Viac

  Trhové cykly v investovaní – ich fázy, časovanie a využitie

  Trhový cyklus je pre investorov nesmierne dôležitý. Dokáže vám povedať, kedy máte agresívne investovať a naopak kedy máte prepnúť na defenzívnu stratégiu. A áno, hovorím o časovaní trhu.

  Trhový cyklus je pre investorov nesmierne dôležitý. Dokáže vám povedať, kedy máte agresívne investovať a naopak kedy máte prepnúť na defenzívnu stratégiu. A áno, hovorím o časovaní trhu.

  Tento článok je sumárom tých najzaujímavejších myšlienok z knihy od autora Howard Marks: Mastering the Market Cycle: Getting the Odds on Your Side. Ak ste ju ešte nečítali, určite vám ju odporúčam.

  Pochopíte z nej, že trhové cykly tu vždy boli a pokiaľ sa ľudia nezmenia, vždy aj budú. Ak navyše dokážete rozoznať, kde sa približne v cykle nachádzame, budete vedieť, čo bude nasledovať (skôr či neskôr).

  Poďme ale k tým myšlienkam.

  Čo je to trhový cyklus?

  Trhový cyklus je pojem, ktorý sa používa, ak určité situácie počas dostatočne dlhého obdobia vykazujú pravidelne sa opakujúci vzorec správania. Pri trhových cykloch vyzerá tento trend nasledovne:

  Ako vidíte, dlhodobý trend je rastúci, no počas krátkych období vidíte silnú osciláciu okolo tohto dlhodobého trendu.

  Faktom je, že v skutočnosti však situácia ostane na úrovni dlhodobého trendu len veľmi krátko. Práve naopak – väčšinu času trávi buď v panike alebo mánii.

  Typy cyklov

  Existujú viaceré typy cyklov – ekonomický, úverový, realitný atď. I keď každý má svoje špecifiká, vo svojich charakteristikách sa veľmi nelíšia.

  Navyše viaceré spolu súvisia a vidíte ich súbežne. Napríklad úverový cyklus je skoro vo všetkých prípadoch spúšťačom rastovej fázy cyklu.

  Ako hovorí Howard Marks – „Za každou krízou môžete nájsť zlé úvery.“ Spomeňte si na krízu v 2007 roku – v Amerika sa doslova rozdávali úvery na bývanie.

  Vrchol dosiahli, keď banky ponúkali tzv. ‚Ninja úvery‘ – No Income, No job, No assets.. V Európe to boli najmä úvery štátom resp. bankám, ktoré ich v žiadnom prípade nemohli splatiť (situácia na Islande či PIGS krajiny).

  Fázy cyklov

  Howard Marks definuje tri fázy býčieho cyklu:

  • Fáza keď len minimum ľudí verí, že situácia sa zlepší
  • Fáza keď väčšina ľudí verí, že situácia sa zlepší
  • Fáza keď všetci ‚vedia‘, že dobrá situácia bude trvať navždy

  Kedy by ste investovali vy? Ak ste totiž ako väčšina ľudí, investovali by ste práve v tom najhoršom možnom okamihu tj v tretej fáze.

  Ak však rozumiete trhovým cyklom, viete, že musíte agresívne investovať práve v prvej fáze a naopak prepnúť na defenzívnu stratégiu v tretej fáze.

  Časovanie cyklov

  Cieľom poznania cyklov však nie je predpovedať, kedy presne príde ďalšia kríza, či naopak rýchly rast. To je žiaľ nemožné, pretože v ekonómii nefunguje jednoduché pravidlo príčina -> následok ako to funguje napr. vo fyzike.

  V ekonomike sa totiž do tohto miešajú ľudia a ich emócie. Znamená to, že ak nastane A, neznamená to vždy, že nastane B.

  Ako teda môžete časovať cykly? Jednoducho tak, že nebudete predpovedať, čo sa stane, ale bude sledovať, čo sa deje práve teraz.

  Pozrite sa na tieto situácie a zakrúžkujte si pre seba tú, ktorá je podľa vás momentálne pravdivejšia.

  • ľudia sú optimistickí ohľadne budúceho vývoja v ekonomike vs. ľudia sú pesimistickí
  • banky relatívne voľne poskytujú úvery vs. banky nepožičiavajú resp. požičiavajú len po splnení prísnych podmienok
  • trh rástol a ľudia veria, že porastie ďalej vs. trh klesá a ľudia veria, že bude klesať ďalej
  • ceny väčšiny aktív sú vysoké vs. ceny sú nízke
  • v správach sa hovorí o nových investíciách, developerských projektoch, akciovom trhu, klesajúcej nezamestnanosti vs. hovorí sa o bankrotoch, prepúšťaní a ochrane peňazí
  • ľudia míňajú, kupujú si nové autá, dovolenky vs. ľudia obmedzili svoje výdavky a snažia sa tvoriť si radšej rezervu

  Pozrite sa teraz, kde máte viac zakrúžkovaných odpovedí. Bez toho, aby ste akokoľvek predpovedali budúcnosť ste zistili, kde približne sa v cykle nachádzame. Ako to však využiť?

  Ako využiť znalosť trhových cyklov?

  Ak teda viete, kde približne v cykle sa nachádzame, viete upraviť svoju stratégiu. Ak sa nachádzame v spodnej časti cyklu, je čas agresívne investovať.

  Naopak, ak sa nachádzame vo vrchnej časti cyklu, je čas premeniť čas ziskov na hotovosť prípadne iné bezpečnejšie stratégie.

  Jedno dôležité upozornenie. To, že sa nachádzame v určitej časti cyklu vôbec nehovoré o tom, KEDY príde ďalšia fáza cyklu. Tá môže (najmä kvôli psychológii ľudí) prísť výrazne neskôr, než by vám čísla napovedali.

  Ako som spomínal vyššie, cieľom poznania cyklov je zvýšenie pravdepodobnosti, že sa vyhnete nakupovaniu počas výrazne predraženého trhu (riziko straty kapitálu) a že sa vyhnete ničnerobeniu počas výrazne zlacneného trhu (riziko straty príležitosti).

  Záver

  Uvedomil som si, že v poslednom čase píšem viac o riziku ako o investovaní. I keď to nebol môj zámer, je podľa mňa táto téma (ochrana kapitálu) v súčasnosti pre investorov dôležitejšia ako snaha nájsť vyšší výnos. Najmä keď sa pozriem na fázu cyklu, v ktorej sa momentálne nachádzame.

  Časujete trh alebo máte dlhodobú stratégiu Buy and hold a časovanie neriešite? Budem rád, ak sa podelíte o svoje komentáre.


   

  Komentáre

  Najnovšie články

  Podobné články