Princíp fungovania sieťového marketingu

5228

Základná podstata sieťového marketingu. Dá sa zhrnúť do jednej vety – predávať stanovený produkt zákazníkom. A preto týmto spôsobom, pretože väčšina zákazníkov, teda tých oslovených, tento produkt buď nepozná alebo je pre nich úplne nový.

Čo je ďalšia podstatná vec, platenie predajcovi, teda sprostredkovateľovi, vďaka ktorému sa dozviete o tomto produkte, iba za výkon, ktorý dosiahol. Teda podľa toho, aký bol aktívny. Čo sa týka predaja.

Možnosť podielu aj na výkonoch spolupracovníkov

Systém sietí. Každý sieťový marketing tak funguje. Práve preto sa aj volá sieťový. Spočíva to v tom, že človek si robí pod sebou siete. Konkrétne siete ľudí. Z ktorých aj profituje. Za to, že tých ľudí zavolal do biznisu. Je to samozrejme férové. Naviac, ak jednotlivec ochorie alebo sa mu stane nejaký úraz a nemôže pracovať, má tu svoj tím, ktorý mu zabezpečí, aby niečo zarobil.

Tento princíp máte podobný napríklad so vstupom úplne nového podniku na trh. Predsa on bude ten, ktorý z toho vyprofituje najviac. A to preto, že vstúpil na trh ako prvý. Tie ostatné ho začnú iba kopírovať.

Klasické vs. binárne siete

Binárny a klasický. Tak sa člení sieťový marketing. Rozdiely medzi nimi sú jednoduché, avšak treba si dávať pozor, s ktorým z nich začnete pracovať. Princíp je síce ten istý, ale rozdiely medzi nimi vám môžu spraviť mnohokrát „šarapatu“ vo vašej výplatnej páske.

Klasický MLM – spočíva v tom, že ľudia, ktorých ste zavolali do biznisu, sú pod vami. Všetci. Konkrétne priamo pod vami. To znamená, že ak zavoláte do podnikania svojich 10 najlepších kamarátov, ak za jedného dostanete 10 %-ný podiel z výkonu, ktorý spravil, to isté dostanete aj za ostatných. Pretože sa o tomto spôsobe zárobku dozvedeli od vás.

Binárny MLM – na rozdiel od klasického funguje na základe binárneho, teda dvojkového systému. Jeho základná myšlienka spočíva v tom, že každému stačí zavolať do biznisu iba 2 ľudí. Jedného na ľavú, druhého na pravú stranu. Každý z tých 2 ľudí ďalších dvoch a tak ďalej. A teraz vám došla asi tá nevýhoda. Ak by ste v tomto prípade chceli zavolať 10 najlepších kamarátov do vášho podnikania, bol by rozdiel, koho zavoláte prvého. Respektíve ktorých dvoch. Ak by boli Peter a Zuzana prví, pôjdu pod vás.

Karol, Mišo, Nikola a Beáta, ktorých ste zavolali neskôr, musia ísť pod Petra a Zuzanu. A tak to bude pokračovať. To znamená, že Peter a Zuzana získavajú zisk z ľudí, ktorých ste zavolali do biznisu a jediné pripojenie do siete mohlo byť pod nich. Ako máte načrtnuté na druhom obrázku.

Ďalšie riziko nastáva v prípade, že jedna vaša strana bude plniť menšie výkony ako tá druhá. Preto, pretože ste platený podľa tej strany, ktorá dosiahne najnižší výkon.

Napríklad jedna strana dosiahne obrat 10 jednotiek, druhá len 2 jednotky. Z oboch strán ste platený podľa najnižšieho dosiahnutého výkonu, teda konkrétne z 2 jednotiek. Zvyšných 8 jednotiek sa vám automaticky presúva do ďalšieho obdobia a tá druhá strana by ich mala naplniť, ak z toho chcete mať zaplatené.

Vie sa podariť ešte jedna nezhoda. Konkrétne, ak váš človek na ľavej alebo pravej strane nebude aktívny. Ten priamo pod vami. Automaticky všetci ľudia, ktorí sú nad neaktívnym „členom reťazca,“ sú týmto ovplyvnení. Dosť výrazne. Teda konkrétne ich príjem. Ak bude neaktívny, zo siete bude vyradený a pri vyplácaní vášho podielu môže byť problém.

Preto sa odporúčam venovať skôr klasickému sieťovému marketingu. Ale niekedy si jednoducho nemáte možnosť vybrať.

mlm

Prvý obrázok znázorňuje prípad klasické sieťového marketingu. Všetci ľudia, ktorých zavoláte do biznisu, sú na rovnakej pozícii, respektíve vo vašej prvej, jedinej vlne.

Druhý obrázok je prípad binárneho MLM. Ak sú Peter a Zuzana pod vami a chcete zavolať človeka do podnikania, musia z toho profitovať aj oni, pretože inde ho zaradiť nemôžete. Takže za vašu aktivitu profitujete nielen vy, ale aj ľudia, ktorým ste týmto pádom vytvorili časť siete.

PRIDAŤ KOMENTÁR