test
Viac

  Ak cítime urobiť určité rozhodnutie je to signál, že ho máme urobiť

  Častokrát sa neriadime vlastným úsudkom, vlastnou intuíciou, ale spoliehame sa na rady okolia, známych a blízkych. Bránime sa našim vnútorným pocitom a potláčame náš vnútorný hlas.

  Častokrát sa neriadime vlastným úsudkom, vlastnou intuíciou, ale spoliehame sa na rady okolia, známych a blízkych. Bránime sa našim vnútorným pocitom a potláčame náš vnútorný hlas.

  Práve naše vnútorné pocity sú tie najspoľahlivejšie ukazovatele toho, čo je pre nás v živote dobré a čo nie. Náš vnútorný hlas nám presne našepkáva, čo máme robiť, ako sa máme rozhodnúť.

  Zo strachu, z pocitu neistoty, zodpovednosti, či možným zlyhaním svoj vnútorný hlas nepočúvame. Radšej budeme tápať, prekračovať na mieste a čakať, či sa niečo samé udeje, či napraví.

  Ak cítime urobiť určité rozhodnutie, je to signál

  Naša myseľ prijíma každý deň obrovské množstvo informácii, ktoré následne spracováva, analyzuje, zatrieďuje, dedukuje, či používa ako odrazový mostík pre ďalšie myšlienky, nápady a ich realizáciu.

  Vzhľadom na jedinečnosť každého človeka a jeho spôsobu myslenia je myseľ každého z nás ten najzodpovednejší ukazovateľ toho, čo je pre nás správne a čo nie. Myseľ každého človeka si prešla komplexným životom, skúsenosťami, zážitkami, situáciami, či už príjemnými, alebo nie a najlepšie vie vyhodnotiť, prijímané informácie.

  Vyhodnocovať prijímané informácie nemusíme iba formou racionálnou, slovne, či písmom, ale častokrát vyhodnocujeme situáciu a interpretáciu našich myšlienok formou precítenia určitého pocitu, intuície, predstavivosti situácie.

  Na to, aby sme vedeli správne interpretovať prijaté informácie, stačí sa dobre orientovať vo vlastných emóciách. Stačí drobný negatívny náznak v našich pocitoch z prijímanej informácie a vieme, že niečo nie je tak, ako má byť.

  Ak situáciu následne zanalyzujeme zistíme, čo za našim negatívnym pocitom stojí. Tí, ktorí pracujú s vlastnou intuíciou už nemusia analyzovať dôvody, pretože vedia, že vlastná intuícia človeka nikdy nesklame.

  Pokiaľ cítime, že máme prijať určité rozhodnutie, nie je najmenších pochýb o tom, že to nemáme urobiť

  Naše pocity sú veľmi dôležité a sú kompatibilné s našimi myšlienkami a informáciami, ktoré sa nachádzajú v našom nevedomí, podvedomí a samozrejme vedomí. Ignorovať signály, ktoré vysiela naše vnútro znamená, ísť sám proti sebe.

  Skôr, či neskôr sa aj tak dopracujeme k tomu, čo sme cítili urobiť hneď na začiatku, ale s rozsiahlejšími následkami, ktoré poznačia hlavne nás samotných.

  Nič spoľahlivejšie pre nás od nášho myslenia a našej intuícii neexistuje

  Kto iný, ak nie my sami, sme so sebou nepretržite celý život. Kto iný zdieľa s nami všetky zážitky, pocity, krivdy, traumy, úspechy, či neúspechy? Nikto, okrem nás.

  Napriek záhadným okolnostiam sa neustále spoliehame na druhých, viac veríme a dávame na rady druhých, ako na svoje vlastné. Tým poukazujeme na svoju vnútornú slabosť, neistotu v prijímaní rozhodnutí a nízkej zodpovednosti a dôvere spoľahnúť sa na vlastné myslenie a intuíciu.


  Silvia Macháčková

  www.bohatstvomysle.com

  Nekonečné možnosti a genialita nášho myslenia ma fascinuje natoľko, že sa tejto oblasti venujem profesionálne. Som zakladateľkou projektu Bohatstvo Mysle, lektorkou a autorkou viacerých e-bookov v oblasti osobnostného rozvoja a práce s myslením: https://www.bohatstvomysle.com/e-shop/.

  Podporujem pozitívny životný štýl bez prítomnosti stresu, mám rada vnútornú rovnováhu, individualitu osobnosti, diskusie, náročný filozofický a intelektuálny spôsob myslenia. Myslenie je najdôležitejším nástrojom k nášmu osobnostnému rozvoju, a ak sa nám ho podarí skrotiť a prevziať nad nim plnú moc, až vtedy si začneme vytvárať cestu vlastným životom

  Komentáre

  Najnovšie články

  Podobné články