Viac

  3 najpoužívanejšie signály, ktoré musí mať vo výbave úspešný trader

  Vo svete tradingu existuje veľké množstvo signálov a rôznych patternov, ktoré sa dajú použiť na načasovanie vstupu do obchodu. Záleží od štýlu obchodovania, skúsenostiach tradera ale aj obchodovanej komodite.

  Vo svete tradingu existuje veľké množstvo signálov a rôznych patternov, ktoré sa dajú použiť na načasovanie vstupu do obchodu. Záleží od štýlu obchodovania, skúsenostiach tradera ale aj obchodovanej komodite.

  Nie všetky signály fungujú rovnako spoľahlivo na každom trhu. Na začiatok je vhodné vybrať si 1 alebo 2 signály a postupne po ich zvládnutí si trader môže pridať niekoľko ďalších. Pozrime sa na tie základné, ktoré by mal ovládať každý.

  Pin bary (Shooting star, Hammer, Pinokio bar…)

  Sú asi najpoužívanejším patternom v price action tradingu. Tento pattern zobrazuje silný pohyb ceny jedným smerom a následný návrat ceny po jej odmietnutí trhom.

  Pozostáva iba z jednej sviečky (pri sviečkovom zobrazení grafu), ktorá má dlhý chvost na hornej (pri bearish pin bar) alebo na dolnej (pri bullish pin bar) strane od tela.

  Samotný “chvost” má veľa názvov a môžete naraziť na pomenovania ako “tieň” alebo “knôt”. Niekedy má ešte tzv. nos na opačnej strane tela.

  Treba si uvedomiť, že samotný pin bar nič neznamená pokiaľ sa nenachádza v správnej pozícií. Jeho tvar a orientácia sú dôležitým ukazovateľom, ale treba v prvom rade sledovať ako ďaleko sa nachádza od kľúčových úrovní.

  Ďalším dôležitým údajom je časový rámec v ktorom obchodujeme. Pin bar v dennom alebo 4 hodinovom grafe má ďaleko väčšiu váhu ako v 30 alebo 5 minútovom grafe. Z vlastných skúseností môžem povedať, že najnižší časový rámec v ktorom má zmysel obchodovať stratégiu založenú na pin baroch je 1 hodinový graf.

  Už pri 1 h sa na trhu vytvára tak veľa falošných signálov, že je takmer nemožné vytvoriť dlhodobý zisk (aspoň pri mojom štýle obchodovania).

  Nemôžeme zabúdať na orientáciu pin baru vzhľadom k trendu.
  Na obrázku sú zobrazené dva základné rozdelenia pin barov podľa smeru. Šípky zobrazujú smer, ktorý by mal podľa signálu nasledovať.
  Pin bar
  Obchod vždy otvárame v smere,kde sa nachádza telo pin baru (oproti chvostu).

  Nastať môžu dva prípady:

  • pin bar naznačuje pokračovanie trendu, vtedy je orientovaný tak, že jeho chvost sa nachádza v smere odkiaľ trend prichádza.
  • pin bar naznačuje možný obrat trendu. Vtedy sa chvost nachádza na opačnej strane (tam kde by trend teoreticky mal pokračovať ak by nenastal obrat). Samozrejme zo samotného pin baru sa nedá vyčítať čo sa bude na trhu diať. Preto je dôležitá jeho poloha vzhľadom ku klúčovým úrovniam a rovnako aj orientácia k trendu.

  Obchodujeme len tie pin bary, ktoré spĺňajú potrebné podmienky a sú podložené minimálne jedným ďalším faktorom!

  Pin bar musí spĺňať niekoľko charakteristík aby bol platný:

  • Telo sviečky (body) musí byť menšie ako chvost (ideálne maximálne 1/3 celkovej dĺžky)
  • Telo sa nachádza v blízkosti jedného z koncov pin baru. Čím je telo bližšie k high (najvyššia dosiahnutá cena v rámci danej sviečky) alebo low (najnižšia dosiahnutá cena v rámci danej sviečky), tým je pin bar presnejší.
  • Telo by malo byť čo najmenšie. Opäť platí, že čím je telo menšie, tým je pin bar kvalitnejší a presnejší.
  • Chvost pin baru (tieň) by mal byť čo najdlhší.

