test
Viac

  Výhody a nevýhody 3. piliera – doplnkové dôchodkové poistenie

  Tretí pilier alebo ak chcete doplnkové dôchodkové sporenie (DDS) je dobrovoľná forma prípravy na starobu. Sporiť si v treťom pilieri je možné spísaním účastníckej zmluvy s konkrétnou doplnkovou dôchodkovou spoločnosťou.

  Tretí pilier alebo ak chcete doplnkové dôchodkové sporenie (DDS) je dobrovoľná forma prípravy na starobu. Sporiť si v treťom pilieri je možné spísaním účastníckej zmluvy s konkrétnou doplnkovou dôchodkovou spoločnosťou.

  Spoločnosti poskytujúce tretí pilier

  Na Slovensku sú v súčasnosti 4 doplnkové dôchodkové spoločnosti ponúkajúce tretí pilier:

  • AXA d.d.s.
  • Doplnková dôchodková spoločnosť Tatra banky
  • NN Tatry – Sympatia d.d.s.
  • STABILITA, d.d.s.

  Fondy v treťom pilieri nevyberajte podľa názvu

  Každá zo spoločností ponúka na výber z viacerých príspevkových fondov a preto je výber správneho fondu pre bežných ľudí značne komplikovaný. Neodporúča sa ani orientovať pri výbere fondov podľa názvu.

  Zaujímavosťou je, že niektoré fondy pomenované ako „akciové“ by sa skladbou aktív v nich a veľkým zastúpením dlhopisov radili skôr medzi triedu zmiešaných fondy.


  Novela tretieho piliera z roku 2014

  Od 1.1.2014 sa doplnkové dôchodkové sporenie značne upravilo a zmenilo. Účastníci, ktorí boli už v 3. pilieri zúčastnení ešte pred týmto dátumom, mohli pristúpiť na nové podmienky podpísaním dodatku k účastníckej zmluve.

  Podpísaním dodatku k 3. pilieru si účastníci v niečom prilepšili a naopak niektoré podmienky sú pre nich horšie. Zjednodušene a skrátene ich ozrejmujú nasledujúce riadky:

  Ako si podpísaním dodatku k účastníckej zmluve DDS pomôžete:

  • (+) Príspevky do 3. piliera tvoria odpočitateľnú položku základu dane – účastník tak môže znížiť základ dane až do sumy 180 eur, čím ušetrí ročne na dani maximálne 34,2 eur. Predtým to nebolo možné.
  • (+) Prestup do inej doplnkovej dôchodkovej spoločnosti je možný už po 1 roku od uzatvorenia účastníckej zmluvy. Predtým to bolo možné až po 3 rokoch.
  • (+) Nižší poplatok za správu príspevkových fondov – investovanie je po podpise dodatku lacnejšie. Odplata za správu príspevkového fondu je maximálne vo výške 1,6% ročne a do roku 2020 postupne klesne až na 1,2% ročne. Predtým bol maximálny poplatok vyšší – až 2,34% ročne v roku 2013.

  Čo je naopak nevýhoda dodatkov a účastníckych zmlúv DDS od roku 2014:

  • (-) Nevýhodou nových zmlúv 3. piliera je jednoznačne slabšia likvidita prostriedkov. Nárok na vyplácanie dôchodku z 3. piliera vzniká až dovŕšením dôchodkového veku. Naproti tomu zmluvy 3. piliera uzatvorené ešte pred rokom 2014 a bez podpísaného dodatku umožňovali výber prostriedkov už vo veku účastníka 50 resp. 55 rokov (podľa konkrétnej účastníckej zmluvy).

  financie v pohode banner


  V súčasnosti je tretí pilier výhodným benefitom najmä pre zamestnancov. No ani zamestnávateľ, poskytujúci tretí pilier pre svojich zamestnancov, neťahá za kratší koniec:

  Aké výhody má tretí dôchodkový pilier?

  • (+) Najznámejšou a najväčšou výhodou tretieho piliera sú príspevky od zamestnávateľa, ktoré môže získať zamestnanec. Vďaka tejto výhode je 3. pilier obľúbenou cestou prípravy na dôchodok.
  • (+) Výhoda sa týka aj zamestnávateľov. Tí si môžu zaplatené príspevky do 3. piliera zahrnúť do daňových výdavkov až do výšky 6 % zo zúčtovanej mzdy a účastníka sporenia – zamestnanca.
  • (+) 3. pilier umožňuje zníženie základu dane o sumu rovnú ročným príspevkom doň. Maximálne však do sumy 180 eur. Na dani tak účastník môže ušetriť až 34,2 eur ročne.
  • (+) Tretí pilier ponúka široký výber a možnosť zmeniť doplnkovú dôchodkovú spoločnosť alebo fond.
  • (+) Dedičnosť. V prípade úmrtia účastníka na doplnkovom dôchodkovom sporení sú prostriedky nazhromaždené v ňom predmetom dedičského konania alebo sú odkázané osobe či osobám uvedených na účastníckej zmluve.

  Aké nevýhody má tretí dôchodkový pilier?

  • (-) Tretí pilier sa veľmi často legislatívne upravuje a novelizuje a pre investorov, ktorí sa rozhodnú v ňom sporiť na dôchodok je práve neistota podmienok veľkým negatívom.
  • (-) Fondy tretieho piliera v porovnaní s investovaním v zahraničných podielových fondoch sú stále poplatkovo nákladné a výkonnostne zaostávajú.
  • (-) Veľkou nevýhodou v porovnaní s inými formami investovania je viazanosť prostriedkov. V treťom pilieri už nie je možné vyberať prostriedky skôr, ako dovŕšite dôchodkový vek.
  • (-) Nie každý zamestnávateľ poskytuje príspevky do tretieho piliera pre svojich zamestnancov.
  • (-) Ak už zamestnávateľ príspevky pre svojich zamestnancov poskytuje, tak len do DDS, s ktorými sa zmluvne dohodol.

  logo financie v pohodeNa webstránke financievpohode.sk/ pravidelne uverejňujeme články, ktoré pomáhajú bežným ľuďom zorientovať sa v oblasti osobných financií. Nájdete tam tipy, rady, novinky, prepočty finančných produktov, ale aj odhalenia špekulatívnych investícií. Sme tím finančných sprostredkovateľov a pre ľudí tiež zabezpečujeme KOMPLEXNÉ FINANČNÉ SLUŽBY

  Komentáre

  Najnovšie články

  Podobné články