Viac

  Pozor na ústne dohody o pôžičkách! Aj pri priateľoch a známych

  Predvianočný čas súvisí u mnohých ľudí aj s požičiavaním si peňazí. No nielen vtedy. Rýchle pôžičky, nákupy na splátky alebo požičiavanie si od kamarátov či dokonca úžerníkov. Mnohým ľuďom už banka nepožičia a tak hľadajú riešenia práve u tých posledných dvoch spomenutých možností. Lenže tým sa iba zvyšuje celková zadlženosť človeka, aj keď si požičal od kamaráta. Aj kamarátom a rodine sa totiž patrí vrátiť to, čo sme si od nich požičali. Pretože takto je to správne. Mnohé priateľstvá však skončili práve na požičiavaní a nevracaní peňazí, čo je veľmi smutné. Častokrát totiž tie peniaze šli úplne na nejaký zbytočný účel, bez ktorého sa človek mohol zaobísť alebo si naňho mohol našetriť. Dávajte si na to pozor. Nechcete, aby sa o vás v okolí hovorilo ako o tom, komu netreba požičať alebo ako o niekom, kto nezdvíha telefóny, pretože nemá na vrátenie požičaných peňazí. A pri takejto finančnej “transakcii” sa počíta s tým, že ten kto peniaze požičiava, sa u dlžníka nijak nepoistí. Žiadna zmluva, žiadny termín splatnosti dlhu. Načo? Stačí predsa čestné slovo.

  Kým niekomu požičiate peniaze, zvážte, či vám ich dotyčná osoba bude schopná aj vrátiť a či sa tým v zásade nezmení váš vzťah. Pretože ľahko sa požičiava, ťažko sa vracia. Navyše, ak o tom neexistuje žiadny záznam.

  Aj sami, alebo za pomoci právnika si viete pripraviť zmluvu o pôžičke. Tá by mala obsahovať údaje o veriteľov a dlžníkovi, aby bolo jasné, kto komu požičiava. Ďalej výšku pôžičky, dohodu o výške splátok, splatnosť, prípadne úrok. A samozrejme dátum a miesto podpísania zmluvy a oba podpisy. Tie nemusia byť overené, no je lepšie navštíviť notára alebo matriku.

  Zmluva o pôžičke môže byť uzatvorená aj ústne, keďže Občiansky zákonník písomnú formu nevyžaduje. No to neznie príliš dôveryhodne. Jednoznačne vám preto odporúčame zmluvu v písomnej forme a so všetkými náležitosťami. Inak môže dôjsť aj k situácii, že nebudete mať ako dokázať, že ste peniaze požičali, alebo že ste ich dlžníkovi nepodarovali. Dlžník by vám na základne ústnej dohody peniaze vrátiť nemusel. Ak predsa len pôjdete do ústnej dohody, pošlite peniaze dlžníkovi na účet a do poznámky uveďte, že ide o pôžičku. Ideálne aj informáciu o tom, dokedy majú byť peniaze vrátené.

  Premlčacia doba

  Premlčanie pohľadávky závisí od dátumu splatnosti, nie od dňa požičania peňazí. V prípade úpravy zmluvy Občianskym zákonníkom je premlčacia doba tri roky a začína plynúť nasledujúci deň od dňa splatnosti. Dlžníkovi teda do karát hrá fakt, že po uplynutí tejto doby nebude jeho záväzok vymáhateľný. Dlžníci sa totiž snažia všelijakými spôsobmi vyvliecť zo svojich záväzkov. Častokrát aj keď je to dobrý kamarát alebo príbuzný. Svoje dlhy spochybňujú, majú množstvo výhovoriek, začnú byť vyhýbaví, naťahujú čas. A častokrát aj preto, aby dosiahli premlčanie.

  Ak požičiavate peniaze známemu, zvážte, či ide o nevyhnutnú situáciu, alebo či tým, že mu nepožičiate, mu nedáte potrebnú lekciu. Či v ňom nenaštartujete aktivity, aby si tie peniaze zarobil. Alebo aby si uvedomil, že požičiavať si treba na nevyhnutné veci. Nie na zábavu, ani na darčeky, ani na dovolenky, ani aby mohol ísť večer hostiť celú partiu do baru. A už vôbec nehovoriac o vysokých položkách, ktoré sa ľahko požičajú, ešte ľahšie minú, no ťažko sa vracajú. A môže to stáť aj priateľstvo, dobré vzťahy, dobré meno, pokojný spánok.

  Komentáre

  Najnovšie články

  Podobné články