test
Viac

  12 univerzálnych zákonov, ktorých pochopenie pozitívne ovplyvní váš život

  Existuje 12 univerzálnych zákonov, ktorými sa riadi všetko vo vesmíre. Vesmír existuje v dokonalej harmónii s týmito zákonmi.

  Existuje 12 univerzálnych zákonov, ktorými sa riadi všetko vo vesmíre. Vesmír existuje v dokonalej harmónii s týmito zákonmi. Ich učenie a porozumenie vám dá silu, aby ste mohli výrazne ovplyvniť váš život pozitívnym spôsobom.

  #1 Zákon Božskej jednoty

  Všetci sme spojení – každý človek, zviera a strom. Všetci sme jedno s vesmírom, z ktorého sme stvorení.

  Preto všetky činy a voľby, ktoré robíme v našich životoch, ovplyvňujú všetko a každého okolo nás. Ctite a božstvo vo vás a vo všetkých ostatných bytostiach.

  #2 Zákon vibrácie

  Všetko vo vesmíre je energia a všetky veci majú jedinečnú vibračnú frekvenciu. Rovnako ako existujú zvukové vibrácie, existujú aj vibrácie myšlienky a pocitu.

  Aby sme vytvorili život, ktorý chceme, musíme sa zosúladiť s frekvenciou toho, čo chceme priťahovať. Toto je podstata citácie „myšlienky sa stávajú vecami“.

  #3 Zákon akcie

  Aby sme zhmotnili naše sny, musíme konať. Musíme sa zapojiť do činností, ktoré podporujú naše zámery.

  #4 Zákon zhody

  Tento zákon hovorí, že váš vonkajší svet alebo životné skúsenosti sú priamym odrazom vášho vnútorného sveta: Vaše myšlienky, pocity a presvedčenia.

  Ak trávite dni premýšľaním nahnevaných, negatívnych myšlienok, vaša životná skúsenosť sa naplní hnevom a negativitou. Ak sa chcete zmeniť zvonku, musíte zmeniť vnútro.

  #5 Zákon príčiny a následku

  Toto univerzálne právo je tiež známe ako karma. Hovorí, že to, čo robíte, sa vám vráti. Ak budete konať pozitívnym spôsobom, budete žať pozitívne odmeny – ako je to aj v prípade opaku.

  #6 Zákon kompenzácie

  Tento zákon hovorí o tom, že to, čo dávate ostatným, dostanete naspäť. Ak chcete prijímať dobré veci a byť obklopenými dobrou energiou, buďte týmto príkladom.

  #7 Zákon príťažlivosti

  Na čo myslíte, tým budete. Tento zákon ukazuje, ako vytvárame veci, udalosti a ľudí v našich životoch na základe toho, čo si myslíme, hovoríme a robíme. Pozitívne energie, myšlienky a vibrácie priťahujú presne to isté. To platí aj pre negativitu.

  #8 Zákon neustálych transmutácií energie

  Každý má moc zmeniť podmienky svojho života. Energia sa neustále pohybuje a všetka energia sa nakoniec prejaví vo fyzickom svete.

  Vysoké vibrácie spotrebúvajú a transformujú nižšie vibrácie. Uplatňovaním univerzálnych zákonov môžeme zmeniť akúkoľvek negativitu, ktorá existuje v našej životnej skúsenosti.

  #9 Zákon relativity

  V živote všetci čelíme výzvam, ktoré treba prekonať. Tento zákon nás učí dávať našim problémom ich správnu perspektívu. Bez ohľadu na to, ako zlú vnímame našu situáciu, je vždy niekto, kto je v horšej pozícii. Všetko je relatívne.

  #10 Zákon polarity

  Zákon polarity hovorí, že vo všetkých veciach leží ich presný opak. Preto máme schopnosť transformovať čokoľvek negatívne na pozitívne, pretože v negatívnom leží to pozitívne.

  #11 Zákon rytmu

  Vesmír má svoj vlastný súbor rytmov, cyklov a fáz. Často to máme ako ľudia problém prijať a namiesto toho sa pokúšame manipulovať a kontrolovať svet podľa našich predstáv.

  Porozumenie zákona rytmu uvoľňuje pripútanosť k veciam, ktoré si myslíme, že chceme a pomáha nám veriť, že existuje božský poriadok všetkých vecí.

  #12 Zákon pohlavia

  Tento zákon hovorí, že vo všetkých veciach existujú ako mužské, tak ženské vlastnosti, yin a yang. Na dosiahnutie rovnováhy musia byť prítomné obe sily.

  Tento zákon vládne nad tým, čom poznáme ako stvorenie. Je to muž, kto zasadí semeno (alebo vytvára cieľ) a žena, ktorá sa stará o to, aby rástlo a prejavilo sa.


  www.stavamesauspesnymi.sk

    Oliver Olejník

  Mojim cieľom je ľuďom pomáhať prostredníctvom zdieľania rád, myšlienok a tipov tých najúspešnejších ľudí, ktorých sám sledujem a od ktorých sa sám učím a inšpirujúcich príbehov úspešných ľudí, ktorí zmenili tento svet k lepšiemu.

  Verím, že tieto veci ľuďom dokážu pomôcť naštartovať ich vysnívaný život, pretože všetko začína túžbou niečo dosiahnuť.

  Komentáre

  Najnovšie články

  Podobné články