asd
Viac

  Uplatnite sa na trhu práce a robte to, čo vás baví

  Napriek klesajúcej nezamestnanosti je na trhu práce stále veľa nezamestnaných, ktorí si nemôžu nájsť dobré zamestnanie.

  Napriek klesajúcej nezamestnanosti je na trhu práce stále veľa nezamestnaných, ktorí si nemôžu nájsť dobré zamestnanie.

  V spoločnosti prevládajú názory, že ľudia, ktorí nemajú vysokoškolské vzdelanie, sa na trhu práce neuplatnia. Nie je to celkom tak, ako sa hovorí.

  Takýto ľudia sa na trhu práce uplatnia. Musia mať ale záujem o daný odbor a musia mať nejaké skúsenosti s danou prácou.

  Uplatnite sa na trhu práce a robte to, čo vás baví.

  Keď viete jazyk, máte možnosť nájsť si lepšie zamestnanie

  Titul pre menom je dôležitý, ale ak daný človek nemá skúsenosti s danou prácou a nevie cudzí jazyk, darmo sa uplatní na trhu práce.

  V súčasnosti väčšina slovenských zamestnávateľov vyžaduje od nových zamestnancov skúsenosti s minimálne jedným cudzím jazykom, ideálne však s dvoma. Keď viete jazyk, máte možnosť nájsť si lepšie platené miesto a dokonca máte možnosť kariérne rásť.

  Na Slovensko prichádzajú zahraničné firmy a záujem o ľudí, ktorí vedia plynule anglicky, bude naďalej rásť.

  Motivujte svoje deti, aby si na hodinách cudzieho jazyka dali záležať na vypracovaní seminárnych prác a projektov v cudzom jazyku. Čím skôr dieťa pochytí základy cudzieho jazyka, tým lepšiu budúcnosť si zabezpečí.

  Zdokonaľte sa na jazykovom pobyte

  Ak viete cudzí jazyk, no uvedomujete si, že ho neviete na takej úrovni, ako by od vás vyžadovali zamestnávatelia, máte možnosť si nájsť jazykovú agentúru a vybrať si jazykový pobyt v zahraničí.

  Novinkou v ponuke jazykových pobytov sú jazykové pobyty na Malte. More a štúdium cudzieho jazyka sa zdá byť lákavá ponuka!

  Buďte aktívnym študentom na školách

  Ak sa chcete uplatniť na trhu práce, je potrebné, aby ste boli aktívnym študentom. Ísť si za svojim snom už počas základnej a strednej školy sa zdá byť pre mnohých mladých „nie dosť cool“.

  Ak ale na sebe zapracujete už počas štúdia a zúčastnite sa množstva školských olympiád, máte šancu robiť to, čo vás baví.

  Ak vás baví chémia a radi trávite čas pri laboratórnych váhach s vysokou presnosťou, choďte si za svojim snom a staňte sa dobrým farmaceutom, poprípade zamestnancom výskumného pracoviska.

  Dobré pracovné miesto nájdete jedine vtedy, ak popracujete na svojich znalostiach cudzieho jazyka a budete sa zapájať do všetkých školských aktivít na škole.

  Komentáre

  Najnovšie články

  Podobné články