Marsh knihu s názvom: “Triumph of the Optimists: 101 Years of Global Investment Returns” (Triumf optimistov: 101 rokov globálnych investičných výnosov).

  Samotná kniha je zaujímavá z makro pohľadu, no dala by sa zhrnúť do jednej vety – napriek všetkým konfliktom, vojnám, krízam a zásadným zmenám v sektoroch ekonomiky či dôležitosti jednotlivých krajín za posledných 100 rokov, optimisti, veriaci v úspech kapitalizmu a podnikania, dosiahli najvyššie výnosy.

  I keď táto kniha vznikla v roku 2001, Credit Suisse vydáva každý rok skrátenú novú verziu tejto knihy s názvom: “Summary Edition Credit Suisse Global Investment Returns Yearbook 2019“.

  Je to veľmi zaujímavé čítanie.

  Pozrime sa teda na pár grafov z tejto publikácie (niektoré grafy sú z predchádzajúcich ročeniek).

  Prvý graf hovorí o podiele jednotlivých krajín na celosvetovom HDP od roku 1980 do roku 2018.

  Tip – všimnite si rastúci podiel Rozvíjajúcich sa trhov (Emerging markets) na úkor rozvinutých ekonomík.

  Oproti tomuto grafu stojí trhová kapitalizácia, t.j. celková hodnota firiem na akciovom trhu v jednotlivých regiónoch.

  Tip – všimnite si nepomer medzi prvým grafom, t.j. kto vytvára stále viac a viac produktov a služieb (HDP) a týmto grafom.

  Druhý zaujímavý graf porovnáva hodnotu akciových trhov v roku 1899 a v roku 2016.

  Tip – ak ste v roku 1899 verili, že Anglicko bude dominovať svetu ďalších 100 rokov, potom ste sa prepočítali (Home country bias).

  Tretí graf hovorí o veľkosti jednotlivých odvetví v roku 1899 a v roku 2017.

  Tip – ak by ste investovali v roku 1899 do najväčšieho sektoru – železníc (či do Technologických firiem dnes?), tak by vám ostali oči pre plač.

  Štvrtý graf je jeden z najdôležitejších. Hovorí o výnosoch jednotlivých invesičných tried.

  Tip – ak chcete dosiahnuť z dlhodobého hľadiska výnos výrazne vyšší ako je inflácia, potom musíte byť optimista a investovať do akcií.

  Posledná tabuľka sumarizuje dôležité údaje ohľadne akcií a dlhopisov.

  Tip – možno ste si doteraz mysleli, že dlhopisy nemôžu v rámci jedného roka príliš klesnúť.

  Pozrite si preto spodnú časť tabuľky a stĺpec “Najnižší výnos v jednom roku”.

  Záver – čo z toho vyplýva?

  Pre mňa týchto pár ponaučení:

  Ak chcete byť úspešný investor, musíte byť optimista. To môžem potvrdiť aj z vlastnej skúsenosti.

  Napriek všetkým krízam, vojnám a nepokojom vo svete, ak ste boli optimisti a investovali ste posledných 100 rokov do svetových akcií, získali ste výnos, očistený o infláciu, vo výške 5% p.a.

  Ak ste boli pesimista, potom ste na dlhopisoch zarobili biednych 1.9% p.a.

  Ak chcete dlhodobo dosahovať výnosy, ktoré prekonajú infláciu, musíte investovať do akcií.

  Cena za tento výnos je volatilita tj 40-80% prepad portfólia 2-3 krát vo vašom živote.

  Všetko sa mení a čo je na vrchole dnes, zajtra už nemusí (sila krajín či sila jednotlivých odvetví).


  Komentáre

  Najnovšie články

  Podobné články