Viac

  Môže robiť finančného sprostredkovateľa naozaj každý?

  Ľudia majú rôznu predstavu o tejto službe ale málokedy sa spája s realitou.

  Ľudia majú rôznu predstavu o tejto službe ale málokedy sa spája s realitou.

  V nasledujúcich riadkoch si vysvetlíme prečo nie je poskytovanie tejto služby úplne pre každého a kto naopak dokáže dlhodobo uspieť v tejto profesii.

  Vzdelávanie finančného sprostredkovateľa

  V oblasti financií máme až 6 sektorov, v ktorých má mať sprostredkovateľ prehľad.

  Vzdelanie v každej jednej si vyžaduje množstvo času a určitú inteligenčnú kapacitu. Nie každý si dokáže nájsť tento čas a zároveň pochopiť danú problematiku.

  Na druhej strane jednou vecou je problematiku pochopiť a ďalšou je ju jednoducho vedieť vysvetliť, tak aby došlo k úspešnej spolupráci.

  Práve náročnosť sektorov je prvým sitom, ktoré oddelia tých, ktorí na to majú a ktorí nie.

  Niektoré sektory sú obzvlášť náročné na pochopenie a preto si vyžadujú viacnásobné štúdium.

  Tí, ktorí sú dostatočne trpezliví a ochotní sa stále vzdelávať dokážu dlhodobo napredovať v tejto profesii.

  Samotné vzdelávanie si vyžaduje nie len čas, bez ktorého nie je možné biznis nikdy úspešne rozbehnúť ale niekedy aj peniaze a veľa cestovania, ktoré nie je každý ochotný akceptovať.

  Vzdelávanie je celoživotný proces a nestačí sa len raz niečo vyškoliť, pretože vo finančnom sektore sa stále niečo mení.

  Čo platilo včera, nemusí platiť dnes a finančné trhy pracujú 7 dní v týždni, 24 hodín denne a 365 dní v roku.

  Kontakty

  Jednou z najväčších skúšok pre nováčikov v tejto profesii sú kontakty, ich práca s nimi a ich následné získavanie.

  Na začiatku väčšinou problém nebýva, pretože prvými klientmi sú rodina, kamaráti, známi či kolegovia.

  Kameň úrazu však býva práve keď tieto najbližšie kontakty dôjdu a poradca musí následne pokračovať cez odporúčania.

  Druhá fáza práce s takýmito kontaktami – odporúčaniami býva práve tou najťažšou. Práca s ľuďmi, pri ktorých máme vzťahy nie je ničím zložitým.

  Avšak práca s ľuďmi, ktorých nepoznáme a kde treba vytvoriť nové vzťahy je už inou témou.

  Vybudovať dôveru u cudzieho človeka vyžaduje dávku profesionality, vystupovania, slušného správania a komunikácie.

  Preto druhým veľkým sitom ako vydržať v tejto profesii je práve efektívna práca s referenciami – odporúčaniami.

  Väčšinou práve kontakty a ich nedostatok spôsobuje absenciu finančných zdrojov a tým pádom neúspech v tejto profesii.

  Bez kontaktov nie je možné úspešne rozbehnúť akýkoľvek biznis a patria k jednej z najdôležitejších komodít.

  Ich neustále získavanie, rozširovanie a práca s nimi sú veľmi podstatné.

  Vzťahy

  Je veľmi kľúčové, kto začne nováčika vo financiách riadiť a neskôr viesť.

  Pokiaľ nefungujú na tejto úrovni tie správne vzťahy, tak je to veľký rizikový faktor.

  Mentor takéhoto človeka ho musí vedieť motivovať, usmerňovať a ukázať celú profesiu s pozitívami aj negatívami.

  Pomáha s postojmi a správnymi pohľadmi na rôzne situácie.

  V niektorých prípadoch sa práve môže stať, že tento mentor nie je úplne ten správny a preto veľmi záleží od samotného nováčika ako sa k tomu postaví.

