Viac

  Mladí ľudia už myslia na dôchodok čoraz viac

  Dôchodkové správcovské spoločnosti spravovali ku koncu roka 2017 majetok sporiteľov v objeme viac ako 7,5 miliardy eur.

  Dôchodkové správcovské spoločnosti spravovali ku koncu roka 2017 majetok sporiteľov v objeme viac ako 7,5 miliardy eur.

  Počet sporiteľov v druhom pilieri bol okolo 1,4 milióna, pričom v roku 2017 doň vstúpilo vyše 52-tisíc ľudí. V porovnaní s rokom 2016 to predstavuje rast na vstupoch 56 %.

  Zmena v sociálnych odvodoch

  V roku 2018 sa 18-percentné povinné odvody pre sporiteľov v druhom pilieri rozdeľujú tak, že 13,5 percenta ostáva v Sociálnej poisťovni a 4,5 percenta putuje na jeho súkromný účet v DSS.

  Vstup do druhého piliera je dobrovoľný pre osoby do 35 rokov, následne sa však pre nich účasť stáva povinná.

  Mladí ľudia stále bez 2. piliera

  Na Slovensku je podľa odhadov vyše 300 000 mladých ľudí mladších ako 35 rokov, ktorí vstúpili na pracovný trh a spoliehajú sa iba na dôchodok z prvého piliera.

  K 31. 12. 2017 celkový objem majetku v 2. pilieri dosiahol hodnotu takmer 7,6 miliárd eur, pričom v garantovaných dôchodkových fondoch je alokovaných viac ako 6,0 mld. eur úspor a v negarantovaných dôchodkových fondoch iba 1,6 mld. eur.

  Prehnaná opatrnosť sa v 2. pilieri nevypláca

  Priemer ročného zhodnotenia garantovaných dôchodkových fondov, ktorých je na trhu celkovo 6, dosiahol 1,35 % p. a. Zatiaľ čo 13 negarantovaných dôchodkových fondov hospodárilo v roku 2017 s priemerným výnosom 6,5 % p. a.

  Negarantované fondy, aj keď sú rizikovejšie a dosahujú väčšie výkyvy v hodnote, majú z dlhodobého hľadiska väčší potenciál rastu.

  V druhom pilieri je priemerný vek sporiteľa približne 40 rokov, ale iba 21 % celkového spravovaného majetku je v negarantovaných fondoch.

  Ľudia, ktorí majú pred sebou ešte niekoľko desiatok rokov do dôchodku, by mali zvážiť uloženie aspoň časti úspor do akciových a indexových fondov.


  logo financie v pohodeNa webstránke financievpohode.sk/ pravidelne uverejňujeme články, ktoré pomáhajú bežným ľuďom zorientovať sa v oblasti osobných financií. Nájdete tam tipy, rady, novinky, prepočty finančných produktov, ale aj odhalenia špekulatívnych investícií. Sme tím finančných sprostredkovateľov a pre ľudí tiež zabezpečujeme KOMPLEXNÉ FINANČNÉ SLUŽBY

  Komentáre

  Najnovšie články

  Podobné články