Viac

  Knižná video-recenzia: Život samá pohroma

  Tato kniha je nejdůležitějším uživatelským návodem k našim životům. Kabat-Zinn v ní brilantně ukazuje, jak můžeme mindfulness využít ke zdravému zvládání běžného stresu, ale i mimořádných těžkostí. Život samá pohroma je zásadní kniha – učí nás, že životní štěstí záleží na nás samotných, a vede nás k plnému proží- vání každého okamžiku. Jaký to dar!

  Začněte praktikovat mindfulness a tak zlepšete své zdraví i soustředění, snižte svůj stres a mějte větší radost z každého dne. Profesor Jon Kabat-Zinn vám bude tím nejpovolanějším učitelem.

  Mindfulness neboli meditace všímavosti se na Západě v posledních letech stala významným fenoménem. Jde o duševní trénink zaměřený na prožívání přítomného okamžiku, což má vědecky prokázaný blahodárný vliv na zdraví a duševní pohodu. Praktikuje ho mnoho známých osobností, mimo jiné Al Gore, Clint Eastwood, Oprah Winfreyová či ragbista Jonny Wilkinson.

  Mindfulness se objevuje na titulních stranách časopisů, jako je Time, Scientic American nebo Newsweek, firmy Google či Twitter platí svým zaměstnancům meditační lekce. A v neposlední řadě stovky nemocnic po celém světě zavádějí léčebné programy založené na všímavosti.

  Profesor medicíny Jon Kabat-Zinn je v tomto hnutí klíčovou osobností, neboť právě on prosadil meditaci všímavosti v západní vědě a zdravotní péči, ale také u nejširší veřejnosti.

  o knihe Život samá pohroma

  Život samá pohroma je jeho nejdůležitější knihou, a ač vyšla v prvním vydání už před více než pětadvaceti lety, v roce 2013 byla znovu zásadně revidována a doplněna o nejnovější poznatky z výzkumů i z autorovy praxe. Stále tak platí za základní pramen pro všechny, kteří chtějí mindfulness poznat.

  Objednať knihu ŽIVOT SAMÁ POHROMA

  V KNIZE SE DOZVÍTE:

  • Jak se naučit naslouchat svému tělu a lépe pak zvládat své zdravotní potíže včetně chronické bolesti, úzkosti a nespavosti.
  • O stresech z práce a vztahů, z našich životních rolí nebo z jídla a jak s nimi pracovat, aby nás nevyčerpávaly.
  • Co dnes věda ví o těsné spojitosti duševního a fyzického zdraví, jak se díky ní můžeme sami uzdravovat a zlepšovat svoji imunitu.
  • Ucelený, detailní a velmi srozumitelný návod, jak i v domácích podmínkách projít osvědčeným meditačním kurzem MBSR profesora Kabat-Zinna.
  • Mnoho praktických rad, jak vnést principy všímavosti do svého života, abychom ho dokázali lépe řídit a prožívat.
  • Kniha je doprovozena zvukovou nahrávkou od českého lektora mindfulness Jaroslava Chýleho, která vám zahájení meditační praxe velmi usnadní.

  Video-recenzia na knihu ŽIVOT SAMÁ POHROMA

  JON KABAT-ZINN (* 1944) je emeritním profesorem medicíny na Massachusettské univerzitě v USA, v jejíž nemocnici roku 1979 založil Kliniku snižování stresu. Kabat-Zinn zde vyvinul program Snižování stresu pomocí všímavosti (MBSR), který využívá funkční prvky buddhistické meditace a jógy pro léčbu chronického stresu, bolesti, úzkosti a dalších psychosomatických obtíží. Program MBSR dnes využívá přes 720 zdravotnických zařízení po celém světě.

  Díky profesoru Kabat-Zinnovi dnes mindfulness patří do hlavního proudu západní medicíny, stejné úsilí však investoval i do úspěšné propagace meditace všímavosti u nejširší veřejnosti. Je autorem osmi knih s tématem mindfulness, jež byly přeloženy do 30 jazyků. Osobně vedl výcvik mnoha byznysmenů, olympijských sportovců i osobností veřejného života.

  Tato kniha je nejdůležitějším uživatelským návodem k našim životům. Kabat-Zinn v ní brilantně ukazuje, jak můžeme mindfulness využít ke zdravému zvládání běžného stresu, ale i mimořádných těžkostí. Život samá pohroma je zásadní kniha – učí nás, že životní štěstí záleží na nás samotných, a vede nás k plnému proží- vání každého okamžiku. Jaký to dar!Amy Grossová, The Oprah Magazine

  Objednať knihu ŽIVOT SAMÁ POHROMA

  Komentáre

  Najnovšie články

  Podobné články