test
Viac

  Na úhrady faktúr čakajú firmy v priemere 64 dní

  Podnikateľské subjekty musia byť pri čakaní na úhrady faktúr od svojich zákazníkov či obchodných partnerov trpezlivé. Podľa štúdie Euler Hermes (Economic Outlook: “HIGH STAKES GAME”) trvalo v roku 2016 celosvetovo v priemere až 64 dní, kým bolo za poskytnuté tovary alebo služby zaplatené. Každá štvrtá spoločnosť dokonca dostala úhradu až po 88 dňoch.

  Podnikateľské subjekty musia byť pri čakaní na úhrady faktúr od svojich zákazníkov či obchodných partnerov trpezlivé.

  Podľa štúdie Euler Hermes (Economic Outlook: “HIGH STAKES GAME”) trvalo v roku 2016 celosvetovo v priemere až 64 dní, kým bolo za poskytnuté tovary alebo služby zaplatené. Každá štvrtá spoločnosť dokonca dostala úhradu až po 88 dňoch.

  Na úhrady faktúr čaká 9% spoločností až 120 dní!

  Ešte závažnejším je zistenie, že 9 percent spoločností sa muselo vlani zmieriť s termínom 120 dní, kým došlo k vyrovnaniu ich pohľadávok. Takéto závery prináša štúdia spoločnosti Euler Hermes, pričom oslovených bolo celosvetovo 27-tisíc spoločností.

  štúdia spoločností

  V západnej Európe sa na úhrady faktúr čaká 61 dní

  V západnej Európe sa podľa týchto zistení čaká v priemere 61 dní. Odborníci Euler Hermes zároveň odhadujú, že v prebiehajúcom roku 2017 sa toho veľa nezmení a termín úhrad faktúr celosvetovo zostane na úrovni 64 dní.

  Lehoty platieb faktúr od ich vystavenia v jednotlivých krajinách za rok 2016 v dňoch:

  Najdlhšie čakajúce spoločnosti

  Čína 89
  Grécko 88
  Taliansko 85
  Turecko 80

   

  Tesne pod celosvetovým priemerom

  Brazília 61
  Rusko 58
  Nórsko 56
  Kanada 54
  Nemecko 53
  Veľká Británia 53

   

  Najkratšie čakajúce spoločnosti

  Austrália 50
  Švajčiarsko 49
  USA 49
  Dánsko 48
  Holandsko 46
  Rakúsko 44
  Nový Zéland 42
  • Zdroj: Euler Hermes

  “Sektory ako chemický priemysel, stavebníctvo, informačné a komunikačné technológie a strojové zariadenia dostávajú za svoje pohľadávky zaplatené neskôr, než je celosvetový priemer,”

  poznamenal Peter Mucina, Country Manager spoločnosti Euler Hermes. Rýchlejšie dostávajú podľa neho zaplatené spoločnosti pôsobiace v oblasti maloobchodu, konkrétne gastronómia, domáce potreby a doprava, t. j. skôr ako celosvetový priemer 64 dní.

  Spoločnosť Euler Hermes, svetový líder v oblasti poistenia pohľadávok, zároveň mapovala ukazovateľ insolvencie v 43 krajinách po celom svete. Zistenia poukazujú, že počet firiem ocitajúcich sa v platobnej neschopnosti klesá celosvetovo už len veľmi pomaly.

  Experti spoločnosti Euler Hermes odhadujú, že za rok 2017 sa dostanú na úroveň – 1%. Počty insolvencií na Slovensku by však mali ešte v tomto roku klesať výraznejšie (- 5%).

  V budúcom roku už experti Euler Hermes očakávajú zvrat a predpokladajú nárast počtu firiem, ktoré zaznamenajú finančné problémy a dostanú sa do platobnej neschopnosti o + 1% v roku 2018.

  Komentáre

  Najnovšie články

  Podobné články