Ako plniť svoje osobnostné ciele – stanovte si 7-denný plán!

Tí zodpovední z nás vedia, aké dôležité je plniť si pracovné deadliny. A ak ste vo svojej práci aj naozaj úspešní je na 99 % pravdepodobné, že si svoje deadliny aj plníte...

2240

Tí zodpovední z nás vedia, aké dôležité je plniť si pracovné deadliny. A ak ste vo svojej práci aj naozaj úspešní je na 99 % pravdepodobné, že si svoje deadliny aj plníte. Prečo si teda nestanoviť deadliny a presne časovo vymedzené ciele aj v súkromnej sfére nášho života?

Medzi ľuďmi 21. storočia prevláda názor, že práca je prvoradá. Pyramída hodnôt je diametrálne odlišná, ako to bolo kedysi.

V tých najspodnejších podlažiach je zdravie, rodina, láska a na vrchol sa šplhá práca, kariéra a úspech. A kde zostalo naše JA? Kde zostal vlastný osobnostný rozvoj? Kde zostal život?

V prvom rade je potrebné si uvedomiť, že práca je iba práca. Samozrejme, patrí medzi najdôležitejšie súčasti človeka, no do popredia všetkého musíme klásť vždy seba. Svoj osobný rozvoj. Svoje šťastie.

Šťastie našich blízkych. Pracovné deadliny máte v malíčku! Ale stále je to o plnení cieľov niekoho iného. Potrebujete plniť svoje vlastné ciele. Nastavte si deadliny svojho života!

Praktické skúsenosti ukazujú, že najlepšie je stanoviť si 7-denný plán svojich osobnostných cieľov. Prečo sedem? Pretože šesť je málo a osem už veľa. A jeden týždeň tvorí ľahko uchopiteľný časový celok.

So svojím plánom nemusíte začínať v pondelok, v pondelok začínate hádam s úplne všetkým. S plnením svojich úloh začnite v nedeľu alebo vo štvrtok a keď uplynie jeden týždeň, spravte si rekapituláciu a vyhodnotenie svojich zadaní.

Napríklad. Dajte si týždeň na to, aby ste dočítali knihu, ktorú čítate už niekoľko mesiacov alebo rokov. Dajte si týždeň na to, aby ste obmedzili príjem cukru. Dajte si týždeň na to, aby ste upratali šatník.

Dajte si týždeň na to, aby ste sa s partnerom porozprávali na dlho odkladanú nepríjemnú tému. Svoje týždenné ciele si zapíšte a keď týždeň uplynie, spravte si vyhodnotenie formou odmeny a trestu.

Ak sa vám niektoré ciele splniť nepodarí, nemávnite nad tým rukou. Vaša myseľ sa musí nastaviť na sebadisciplínu a ak si dovolíte svoje záväzky porušovať, filozofia 7-denného plánu nebude nikdy fungovať.

Vymyslite si formu trestu a nesplnený záväzok presuňte do ďalšieho týždňa. Naopak, ak sa vám podarí všetky body z vášho zoznamu splniť, odmeňte sa a tak sa motivujte k ešte väčšiemu úspechu pri plnení ďalšieho plánu.

Na 7-denný plán si nedávajte úlohy z donútenia. Napíšte tam veci, ktoré naozaj chcete dosiahnuť, veci, ktoré vás posunú dopredu ako osobnosť, na tvári vyčaria úsmev a v srdci rozlejú šťastie. Vy ste stred svojho vesmíru, robte niečo iba pre seba! 7-denný akčný plán vám s tým pomôže.

PRIDAŤ KOMENTÁR