test
Viac

  Je pre vás verejné obstarávanie španielska dedina? Nechajte si poradiť

  Od 4.12.2015 je v Zbierke zákonov publikovaný nový Zákon o verejnom obstarávaní č. 343/2015 Z.z., ktorý 18.4.2016 úplne nahradí pôvodný zákon č. 25/2006 Z.z. spolu so všetkými jeho novelami.

  Verejné obstarávanie mnohí považujú za nutné zlo a najradšej by ho zrušili. Prekáža najmä jeho administratívna zložitosť a časová náročnosť, vďaka čomu sú viacerí zadávatelia a uchádzači dobrovoľne-nedobrovoľne nútení vyhľadať právne služby. Vďaka aspoň za túto možnosť.

  Zákon o verejnom obstarávaní upravuje zadávanie zákaziek na dodanie tovaru, uskutočnenie stavebných prác, poskytnutie služieb, súťaž návrhov, zadávanie koncesií na stavebné práce a na služby vo verejnom obstarávaní.

  Verejné obstarávanie často vzbudzuje nedôveru najmä v súvislostiach s neférovosťou a pofidérnymi zmluvami, ktoré sú medializované častejšie, ako by niektorým subjektom bolo po chuti.

  Známy dokument vydaný organizáciou Transparency International Slovensko však upozorňuje na nesporný význam verejného obstarávania, ktorého hlavnou úlohou by mala byť najmä transparentná kontrola nad narábaním s verejnými financiami, na ktorých sa podieľa každý daňový platiteľ.

  V neposlednom rade by malo byť tiež zárukou etického správania zadávateľov aj uchádzačov. Aj keď bol dokument vydaný ešte v roku 2010, ani dodnes nestratil svoju platnosť a význam.

  Právne služby majú svoje opodstatnenie

  Ako informovala agentúra SITA, v minulom roku bolo vyhlásených 7 331 verejných obstarávaní v predpokladanom objeme 7,66 miliárd eur. Z nich bolo ešte v roku 2015 ukončených takmer 6 000 v objeme 4,509 miliárd eur.

  Podľa pomerov medzi počtom zadaných zákaziek a ich celkovej sumy sa dá povedať, že išlo prevažne o menšie zákazky, ktoré by vďaka novému zákonu mali byť realizované ešte častejšie.

  Zákon č. 343/2015 Z.z. sľubuje zefektívnenie a urýchlenie verejného obstarávania vďaka povinnej elektronizácii. Tá by mala viesť najmä k zníženiu administratívnej záťaže. Po novom sa bude podporovať rozdeľovanie zákaziek a koncesií na menšie časti, vďaka čomu by sa verejné obstarávanie malo viac priblížiť malým a stredným podnikom.

  Bežný človek má vďaka množstvu rôznych metód a postupov problém vyznať sa v podmienkach verejných obstarávaní. Proces žiadania a schvaľovania sa navyše môže naťahovať kvôli tomu, že vypracované dokumenty sa po zistení nedostatkov môžu vracať na prepracovanie aj niekoľkokrát.

  Vďaka možnosti využiť právne služby, ktoré pri verejnom obstarávaní nikto nezakazuje, sa táto doba dokáže podstatne skrátiť.

  Advokátska kancelária môže žiadateľom, ale aj zadávateľom pomôcť s právnym poradenstvom, ale aj s prípravou dokumentov, vypracovaním podkladov či dokonca aj s ochranou záujmov klienta.

  Komentáre

  Najnovšie články

  Podobné články