test
Viac

  Viete prečo je strach najväčší zabijak našej psychiky?

  Mať strach, znamená báť sa, mať z niečoho obavy, vytvárať si v sebe pochybnosti a očakávať niečo, o čom vieme, že je to nepríjemné, bolestivé, problémové, alebo niečo, čo je pre nás neznáme, či nové.

  Mať strach, znamená báť sa, mať z niečoho obavy, vytvárať si v sebe pochybnosti a očakávať niečo, o čom vieme, že je to nepríjemné, bolestivé, problémové, alebo niečo, čo je pre nás neznáme, či nové.

  Strach je emócia, ktorá v nás vyvoláva negatívne pocity. Pocity obáv, úzkosti, frustrácie, pochybností, zlyhania a pod.

  Malé dieťa nezažíva strach v situáciách, v ktorých dospelý človek. Nemá dôvod báť sa niečoho, čo nepozná, čo ešte nezažilo na vlastnej koži. Neuvedomuje a nespája si súvislosti do takej miery, ako dospelý človek.

  Nepozná krutosti, ublíženia, zlo, násilie, podrazy, či iné negatívne životné faktory. Dieťa rieši práve to, čo má, čo vidí, čo potrebuje. Ak by začalo pociťovať strach, nedosiahlo by to, čo si zaumienilo.

  Prečo je strach zabijak našej psychiky

  Zodpovednými za prítomnosť strachu sme každý sám za seba. Každý sám za seba prežívame akékoľvek životné situácie spôsobom, ktorý je pre nás buď prijateľný, alebo nie.

  Pokiaľ veľkú časť nášho života prežívame v strachu pred niečím, z niečoho, z niekoho, sme na najlepšej ceste k psychickému zrúteniu. Žiaden živý organizmus nie je prirodzene nastavený tak, aby žil dlhodobo v strachu.

  Ako sa však zbaviť pocitu, ktorý navonok nevidno, ale rozožiera naše vnútro a narúša našu psychiku a myslenie?

  Pocity, ktoré sa odohrávajú v našom organizme a uvedomujeme si ich, sú pocity, s ktorými sa dá krásne pracovať. Pokiaľ si uvedomujeme, čo spôsobuje náš vnútorný strach, obavy a úzkosti, vieme to zmeniť.

  Vieme vedome zmeniť pocit strachu, na pocit istoty, pocit známeho, pocit prijatia a akceptácie niečoho. Strachu sa zbavíme za predpokladu, že sa prestaneme báť toho, čo v nás strach vyvoláva.

  Ak nám to pomôže, treba sa jednoducho vyhnúť človeku, situácii, práci, prostrediu a čohokoľvek, čo v nás strach vyvoláva.

  Vždy treba brať ohľad na seba, svoje vnútorné prežívanie a to, aby nám situácie a ľudia nespôsobovali vnútorný nekľud a nepohodu. Treba však vedieť rozlíšiť, či zdrojom nášho strachu sú naozaj vonkajšie okolnosti a nie iba my, sami.

  Viete prečo je strach najväčší zabijak našej psychiky?

  Častokrát sa nám stane, že naše vnútorné prežívanie je niečím narušené, môžeme byť momentálne unavení, vyčerpaní a začneme prežívať určité pochybnosti, nedôveru v seba, v svoje schopnosti až to vyústi k neopodstatnenému pocitu strachu.

  Ak sa strach začne nekontrolovateľne šíriť v našej mysli, zasiahne nielen našu psychiku, ale aj fyzické telo. Strach môže spôsobiť zlyhanie a kolaps nášho organizmu. Môže spôsobiť depresie, zošedivenie, panické poruchy, poruchy úzkosti, ale aj ťažké ochorenia, až smrť.

  Nič nie je pre psychiku človeka horšie, ako žiť život s pocitom strachu.

  Strach nevyvoláva v nás iba pocit strachu, ale celý rad negatívnych a deštrukčných foriem prežívania, ako bolesť, úzkosť, pochybnosť, zármutok, bezvýchodiskovosť a pod. S pocitom strachu neprirodzene vnímame, prežívame, spracovávame a reagujeme na akékoľvek podnety.

  Náš spôsob konania pod strachom je úplne odlišný, ako pri pocite spokojnosti a pozitívneho nastavenia mysle. Zbaviť sa strachu znamená, zbaviť sa emócii, ktoré naštartovala informácia v našej mysli.

  Strach, ktorý pociťujeme je našim vlastným strachom a odstrániť ho môžeme iba za predpokladu, že začneme pracovať na posilnení vlastnej psychiky.

  Ak aj máme strach opodstatnený, z určitej prežitej situácie, prípadne situácie, ktorú ešte len budeme musieť prežiť, neprináleží nám, aby sme si sami v sebe emóciu strachu ešte viac rozdúchavali.

  Keď nejde o život, nejde o nič. Nikdy nie je nič také strašné, ako to v prvom momente vnímame. Častokrát vnímame náročné situácie práve cez emócie, ktoré potláčajú reálny základ a zastierajú prijímanú informáciu.

  Odstránením všetkých nežiaducich emócii, postupne odstránime strach. Strach z niečoho, čo sa stalo, alebo sa môže stať.

  Nech sa stane čokoľvek, treba si udržať zdravé vedomie a nepodľahnúť vlastným ničivým emóciám.

  Niekedy je naozaj veľmi, veľmi náročné prijať fakt, ako realitu, ktorú už nemôžeme zmeniť. Jediným najúčinnejším a najmenej bolestivejším riešením však je, skloniť hlavu, poďakovať sa, prijať to, čo je pre nás nepríjemné a kráčať hrdo a sebavedome ďalej.

  Netreba si udržiavať strach, stres, či smútok, treba opäť začať vnímať krásu, lásku, radosť a byť za to vďačným.


  Silvia Macháčková

  www.bohatstvomysle.com

  Nekonečné možnosti a genialita nášho myslenia ma fascinuje natoľko, že sa tejto oblasti venujem profesionálne. Som zakladateľkou projektu Bohatstvo Mysle, lektorkou a autorkou viacerých e-bookov v oblasti osobnostného rozvoja a práce s myslením: https://www.bohatstvomysle.com/e-shop/.

  Podporujem pozitívny životný štýl bez prítomnosti stresu, mám rada vnútornú rovnováhu, individualitu osobnosti, diskusie, náročný filozofický a intelektuálny spôsob myslenia. Myslenie je najdôležitejším nástrojom k nášmu osobnostnému rozvoju, a ak sa nám ho podarí skrotiť a prevziať nad nim plnú moc, až vtedy si začneme vytvárať cestu vlastným životom

  Komentáre

  Najnovšie články

  Podobné články