Viac

  Ako prijímať životné zmeny, ktoré sme neočakávali?

  Akékoľvek zmeny v našom živote sú neoddeliteľnou súčasťou nás. Podľa informačného obsahu určitej životnej zmeny, pôsobia tieto zmeny na náš osobnostný rozvoj, emocionálne a intelektuálne prežívanie.

  Akékoľvek zmeny v našom živote sú neoddeliteľnou súčasťou nás. Podľa informačného obsahu určitej životnej zmeny, pôsobia tieto zmeny na náš osobnostný rozvoj, emocionálne a intelektuálne prežívanie.

  Akákoľvek zmena v našom živote je zároveň zmenou nášho myslenia, nášho vnútorného prežívania a následného radu vykonávaných náležitosti. Každá zmena v nás vyvolá určitý pocit, následné myšlienky, ktoré sa sformujú do názorov, ktoré ovplyvnia naše ďalšie správanie a konanie.

  Čím náročnejšia zmena

  Čím náročnejšia životná zmena, tým racionálnejšie a neemotívnejšie správanie by sme si mali zachovať. Nepoddávať sa vlastným emóciám, ktoré zmena nekontrolovateľne spustila. Dôležité je uvedomiť si, že každá zmena, ktorá sa v našom živote vyskytla je pre nás dôležitá a nevyhnutná.

  Nič sa neudeje len tak, pre nič, za nič. Všetko má svoje opodstatnenie a príčinu. Či už sa to týka príjemných zmien, alebo menej príjemných.

  Ako prijímať životné zmeny, ktoré sme neočakávali?

  Ako sa naučiť prijímať životné zmeny, ktoré sme neočakávali, zasiahli náš život nepripravene, bez predošlého upozornenia?

  Najspoľahlivejším riešením je prijať každú zmenu otvorenou a čistou mysľou. Nič k zmene nepridávať, myšlienkovo ju nedeformovať, neodsudzovať a nevnímať ju prostredníctvom negatívnych emócii. Akúkoľvek zmenu treba v pokoji prijať, často aj rozdýchať a následne rozmýšľať nad riešením.

  Nikdy netreba riešiť situáciu s rozrušenou mysľou. Rozrušená myseľ rozmýšľa deštrukčne, až pokým sa opäť neukludní. Deštrukčná myseľ nikdy neprinesie racionálne, konštruktívne a pozitívne riešenie.

  Treba sa uistiť, že naše vedomie opäť prevzalo kontrolu nad akoukoľvek životnou zmenou v podobe opätovného nadobudnutia vnútornej rozvahy, pokoja a nadhľadu. Ak by sme prepadli panike, či zúfalstvu, nič by nám to nepomohlo. Vedome si treba vedieť kontrolovať deštrukčné a negatívne emócie, ktoré by zhoršili náš vnútorný pohľad na zmenu.

  Netreba sa báť

  Netreba sa báť prijímať akékoľvek životné zmeny pokojne, aj keď sú smutné, nepríjemné, či inak nepohodlné. Vždy je dôležité, ak si uvedomíme, že pokiaľ sa zmena udiala, jednoducho už existuje a nedá sa zvrátiť. Nech by sme vnútorne prežívali tie najhoršie emócie, získame nimi iba ďalšie seba ničenie, nie nápravu situácie.

  Vnímať akúkoľvek zmenu s pokorou, nevyhnutnosťou a životnou skúškou pre nás, nás naučí nekategorizovať životné zmeny na pozitívne, či negatívne, ale prijímať ich s otvorenou a čistou mysľou také, aké sú.

  Každá zmena, ktorá sa nám v živote udeje nás má niečo nové naučiť, niekam posunúť z miesta, v ktorom sme sa práve nachádzali a vytrhnúť z vlastnej letargie pohodlnosti a stereotypu.

  Nie je dôležité aké zmeny sa nám v živote dejú, dôležitý je náš individuálny prístup, spôsob ich prijímania a pochopenia. Životné zmeny na nás pôsobia negatívne nie pre ich obsah, ale pre ich nesprávny spôsob interpretácie a spracovávania v našom myslení.


  Silvia Macháčková

  www.bohatstvomysle.com

  Nekonečné možnosti a genialita nášho myslenia ma fascinuje natoľko, že sa tejto oblasti venujem profesionálne. Som zakladateľkou projektu Bohatstvo Mysle, lektorkou a autorkou viacerých e-bookov v oblasti osobnostného rozvoja a práce s myslením: https://www.bohatstvomysle.com/e-shop/.

  Podporujem pozitívny životný štýl bez prítomnosti stresu, mám rada vnútornú rovnováhu, individualitu osobnosti, diskusie, náročný filozofický a intelektuálny spôsob myslenia. Myslenie je najdôležitejším nástrojom k nášmu osobnostnému rozvoju, a ak sa nám ho podarí skrotiť a prevziať nad nim plnú moc, až vtedy si začneme vytvárať cestu vlastným životom

  Komentáre

  Najnovšie články

  Podobné články