  Pokiaľ je však silnou osobnosťou, tak aj napriek nie dokonalému vedeniu a vzťahom dokáže vyhľadať najbližšieho vhodného mentora a dosiahnuť úspech.

  V neposlednom rade je kľúčové, aby začiatočník v tejto profesii dokázal budovať kvalitné a dlhodobé biznisové vzťahy.

  Pokiaľ to zvládne, tak je to základný predpoklad k úspechu, nehovoriac o štrukturálnom biznise, v ktorom je budovanie takýchto dlhodobých vzťahov nevyhnutnosťou k úspešnému podnikaniu.

  Podnikanie

  Netreba zabúdať, že aj práca v finančného sprostredkovateľa je v prvom rade podnikaním.

  Znamená to, že veľa času, energie a peňazí na začiatku investujeme do svojho vzdelania, rozvoja, stretnutí a ďalších vecí bez toho, aby sme mali istotu ich návratu.

  Je dobré si uvedomiť, že v tejto profesii pracujeme predovšetkým z ľuďmi, ich dôverou a táto práca je vždy najťažšia.

  Aj v tomto biznise je potrebná výdrž a pevné nervy.

  Zažívanie úspechov a aj neúspechov idú ruka v ruke na dennom poriadku a pre slabšie povahy je to častokrát dôvod prečo nevydržia ani viac ako pól roka.

  Podnikanie v žiadnej oblasti nie je jednoduché a niekedy trvá niekoľko rokov, kým sa začnú veci vyvíjať podľa predstáv, nehovoriac o zárobkoch.

  Aj keď je podnikanie vo financiách veľmi dobré ohodnotené, tak to neznamená, že je dobre ohodnotený každý.

  Väčšinou sú najlepšie platení tí, ktorí dokážu efektívne pracovať s kontaktami, vybudovať si dobrý image a intenzívne pracujú na svojom biznise.

  Títo ľudia si uvedomujú, že výsledky neprídu v tejto profesii zo dňa na deň a preto do nej dlhodobo investujú a majú jasný cieľ a víziu.

  Záver

  Skúsiť začať robiť finančné služby síce môže takmer každý ale určite nie každý vydrží viac ako dva roky práve kvôli vyššie popísaným bodom.

  Pre ľudí, ktorí chcú využívať tieto služby odporúčam, aby jedným z kritérií výberu poradcu bol práve čas, ktorý sa venujú danej službe.

  Pokiaľ je poradca viac ako 2 roky aktívny a živí sa plne len touto službou, tak je veľký predpoklad, že tu bude aj o niekoľko rokov, keď ho budete potrebovať.

  Nie je pravdou, že to môže robiť úplne každý.

  Dlhodobé vydržanie v tejto profesii vyžaduje určité predpoklady a schopnosti, ktoré sa však potvrdia až v dlhšom horizonte.

  Tvrdiť, že to môže robiť každý by sme mohli vtedy, keby z 10tich začínajúcich sprostredkovateľov po 2 rokoch zostalo vykonávať túto prácu všetkých 10 a to je veľmi málo pravdepodobné.


  Filozofiou projektu FINANČNÍ ODBORNÍCI je vytvárať DLHODOBÉ HODNOTY prostredníctvom TVORBY zaujímavého OBSAHU a poskytnúť skutočným FINANČNÝM ODBORNÍKOM možnosť sa viac ZVIDITEĽNIŤ prostredníctvom SOCIÁLNYCH SIETI INTERNETU. VÍZIOU je spájať talenty a tvoriť obsah BEZ ROZDIELU na SPOLOČNOSŤ, ktorú vlastnia alebo v nej pracujú a zároveň DLHODOBO zvyšovať FINANČNÚ GRAMOTNOSŤ všetkých ČITATEĽOV ako aj PORADCOV na Slovensku. WEBOVÝ PORTÁL Finanční Odborníci, SPÁJA TALENTOVANÝCH ĽUDÍ s tvorivým potenciálom, ktorí chcú prezentovať svoje MENO ako originálnu a nezameniteľnú ZNAČKU.

  Komentáre

  Najnovšie články

  Podobné články