test
Viac

  Omylom ste poslali peniaze na cudzí účet? Ako postupovať

  Dnes je bežnou praxou posielanie peňazí z jedného účtu na druhý. Je to rýchle a pohodlné. No ako pri každej činnosti, aj tu sa môžu vyskytnúť chyby, najmä pri zadávaní dlhého čísla účtu vo formáte IBAN. Ak omylom pošlete peniaze na nesprávny účet, ich získanie späť nie je vôbec jednoduché. Ak máte šťastie a účet neexistuje, peniaze sa automaticky vrátia na váš účet.

  Ako sa dostať k svojim peniazom?

  Ak platba ešte nebola spracovaná bankou, môžete ju zrušiť a peniaze sa vám okamžite vrátia na váš účet. Ak však banka už platbu odoslala, vrátenie peňazí závisí od vôle príjemcu. Šanca na získanie platby späť závisí výlučne od ochoty príjemcu vám ju vrátiť. Vaša banka vám môže pomôcť, ale v tomto prípade vystupuje iba ako sprostredkovateľ.

  Navštívte pobočku svojej banky a požiadajte o sprostredkovanie vrátenia platby. Banka následne kontaktuje banku príjemcu a tá osloví majiteľa účtu, na ktorý platba odišla. Ďalší postup závisí od príjemcu, či vám peniaze vráti alebo nie. Ak príjemca odmietne peniaze vrátiť, jedinou možnosťou je vymáhať ich súdnou cestou.

  Súdne vymáhanie je zložitý a zdĺhavý proces, navyše náklady na vymáhanie navyšujú aj poplatky bánk za sprostredkovanie. Vysokým poplatkom sa môžete vyhnúť, ak sa platba uskutočnila v rámci jednej banky. Súdne poplatky predstavujú niekoľko percent z vymáhanej sumy. Šanca na úspech v súdnom spore je vysoká, pretože nezákonné obohatenie môžete jednoznačne dokázať na základe bankového výpisu. Súd môže navyše priznať náhradu trov konania vrátane nákladov na právne zastupovanie.

  Zvážte vymáhanie menšej sumy súdnou cestou, pretože poplatky by mohli túto sumu prevýšiť a teda sa to možno ani neoplatí.

  Postup pri žiadaní o vrátenie peňazí

  • Požiadate svoju banku o sprostredkovanie vrátenia chybnej platby.
  • Žiadosť o sprostredkovanie vrátenia peňazí banka pošle neoprávnenému príjemcovi.
  • Banka príjemcu svojho klienta požiada o vrátenie tejto platby a zároveň ho informuje, že ak platbu nevráti do 7 kalendárnych dní odo dňa doručenia žiadosti, oznámi jeho identifikačné údaje platiteľovi za účelom vymáhania bezdôvodného obohatenia.
  • Ak príjemca peniaze na základe výzvy nevráti, tak potom zvažujte vymáhanie súdnou cestou.

  V prípade bezdôvodného obohatenia platí dvojročná premlčacia lehota, ktorá začína plynúť od okamihu prevodu a od momentu, keď sa osoba, ktorá peniaze omylom poslala, dozvie, kto sa na jej úkor obohatil. Žalobu na súd je potrebné podať v tejto lehote, pretože samotná výzva nestačí.

  Ak ste cez internetbanking poslali peniaze na nesprávny účet a zistili ste to, môžete sa pokúsiť platbu stornovať priamo v internetbankingu. Ak však platbu odošlete na účet v rovnakej banke, peniaze z vášho účtu odídu takmer okamžite.

  Komentáre

  Najnovšie články

  Podobné články