Viac

  Najdlhšie trvá vyplatenie faktúr v elektrotechnickom priemysle, najkratšie v retaile (rebríček)

  Firmy, ktoré podnikajú v elektrotechnickom priemysle, čakajú na vyplatenie faktúr najdlhšie - až 91 dní. Za nimi nasledujú strojárske a stavebné firmy, pri ktorých sa doba úhrady blíži k 90 dňom.

  Firmy, ktoré podnikajú v elektrotechnickom priemysle, čakajú na vyplatenie faktúr najdlhšie až 91 dní. Za nimi nasledujú strojárske a stavebné firmy, pri ktorých sa doba úhrady blíži k 90 dňom.

  Vyplýva to zo štúdie Euler Hermes „Payment Behavior“, ktorá vychádza z údajov 25-tisíc spoločností z 36 krajín. Riziká vznikajúce z omeškania alebo nesplatenia faktúr riešia podnikatelia rôznymi spôsobmi.

  Pri splácaní faktúr sú medzi odvetviami obrovské rozdiely. V niektorých sa čaká na peniaze tri mesiace, v iných menej ako mesiac.

  Najdlhšie lehoty sú okrem elektrotechnického aj vo farmaceutickom či chemickom priemysle. Dôvody sú rôzne, napríklad stúpajúci počet objednávok či zvyšovanie cien surovín.

  V porovnaní s minulým rokom sa úhrady faktúr najviac natiahli v letectve (na súčasných 72 dní) a v automobilovom priemysle (takisto na 72 dní). Celkový priemer za všetky sledované odvetvia je pritom nižší, splatenie faktúr trvá 66 dní.

  „Najdlhšie sa čaká v odvetviach, kde je dlhý výrobný proces a najkratšie v tých, ktoré sú blízko ku konečnému spotrebiteľovi,“

  zhŕňa Peter Mucina, Country Manager zo spoločnosti Euler Hermes.

  Štúdia ukázala aj odvetvia, v ktorých sa na úhrady faktúr čaká najkratšie. Je to najmä retail s lehotou 28 dní, či stravovanie so 46 dňami. V porovnaní s minulými rokmi sú tieto odvetvia stabilné a úhrady sa v nich nepredlžujú.

  Za približne dva mesiace sa k peniazom dostanú aj firmy v papierenskom priemysle, no vplyvom nárastu online predaja sa to v tomto odvetví môže postupne zhoršiť.

  S dlhými lehotami sa firmy snažia vyrovnávať rôznymi spôsobmi. Napríklad si vytvárajú samostatné oddelenia, ktoré sledujú pohľadávky a obchodným partnerom sa priebežne pripomínajú. Alebo, ak ide o väčšie podniky, si na to objednávajú externé posily.

  Trendom je tiež poistenie pohľadávok, ktoré stále viac využívajú firmy rôznych veľkostí aj na Slovensku. Spočíva v tom, že poisťovňa im v rámci poistného krytia chráni všetky ich poistiteľné pohľadávky,

  dodáva Mucina.

  Ako dlho čakajú firmy na úhradu faktúr (v dňoch)

  Elektrotechnický priemysel

  91

  Strojárstvo

  87

  Stavebníctvo

  85

  Farmácia

  78

  Technológie

  75

  Chemický priemysel

  73

  Automobilový priemysel

  72

  Letectvo

  72

  Priemer

  66

  Obchodné služby

  65

  Ropa a plyn

  63

  Papierenský priemysel

  62

  Programy

  61

  Vybavenie domácností

  59

  Kovy

  58

  Osobné a rekreačné tovary

  56

  Telekomunikácie

  53

  Doprava

  49

  Stravovanie

  46

  Ďalšie služby

  45

  Retail

  28

  Komentáre

  Najnovšie články

  Podobné články