  Pin barSchválne som vyznačil len niektoré Pin bary. Skúste sa pozrieť či nájdete ďalšie

  Inside bary

  Sú to patterny (formácie), ktoré pozostávajú z minimálne 2 sviečok. Podstatou je menšia sviečka, ktorá sa celá nachádza vo “vnútri” predchádzajúcej (materskej) sviečky. Tento pattern predstavuje určitú konsolidáciu alebo nerozhodnosť na trhu.

  Inside bar nemusí vždy pozostávať iba z 2 sviečok. Často sa stáva, že po sebe nasleduje niekoľko vnútorných sviečok pokiaľ nastane prerazenie materskej sviečky.
  Inside barPri pohľade na graf s nižším časovým rozpätím sa inside bar javí ako tzv. trojuholník, kedy cena postupne smeruje do jedneho bodu ale zvyčajne približne v 2/3 vzdialenosti prerazí hranicu a pokračuje v pôvodnom smere.

  Inside bary vznikajú po veľkom trendovom pohybe a môžu predstavovať obrat smeru alebo pokračovanie v smere hlavného trendu.

  Ja osobne ich obchodujem výlučne ako signál na pokračovanie trendu a odporúčam minimálne na začiatku robiť to isté. Rovnako ako pri pin baroch aj tu je väčšia pravdepodobnosť úspešného obchodu pri vyššom časovom grafe (1D alebo 4H).

  Veľkou výhodou inside barov je ich percentuálna úspešnosť a možnosť použitia malého SL. O tom ale viac nabudúce.

  Inside barNa obrázku vidno, že Inside bary sa v trendoch vyskytujú naozaj často. Vyznačené sú opäť len niektoré.

  Fakey

  Je posledným z trojice patternov, ktoré spomeniem v tomto článku. Tento signál je do určitej miery rovnaký ako inside bar. Rozdiel je v tom, že pri inside baroch cena prekoná hranicu high alebo low materskej sviečky (najvyššia alebo najnižšia úroveň) a pokračuje v pôvodnom smere hlavného trendu.

  Pri Fakey formáciách dochádza po prekonaní hranice high alebo low materskej sviečky k “odmietnutiu” ceny trhom a jej následnému otočeniu opačným smerom. Často to potom na vyššom časovom grafe vyzerá ako inside bar po ktorom nasleduje pin bar.

  To nám naznačuje, že na strane pôvodného smeru ako sa cena rozbehla je veľké množstvo sellerov (pri smere na hor) alebo buyerov (pri smere na dol) a dá sa s určitou pravdepodobnosťou predpokladať, že cena bude pokračovať opačným smerom.
  FakeyFakey pattern na obrázku pozostáva z Inside baru na ktorý nadväzuje Pin bar. Ten naznačuje falošné (Fake) prerazenie úrovne jedným smerom a následné otočenie smeru ceny do opačnej strany.

  Niekedy je komplikované odhadnúť či signál predstavuje inside bar alebo fakey a preto odporúčam počkať minimálne na 3 uzavreté sviečky. Prvá je materská po ktorej nasleduje menšia sviečka (inside bar).

  Pokiaľ sa tretia sviečka uzavrie nad (alebo pod v klesajúcom trende) materskou, môžeme uvažovať o inside bare a s ohľadom na klúčové hranice a smer trendu otvoriť pozíciu long alebo short.

  Ak tretia sviečka prekoná materskú a potom sa vráti a uzavrie vo “vnútri” materskej sviečky, tak uvažujeme s fakey formáciou a vtedy otvárame pozíciu proti pôvodnému smeru tretej sviečky.

  Občas sa stáva, že inside bary pozostávajú z viacerých sviečok ako 2. Vtedy treba počkať na prvú sviečku, ktorá sa uzavrie nad (pod) hranicou materskej sviečky a tá nám určí, či ide o inside bar alebo fakey.

  Fakey

  Záver

  Tieto signály sú základným kameňom stratégie väčšiny price action traderov. Dôvodom je ich jednoduchosť a vysoká úspešnosť. Ako som už spomínal, slúžia na načasovanie vstupu do pozície v prípade, že sú splnené ostatné podmienky a samotný signál je v správnom smere.

  AK SA TI ČLÁNOK PÁČIL, ZDIEĽAJ HO S PRIATEĽMI ?


  Komentáre

  Najnovšie články

  Podobné články